ביבליוגרפיות לקורסים

ארכיון

חיפוש קורסים

תשע"ח

שם המרצה                          מס' הקורס              שם  הקורס                                                                            
דר' אבן-ריפינסקי חגית 79-427-01     הוראה זוטא – אנגלית
דר' אבן-ריפינסקי חגית 79-426-01 מתודיקה להוראת הלשון האנגלית  
דר' אבן-ריפינסקי חגית 79-323-01 פרקטיקום
אדלר מלכה   77-741-03 פרקטיקום בייעוץ שלב א' 
אדלר מלכה   77-746-01 פרקטיקום בייעוץ שלב ב'
ד"ר אופנהיים-שחר סיגל 77-993-01 מחקר איכותני - תואר שני
ד"ר אופנהיים-שחר סיגל 77-904-01  מתודולוגיות איכותניות - תואר שלישי
ד"ר איזמן אסתר 77-409-01 דידקטיקה בכתה ההטרוגנית
ד"ר איזמן אסתר 77-408-01 דידקטיקה כללית
ד"ר איזמן אסתר 79-004-01 הוראה לילדים עם צרכים מיוחדים
ד"ר איזמן אסתר 77-427-01   הילד עם שיתוק מוחין- דרכי חינוך ושיקום
ד"ר איזמן אסתר 77-457-01 כלים בסיסיים בחינוך המיוחד
ד"ר איזמן אסתר 77-489-01 כלים מתקדמים בחינוך המיוחד
ד"ר איזמן אסתר 77-430-01 מבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחד
ד"ר איזמן אסתר 77-433-01 פיתוח כושר השתנות קוגניטיבי
ד"ר איזמן אסתר 77-488-01 שילוב הילד עם צרכים מיוחדים במסגרות הרגילות 
ד"ר איזנברג מלי 79-403-08 הוראה זוטא - היסטוריה 
ד"ר איזנברג מלי 79-402-01 מתודיקה להוראת ההיסטוריה
ד"ר איזנברג מלי 79-302-01 עבודה מעשית היסטוריה 
ד"ר איזקסון עטרה 79-454-01 הוראה זוטא  במוסיקה
ד"ר איזקסון עטרה 79-505-02 ניווט כתה ופתרון בעיות משמעת
ד"ר איזקסון עטרה 79-110-09 סדנא לאימוני הוראה 
ד"ר איזקסון עטרה 79-111-09 תורת ההוראה 
ד"ר אלפסי מרים 77-343-01 תקשורת בין המערכת הבית ספרית למערכת המשפחתית
אמיתי בת שבע 77-322-01 מיומנויות יסוד בראיון הייעוצי
ד"ר אפל זאב 77-762-01 הנחיית קבוצות
ד"ר אפל זאב 77-761-03  יעוץ למשפחה סדנה 
ד"ר ארדרייך איריס 79-505-05 ניווט כיתה ופתרון בעיות משמעת
ד"ר בוזגלו אהרן 77-143-01 אתגרים ניהוליים בהערכה בית ספרית
ד"ר בוזגלו אהרן 77-230-01 זרמים ומגמות בחברה בישראל ובמערכת החינוך
ד"ר בוזגלו אהרן 77-202-02 מערכת החינוך בישראל
ד"ר בוזגלו אהרן 77-140-01 עקרונות יסוד בהערכה ומדידה של מנהלים ומורים 
בחינות ביבליוגרפיות   המגמה למנהיגות וניהול מערכות חינוך התמחות במינהל החינוך הבלתי פורמאלי 
בחינות ביבליוגרפיות 77-960-02 המגמה לניהול ופיתוח מערכות חינוך פורמאליות 
בחינות ביבליוגרפיות 77-960-09  התפתחות הילד
בחינות ביבליוגרפיות 77-960-06 חינוך מיוחד כללי
בחינות ביבליוגרפיות 77-960-28 חינוך מיוחד - תחום מוגבלות שכלית
בחינות ביבליוגרפיות ד"ר מני יערי מגמת לקויות למידה 1
בחינות ביבליוגרפיות דר' שני לוי שמעון מגמת לקויות למידה 2
בחינות ביבליוגרפיות דר' שני קחטה מגמת לקויות למידה 3
ד"ר בנטל ישראלי איילת 77-337-01 ייעוץ למשפחה - מתיאוריה ליישום
ד"ר בנטל ישראלי איילת 77-761-01 יסודות בטיפול זוגי ומשפחתי
ד"ר בנטל ישראלי איילת 77-904-01 מבוא למחקר איכותי- סמסטר א' 
ד"ר גולדרט מירי 77-845-01 סדנת יזמות, התנדבות ומעורבות חברתית
ד"ר גולדרט מירי 77-837-01 סדנת חינוך אלטרנטיבי בעידן דיגיטלי
ד"ר גולדרט מירי 77-771-01 סדנת מנהיגות נוער
ד"ר וייס יצחק 77-844-18 התמודדות מערכתית עם שונות תרבותית
ד"ר וייס יצחק 77-313-01 ייעוץ מערכתי ופיתוח ארגוני 
ד"ר וייס יצחק 77-332-01 ייעוץ מערכתי לבתי ספר בהיבט מוטיבציוניים  
ד"ר וייס יצחק 79-508-02 מבחנים והערכות
ד"ר וייס יצחק 77-328-01 תורת המבחנים והשאלון 
ד"ר וייס יצחק 77-397-01 תפקיד היועץ בקידום למידה של ילדים עם צרכים מיוחדים
ד"ר כהן נאוה 79-405-01 הוראה זוטא בתנ"ך 
ד"ר כהן נאוה 79-411-01  מתודיקה להוראת תנ"ך  
ד"ר לוי-שמעון שני 77-729-01 עקרונות בהוראה מתקנת בהיבט אישי ומערכתי
ד"ר לוי-שמעון שני 77-793-01 פרקטיקום – אבחון שפה דבורה וכתובה
פרופ' עדן סיגל 77-951-01 טכנולוגיות לקידום אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים
פרופ' עדן סיגל 77-474-01 טכנולוגיות לקידום שפה, חשיבה ולמידה
פרופ' עדן סיגל 77-400-01 מבוא לילד המיוחד 
פרופ' עדן סיגל 77-434-01 מחשבים בחינוך המיוחד
פרופ' ציון מיכל 79-435-01 מתודיקה להוראת הביולוגיה 
פרופ' ציון מיכל 79-436-01 מתודיקה להוראת הביולוגיה
פרופ' ציון מיכל 77-783-01 Cognition and Metacognition – Emphasis on Science Education
ד"ר קליין יוסף 77-781-01 מערכות מידע במינהל החינוך
ד"ר קליין יוסף 77-291-01 ניהול מבוזר של בתי ספר
ד"ר קליין יוסף 77-848-01 סדנא  בקבלת החלטות
ד"ר קסירר ענת 77-967-01 "אני בקבוצה"
ד"ר קסירר ענת 77-411-01 הילד עם האוטיזם
ד"ר רוזנטל  ורדה 79-004-01 הוראה לילדים עם צרכים מיוחדים
ד"ר רוזנטל  ורדה 77-704-01 התערבות התפתחותית תיווכית -*MISC-בגיל הרך באוכלוסיות עם מוגבלות
ד"ר שוחט צילי 77-767-01 התערבות חינוכית בגיל הרך
פרופ' שפירא-לשצ'ינסקי אורלי 77-813-01 משאבי אנוש במערכת החינוך
פרופ' שפירא-לשצ'ינסקי אורלי 77-869-01 מנהיגות ועיצוב מדיניות חינוכית
פרופ' שפירא-לשצ'ינסקי אורלי 77-238-01 סדנא בסימולציה וניתוח אירועים 
פרופ' שפירא-לשצ'ינסקי אורלי 77-200-01 תיאוריות במנהיגות ובארגון החינוך