פעילות נוספת של המכון

פעילות נוספת

  • תמיכה בעריכת מחקרים קהילתיים
  • קיום קורסים לתואר שני בנושאים קהילתיים
  • עריכת ימי עיון וכנסים
  • הפעלת פרויקטים קהילתיים במערכת החינוך
  • השתתפות קבועה בצוותי מחקר בינלאומיים

השתתפות חוקרי המכון בכנסים בינלאומיים