תעודת הוראה, הפקולטה לחינוך - הנחיות מחלקתיות

סטודנט/ית יקר/הברוכים הבאים לפקולטה לחינוך ושתהיה שנת לימודים פורייה ומוצלחת

מומלץ מאוד, לקרוא בעמוד בית הספר להכשרת מורים

תוכנית הלימודים

תוכנה"ל כוללת נפרסת על פני שנה עד שנתיים וחצי, ומורכבת מקורסי חובה ופרקטיקה בשדה.

חובה להשתתף בכל קורסי החובה של אותה שנה, כיוון שהם מהווים תנאי להשתתפות בקורסי החובה של השנה שלאחר מכן.

במקרים חריגים ניתן לפנות אל יועצת הלימודים, בדוא"ל: teachers.training@biu.ac.il

קורסי חובה לכל התוכניות המהוות תנאי מעבר לשנה הבאה בציון עובר 66, למעט עבודה מעשית ומתודיקה שציון עובר הוא 76.

הסבר על התוכנית ניתן לקבל מגב' חגית סירי

בדוא"ל hagit.siri@biu.ac.il או בלוגו של וואטסאפWhatsApp

מכסת השעות הנדרשות לתעודת הוראה:

סה"כ ש"ש (שעות שבועיות) הנדרשות:

 • תוכנית מלאה – 24 ש"ש, למעט מוסיקה רב גילית 30 ש"ש.
 • תוכניות מקוצרות /ומובנות אישית ללומדי חינוך או תואר שני- 14-19ש"ש.

חישוב נקודות וסיכומן

חישוב הנקודות (ש"ש) מתבצע על ידי סיכום כל הקורסים שנלמדו המזכים ב- ש"ש.

 • קורס סמסטריאלי בהיקף של 2 שעות שבועיות = 1 ש"ש.
 • קורס שנתי בהיקף של 2 שעות שבועיות = 2 ש"ש.

לתשומת לבכם:

 • ישנם קורסים שנלמדים בהיקף שנתי אך מזכים ב- 1 ש"ש.
 • ישנם קורסי חובה שאינם מזכים בנקודות ש"ש כלל.

חישוב מספר הנקודות הוא על אחריות הסטודנט/ית בלבד!

בבחירת הקורסים יש לשים לב לדרישות הקדם.

 • אין אישורי חפיפה על הקורסים בחינוך, למעט בשעות בהם נלמדים קורסים מתוקשבים.
 • לאחר הרישום עליך לבדוק שאכן נרשמת בפועל לכל הקורסים שבהם חויבת ושאליהם התכוונת להירשם.
 • במידה ונתקלתם בבעיה ברישום לקורסים אנא דווחו לנו ישירות בדוא"ל hagit.siri@biu.ac.il או בלוגו של וואטסאפWhatsApp

מידע כללי

לתשומת לבכם: במידה ויש קורסים חופפים בין המערכות של המחלקות השונות יש צורך להגיע לייעוץ לסידור המערכת.

סטודנט העושה הפסקת לימודים ומחדש לאחר ההפסקה.

מחדשי לימודים מחויבים עפ"י תוכנית הלימודים (הידיעון) של השנה שבה חידשו לימודיהם.

שימו לב! במידה שבאינבר לא עולה לכם תוכנית הלימודים המתאימה, עליכם להגיע אל המחלקה (בחלון הזמן שנקבע לכם) על מנת לבצע רישום ע"י יועצת.

 1. סטודנטים ששינו את מסלול לימודיהם האקדמיים, מחויבים עפ"י תוכנית הלימודים (הידיעון) של השנה שבה ביצעו את השינוי בתוך הפקולטה לחינוך
 2. במידה ויש קורסים חופפים באותה תוכנית על הסטודנט לבדוק את המערכת מול היועצת לבדיקה לגבי היקף הלימודים.
 3. שימו לב, אין להירשם לקורסי בחירה מעבר למכסת השעות הנדרשת לתואר. כל קורס נוסף כרוך בתשלום. (ניתן ללמוד את קורסי הבחירה גם בשנה ג').

הגשות עבודה באיחור

תקנון האוניברסיטה מאשר הגשת עבודה באיחור של עד שנתיים מתום השנה בה נלמד הקורס. סטודנט שאינו עומד בלוח זמנים זה, יחויב להירשם ולהשתתף בקורס אחר. או להירשם ולהשתתף בקורס מחדש.

בחינות במועד מיוחד

יאושרו אף הן עד לטווח של שנתיים. מעבר לכך יהיה על הסטודנט להירשם ולהשתתף בקורס מחדש.

בחינות - ציון קובע

תקנון האוניברסיטה קובע במפורש כי "בכל מקרה של בחינה חוזרת הציון האחרון הוא הקובע".

בקשות לפטורים ע"ס לימודים קודמים

בקשות לפטור ניתן להגיש בטופס מיוחד למדור סטטוס, כשמצורפים אליו, גיליון הציונים חתום ע"י המוסד בו למדתם + סילבוס הקורס המבוקש. (מומלץ לעשות זאת בהקדם האפשרי).

סטודנטים ותיקים (שנים ב' ומעלה)

 1. סטודנטים ששינו את מסלול לימודיהם האקדמיים, מחויבים עפ"י תוכנית הלימודים (הידיעון) של השנה שבה התקבלו לפקולטה לחינוך.

* סטודנטים הלומדים חינוך מיוחד מחויבים עפ"י תוכנה"ל (הידיעון) של השנה שבה התקבלו למגמת חינוך מיוחד. במידה ובאינבר לא עולה לכם תוכנה"ל המתאימה, אנא צרו קשר בהקדם עם ענת ויכמן בדוא"ל: toar1.edu@biu.ac.il או בטלפון 03-5318469 (הוסיפו את המספר לאנשי הקשר שלכם ופנו אלינו גם בלוגו של וואטסאפ Whatsapp)

חישוב מס' הנקודות לתעודה הוא באחריות הסטודנט/ית!

בברכה,

חגית סירי- רכזת בית הספר להכשרת מורים.