מטרות המכון לחינוך ולמחקר קהילתי

מטרות המכון

  1. סיוע לאוכלוסיות חלשות בעיקר  בני נוער במצבי סיכון;
  2.  חינוך בלתי פורמאלי;
  3. עבודה קהילתית;
  4. קליטת עליה.