ביבליוגרפיה לקורסים

ארכיון

 

תשע"ז

שם המרצה                          מס' הקורס         שם  הקורס                                          
ד"ר איזמן אסתר 77-409-01 דידקטיקה בכתה ההטרוגנית
ד"ר איזמן אסתר 77-408-01 דידקטיקה כללית
ד"ר איזמן אסתר 79-004-01 הוראה לילדים עם צרכים מיוחדים 
ד"ר איזמן אסתר 77-427-01 הילד עם שיתוק מוחין- דרכי חינוך ושיקום
ד"ר איזמן אסתר 77-457-01 כלים בסיסיים בחינוך המיוחד
ד"ר איזמן אסתר 77-489-01 כלים מתקדמים בחינוך המיוחד
ד"ר איזמן אסתר 77-430-01 מבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחד
ד"ר איזמן אסתר 77-433-01 פיתוח כושר השתנות קוגניטיבי- מתיאוריה למעשה
ד"ר איזמן אסתר 77-488-01 שילוב הילד עם צרכים מיוחדים במסגרות הרגילות 
ד"ר איזקסון עטרה 79-444-01 מתודיקה של הוראת המוסיקה
ד"ר איזקסון עטרה 79-505-02 ניווט כתה ופתרון בעיות משמעת
ד"ר איזקסון עטרה 79-110-03 סדנא לאימוני הוראה 
ד"ר איזקסון עטרה 79-111-03 תורת ההוראה 
ד"ר בוזגלו אהרן 77-200-01 תיאוריות במנהיגות ובארגון החינוך 
בחינות ביבליוגרפיות   המגמה להתפתחות הילד - מועד א'
בחינות ביבליוגרפיות   המגמה להתפתחות הילד - מועד ב'
בחינות ביבליוגרפיות 77-960-16 המגמה לחינוך מיוחד תחום התמחות אוטיזם -מועד א' 
בחינות ביבליוגרפיות 77-960-16 המגמה לחינוך מיוחד תחום התמחות אוטיזם -מועד ב' 
בחינות ביבליוגרפיות 77-960-28 המגמה לחינוך מיוחד – תחום התמחות מוגבלות שכלית - מועד א'
בחינות ביבליוגרפיות 77-960-28 המגמה לחינוך מיוחד – תחום התמחות מוגבלות שכלית - מועד ב'
בחינות ביבליוגרפיות 77-960-06 המגמה לחינוך מיוחד – מסלול חינוך מיוחד כללי - מועד א'
בחינות ביבליוגרפיות 77-960-06 המגמה לחינוך מיוחד – מסלול חינוך מיוחד כללי - מועד ב'
בחינות ביבליוגרפיות   המגמה לייעוץ חינוכי - מועד א'
בחינות ביבליוגרפיות   המגמה לייעוץ חינוכי - מועד ב'
בחינות ביבליוגרפיות 77-960-14 המגמה למדע, הלכה וחינוך
בחינות ביבליוגרפיות   המגמה למנהיגות וניהול מערכות חינוך - מועד א'
בחינות ביבליוגרפיות   המגמה למנהיגות וניהול מערכות חינוך - מועד ב'
בחינות ביבליוגרפיות 77-960-15 המגמה למנהיגות וניהול מערכות חינוך התמחות במינהל החינוך הבלתי פורמאלי - מועד א' 
בחינות ביבליוגרפיות 77-960-15 המגמה למנהיגות וניהול מערכות חינוך התמחות במינהל החינוך הבלתי פורמאלי - מועד ב'
בחינות ביבליוגרפיות   המגמה לתוכניות לימודים והוראה - מועד א'
בחינות ביבליוגרפיות   המגמה לתוכניות לימודים והוראה - מועד ב'
ד"ר בנטל ישראלי איילת 77-761-01 יסודות בטיפול זוגי ומשפחתי
ד"ר בנטל ישראלי איילת 77-337-01 ייעוץ למשפחה- מתיאוריה ליישום
ד"ר בנטל ישראלי איילת 77-904-01 מבוא למחקר איכותי
ד"ר גולדרט מירי 77-837-01 סדנת חינוך אלטרנטיבי בעידן דיגיטלי
ד"ר גולדרט מירי 77-845-01 סדנת יזמות, התנדבות ומעורבות חברתית
ד"ר גולדרט מירי 77-771-01 סדנת מנהיגות נוער
ד"ר גתהון שמחה 77-500-01 חינוך בלתי פורמלי  
ד"ר חלמיש ורד 79-074-01 הבסיס הקוגניטיבי ללמידה יעילה
ד"ר חלמיש ורד 77-831-01 קוגניציה ומטה-קוגניציה של תלמידים
ד"ר חלמיש ורד 77-898-01 קשיים רצויים ולא רצויים בלמידה ובהוראה 
ד"ר כץ אור 77-998-01 מודלים מתקדמים בסטטיסטיקה
ד"ר כץ אור 77-030-01 מחקר כמותי א' - סמסטר א' 
ד"ר כץ אור 77-031-01  מחקר כמותי ב' - סמסטר ב' 
ד"ר כץ אור 77-825-01 תפיסת פנים בקרב אוכלוסייה בהתפתחות תקינה ובקרב אוכלוסייה בספקטרום האוטיסטי
ד"ר לוין אריאל 79-102-01 התנהלות המורה בסביבה הארגונית של בית-הספר
ד"ר לוין אריאל 77-508-14 חינוך בחברה רב תרבותית
ד"ר לוין אריאל 79-121-01 חינוך לרב תרבותיות
ד"ר לוין אריאל 79-508-01 מבחנים, הערכות ומדידה בחינוך
ד"ר מוראשן איריס 79-427-01 הוראה זוטא אנגלית
ד"ר מוראשן איריס 79-426-01 מתודיקה להוראת האנגלית
ד"ר מוראשן איריס 79-323-01 עבודה מעשית אנגלית
ד"ר עדן סיגל 77-951-01 טכנולוגיות לקידום אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים
ד"ר עדן סיגל 77-474-01 טכנולוגיות לקידום שפה, חשיבה ולמידה
ד"ר עדן סיגל 77-400-01 מבוא לילד המיוחד 
פרופ' צוריאל דוד 77-892-01 שיטות באבחון דינמי
פרופ' ציון מיכל 79-435-01  מתודיקה להוראת הביולוגיה
פרופ' ציון מיכל 79-436-01 מתודיקה להוראת הביולוגיה
פרופ' ציון מיכל 77-783-01 Cognition and Metacognition – Emphasis on Science Education
פרופ' קורט דבורה          77-963-01  חשיבה מחקרית לדוקטורנטים 
ד"ר קסירר ענת 77-967-01 "אני בקבוצה" 
ד"ר קסירר ענת 77-411-01 הילד עם האוטיזם
ד"ר רובוביץ משה 77-827-01 מיומנויות ניהול ומנהיגות בחינוך חברתי-קהילתי
ד"ר רובוביץ משה 77-828-01 ניהול הפדגוגיה החברתית – תפיסה, תכנים ותוכניות
פרופ' רומי שלמה 77-993-01 התמודדות עם נוער במצבי סיכון
פרופ' רומי שלמה 77-941-01 כלים בעבודת הייעוץ
פרופ' רומי שלמה 77-812-01 סוגיות במחקר 'ניהול כיתה' וזיקתם לעבודת היועץ
פרופ' רומי שלמה 77-772-01 סוגיות מתקדמות בחינוך בלתי פורמלי 
רזניק יוליה 77-432-01 התפתחות תקינה ולקויות בתחום התקשורת והשפה