ראשי בית הספר והפקולטה לחינוך לדורותיהם

על הקמתה של הפקולטה לחינוך:

בית הספר לחינוך הוקם כפרי חזונו של הנשיא הראשון של האוניברסיטה, פרופ' חורגין ז"ל. לאחר פטירתו של חורגין נקרא בית הספר לחינוך של האוניברסיטה על שמו. עד לסיומה של השנה האקדמית תשכ"ב עמד בראש בית הספר לחינוך הרב ד"ר דוד אוקס ובתשכ"ג החליפו בתפקיד פרופ' אליעזר שטרן (מתוך "פירות האילן - אוניברסיטת בר-אילן", ד"ר חגי חריף, עמ' 31 ).

בשנת תשפ"ב הוקמה הפקולטה לחינוך בהובלת נשיא האוניברסיטה, פרופ' אריה צבן, רקטור האוניברסיטה, פרופ' אמנון אלבק, מנכ"ל האוניברסיטה מר זהר יינון והדקן המייסד של הפקולטה פרופ' יעקב יבלון.

אלו ראשי בית הספר לחינוך והפקולטה לחינוך לדורותיהם (פירוט השנים מבוסס על מידע חלקי):