English שלחו לחבר

תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2022 הבדלים בינאישיים בזיכרון עבודה והשפעתם על הישגי תלמידים בפתרון בעיות מתמטיות בגאומטריה אנליטית MA תרצה כהן ד"ר נורית פז-ברוך
2021 למידה סטטיסטית ומאפיינים שפתיים : השוואה בין ילדי גן לקויי שפה לילדי גן עם התפתחות תקינה MA אביטל, קורין פרופ' רחל שיף
2021 טיפוח אוריינות סביבתית בהכוונה של SRL בקרב סטודנטים לחינוך PhD אורטל-עברי, סיגלית פרופ' מיכל ציון, פרופ' ניר מדג'ר
2021 כשל המרכזיות בקרב קוראים עם דיסלקציה : עדות ממחקר חשיבה בקול MA בן יוסף, אורית ד"ר מני יערי
2021 רמת ניצני הקריאה של ילדים לאימהות קלינאיות תקשורת לעומת ילדים לאימהות בעלות מקצועות אחרים והקשר למאפייני הילד MA ברלוי, בת ציון פרופ' עופרה קורת
2021 הקשר שבין השימוש בסימולציות ככלי מקדם למידה לבין הכוונה עצמית בלמידה (SRL) בהקשרים בינאישיים בקרב מורים מתמחים MA ולורט מגיאל, ניצן ד"ר שירה אילוז, פרופ' יעקב יבלון
2021 התפקיד של תמיכת מבוגרים משמעותיים בקשר שבין קורבנות מבריונות לרווחה נפשית : ניתוח משווה בין תלמידים עם מוגבלות פיזית לתלמידים ללא מוגבלות MA חגואל שפיצברג, מלכה פרופ' יוסי הראל-פיש
2021 התניית אהבה אימהית כמשתנה המתווך את הקשר שבין חוויות ילדות של התניית אהבה מצד ההורים לבין היענות הילד בגיל שנתיים MA כהן פריימן, ליז ד"ר ענת מועד
2021 יציבות מורפמת השורש הדבור בלקסיקון המנטאלי : השוואה בין קוראים עם דיסלקציה לקוראים שהתפתחותם תקינה MA פוקר חזן, נויה פרופ' רחל שיף
2021 ההשפעה האינטראקטיבית של גמישות קוגניטיבית ומשחק חזותי-מרחבי (טטריס) על הסיכוי לפתח תסמינים פוסט טראומטיים לאחר חשיפה לטראומה (אנגלית) MA פרל, אריאל ד"ר עינת לוי גיגי
2020 בחינת מנגנוני תרומה ישירה, חיזוק ופיצוי הדדי בין תפקודים ניהוליים ואינטגרציה ויזומוטורית בכתיבה בילדים בכתה ב ובכתה ג MA אדדי בר, יעל פרופ' אסתר עדי-יפה
2020 החוויות והתפיסות של מורים ותלמידים אשר התנסו במודל הוליסטי רב-ערוצי בשעורי מדע וטכנולוגיה בכיתה ההטרוגנית MA דוידי סבן, נופר ד"ר אורנית ספקטור לוי
2020 איתור תלמידים אלימים בבתי הספר על ידי מוריהם תרומת מאפייני האלימות והקשר עם המורה MA אדרי-דודקביץ, בת-אל פרופ' יעקב יבלון
2020 הקשרים בין בחירת הורים, מידת שביעות הרצון, המעורבות, והציפיות של ההורים מביה"ס לבין יעילות בתי הספר היסודיים במגזר הערבי בישראל MA אלגמל, אמין ד"ר איריס בן דוד הדר
2020 שילוב בין חינוך פורמלי לבין חינוך בלתי פורמלי : השוואת תפיסות אנשי חינוך, הורים ותלמידים מערים ברמות חברתיות-כלכליות שונות PhD אשר, נעמי פרופ' שלמה רומי
2020 קוהרנטיות בין קובעי מדיניות לבין מנהלי בתי ספר : ‏ח‏קירת רפורמה פדגוגית בחינוך (אנגלית) MA ברוס, אליענה פרופ' חן שכטר
2020 ביטויים מנטאליים בנרטיבים של ילדים חד-לשוניים ודו לשוניים עם התפתחות טיפוסית ובסיכון ללקות שפה התפתחותית (אנגלית) MA גליץ פרי, נוי ד"ר כרמית אלטמן
2020 אימון מרווח מסייע בלמידת דקדוק מלאכותי : עדות ממטלת הפקה (אנגלית) MA גרין, הדס פרופ' רחל שיף
2020 השפעת שכיחות הופעת המילים בשפה העברית על התפתחות קריאת מילים מנוקדות ולא מנוקדות ובניקוד שגוי MA דאי עדרי, אסתר פרופ' רחל שיף
2020 פיתוח הכוונה עצמית במצבי קונפליקט אצל פרחי הוראה : תרומתה של התנסות סימולטיבית MA דגמי, שיר ד"ר שירה אילוז, פרופ' יעקב יבלון
2020 איתור תלמידים אלימים בבתי הספר על ידי מוריהם : תרומת מאפייני האלימות ואקלים בית הספר MA דסקלו, גיל פרופ' יעקב יבלון
2020 וויסות-עצמי בלמידה ומוטיבציה בקרב תלמידים מחוננים, מצטיינים ועם יכולות ממוצעות במקצועות ה- STEM (אנגלית) MA הזימה, הנאדי ד"ר נורית פז-ברוך
2020 למידה שיתופית מהצלחות בקרב מורים לאנגלית בחטיבת הביניים : ‏ה‏גורמים המסייעים או המעכבים את תהליך הלמידה מהצלחות (אנגלית) MA הלוי, מירן פרופ' חן שכטר
2020 תרומת הכוונה מטה-קוגניטיבית ולמידה משתפת לביצועי חקר דינמי של תלמידים MA המאירי, איתמר פרופ' מיכל ציון
2020 השפעת הנחיות גנריות וספציפיות לביצוע מטלת הבעה ויצירה בחומרים על: יצירתיות, הכוונה עצמית בלמידה והכוונה בין-אישית בגיל הרך MA וולפסון, ציפורה פרופ' טובה מיכלסקי