תזות ודיסרטציות

English שלחו לחבר

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2019 אינטליגנציה רגשית והון פסיכולוגי בקרב סטודנטים עם מוגבלות שכלית המשתתפים בהעשרה אקדמית מותאמת וסטודנטים עם מוגבלות שכלית המשולבים בקורסים רגילים MA אבו-סאלח גבאלי, סנא פרופ' חפציבה ליפשיץ
2019 תרומת חונכות לתפיסת מסוגלות ולפיתוח חשיבת עתיד חיובית, בקרב נערות דתיות בסיכון המשתתפות בתוכנית סל"ע חמ"ד ידידים MA אלימי, עדי פרופ' זהבית גרוס
2019 תרומתה של תמיכה משולבת מטה-קוגניטיבית ורגשית לעומת תמיכה מטה-קוגניטיבית בפתרון שאלות מילוליות במתמטיקה באמצעות "סיפור מפעיל חשבוני" בגן הילדים MA גדסי, זהר פרופ' ברכה קרמרסקי
2019 השפעת רמת המפורשות במטלת למידת דקדוק מלאכותי באופנות חזותית ושמיעתית : השוואה בין מאייתים חלשים ומיומנים MA גלעד פטראנו, רותם ד"ר שני קחטה, פרופ' רחל שיף
2019 ניבוי ממדי התפתחות הזהות האימהית בתקופת ההיריון על תחושת הצמיחה של נשים לאחר הלידה, בתקופת המעבר לאימהות בפעם הראשונה MA היקרי בוטון, נטע ד"ר ניר מדג'ר, ד"ר מאיה כהן-מלייב
2019 גיבוש זהות בקרב מתבגרים : תרומת הקשר עם ההורים והחבר הטוב בתיווך סגנון עיבוד תהליכי זהות PhD הר מלך, רועי פרופ' ישראל ריץ, פרופ' מיכל אל יגון
2019 תפקיד בעלי חיים בפסיכותרפיה קבוצתית בעזרת בעלי חיים לילדים PhD הראל, אורית פרופ' שלמה רומי, פרופ' דבורה קורט
2019 למידה סטטיסטית סמויה ומפורשת במטלת דקדוק מלאכותי : השוואה בין קוראים בוגרים בעלי התפתחות תקינה לבין קוראים בעלי דיסלקסיה MA ואזנר, יפעה פרופ' רחל שיף
2019 השפעת סוג התמיכה המילונית בספר הדיגיטאלי ורמת אוצר המילים התחילית על למידת מילים חדשות בקרב ילדים ממיצב חברתי-כלכלי נמוך MA חסון, מורן פרופ' עופרה קורת
2019 השפעת טיפוח הכוונה משותפת קבוצתית בלמידת חקר על: הכוונה עצמית בלמידה, הכוונה בינאישית, הכוונה משותפת קבוצתית בלמידה, ידע תוכן ומיומנויות חקר מדעי MA לוי, מירי ד"ר טובה מיכלסקי
2019 סוד ההצלחה הלימודית שלהם : גורמי הגנה לפיתוח חוסן אקדמי בקרב גברים בני הקהילה האתיופית מסיימי תואר ראשון MA ללו, עדי פרופ' זהבית גרוס
2019 תפיסת המוות בקרב ילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה בהשוואה להתפתחות תקינה MA מושקוביץ, שלהבת ד"ר יהונתן דבש, פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2019 כניסת מנהלים חדשים לתפקיד והמיקרו-פוליטיקות הבית-ספריות PhD סוריה, עפרה פרופ' חן שכטר
2019 האפקטיביות ויחס עלות אפקטיביות של שילוב טכנולוגית מידע (תקשוב) בלימודי המדעים בקרב תלמידי כיתה ה הלומדים במסגרת החינוך הערבי בישראל MA סרסור, פתינה ד"ר איריס בן דוד הדר
2019 מודל קוגניטיבי להקניית מיומנות ניהול אפקטיבי של עומס מידע, לשם שיפור איכות הפתרונות של בעיות מורכבות ולא מובנות PhD פינטו, איריס פרופ' דוד פסיג
2019 מנהיגות מעצבת בקרב מנהיגי הביניים בבתי הספר : גורמים והשלכות על מחויבות מקצועית וארגונית של מורים MA צדוק, אילה ד"ר פסקל בן עוליאל
2019 משמעות החוויה של ילד שגדל לצד כלבים וחתולים מנקודת מבטם של הילדים ואמהותיהם MA קורונה, לירון, פרופ' דבורה קורט, ד"ר אריאלה וניאל
2019 התנהגות חברתית תקשורתית במצבי אינטראקציה טבעיים של ילדים ברצף האוטיזם בתפקוד גבוה בגיל הרך PhD שפר, אנהליה פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2018 זהות אתנית, תפיסה עצמית-לימודית ואוריינטציית עתיד כמנבאים מעורבות בית-ספרית, הישגים לימודיים והתנהגויות סיכון בקרב מתבגרים דרוזים בישראל / PhD אבו-רוכן חדיד, סאוסן פרופ' שלמה רומי
2018 חשיפת היבטים אתיים במבחני הערכה בינלאומיים - TIMSS PhD אוחיון, אבי פרופ' אורלי שפירא - לשצ'ינסקי
2018 תפקודים ניהוליים והשפעתם על היכולות הפונולוגיות והמורפולוגיות : השוואה בין ילדים עם לקות שפה לילדים עם התפתחות תקינה בגילאי הגן MA אוחיון, יפעת פרופ' רחל שיף
2018 הקשרים בין סוג החינוך לבין פיתוח חשיבה יצירתית ומיומנויות חברתיות בקרב ילדים : ניתוח מודל עלות-אפקטיביות לחינוך הביתי בישראל MA אונגר מדר, מיכל ד"ר איריס בן דוד הדר
2018 מאפייני אינטראקציה חברתית של ילדי גן המאובחנים על הקשת האוטיסטית בתפקוד גבוה בזיקה להתערבות קבוצתית בשיתוף עמיתים PhD איתן, דגנית פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2018 הבנת הנקרא ומטה-הבנה בקריאה ממסך לעומת קריאה מנייר בקרב ילדים בכיתות ב ו-ה MA אלבז, אליסיה ד"ר ורד חלמיש
2018 הקשר בין הכשרת המורים לבין החינוך לויסות רגשי בבתי הספר MA אלדד, שלום ד"ר ארי זיבוטופסקי, ד"ר דניאל רביב