תזות ודיסרטציות

English שלחו לחבר

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2019 תרומת חונכות לתפיסת מסוגלות ולפיתוח חשיבת עתיד חיובית, בקרב נערות דתיות בסיכון המשתתפות בתוכנית סל"ע חמ"ד ידידים MA אלימי, עדי פרופ' זהבית גרוס
2019 תפקיד בעלי חיים בפסיכותרפיה קבוצתית בעזרת בעלי חיים לילדים PhD הראל, אורית פרופ' שלמה רומי, פרופ' דבורה קורט
2018 למה קשה לי להיות חבר בעת משחק? : השוואת תפקודים קוגניטיביים בסביבה מבוקרת ובעת קשר חברי בקרב ילדים עם ADHD וילדים בעלי התפתחות תקינה PhD ליפשיץ, שרון פרופ' רחל שיף, ד"ר רוני גבע
2018 השפעת גורמים אנדוגניים ואקסוגניים על נתיבי התפתחות זיכרון העבודה הטריאדי בשלוש רמות של עומס קוגניטיבי בקרב מתבגרים ומבוגרים עם מוגבלות שכלית: הנתיב הלקוי, היציב או המתמשך (מפצה) PhD קילברג, אסתר פרופ' חפציבה ליפשיץ
2018 חשיפת היבטים אתיים במבחני הערכה בינלאומיים - TIMSS PhD אוחיון, אבי פרופ' אורלי שפירא - לשצ'ינסקי
2018 תפקודים ניהוליים והשפעתם על היכולות הפונולוגיות והמורפולוגיות : השוואה בין ילדים עם לקות שפה לילדים עם התפתחות תקינה בגילאי הגן MA אוחיון, יפעת פרופ' רחל שיף
2018 הקשרים בין סוג החינוך לבין פיתוח חשיבה יצירתית ומיומנויות חברתיות בקרב ילדים : ניתוח מודל עלות-אפקטיביות לחינוך הביתי בישראל MA אונגר מדר, מיכל ד"ר איריס בן דוד הדר
2018 מאפייני אינטראקציה חברתית של ילדי גן המאובחנים על הקשת האוטיסטית בתפקוד גבוה בזיקה להתערבות קבוצתית בשיתוף עמיתים PhD איתן, דגנית פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2018 הבנת הנקרא ומטה-הבנה בקריאה ממסך לעומת קריאה מנייר בקרב ילדים בכיתות ב ו-ה MA אלבז, אליסיה ד"ר ורד חלמיש
2018 יחסי הגומלין בין מחויבות לעבודה ולמשפחה בקרב מורות בבתי ספר על יסודיים בחברה הערבית בישראל PhD בדיר, רודיינה פרופ' יוסף קליין
2018 הסתגלותן של נשים חרדיות לחיים האינטימיים אחר החתונה MA בוקסנבוים, ליאורה פרופ' זהבית גרוס
2018 השפעת גודל הגופן על זמן קריאה, הבנת הנקרא ושיפוטי הבנה בקרב ילדים צעירים ובוגרים MA בלאיש, ימית ד"ר ורד חלמיש
2018 תרומתם של עקרונות הפעולה דיאלוג, ביטוי עצמי ובחירה להצלחתן של יחידות נוער מטיפוסים שונים PhD בן נח, צבי פרופ' שלמה רומי, פרופ' אריק כהן
2018 סימולציות קבוצתיות ככלי לפיתוח קוד התנהגות אתי בקרב מדריכים ומעסיקים במסגרות תעסוקה נתמכת : הדרכה ממוקדת לומד PhD בן-עמרם, מירי פרופ' אורלי שפירא - לשצ'ינסקי
2018 קידום אוריינות בעקבות פעילות עם ספר אלקטרוני : השוואה בין ילדים בסיכון ללקות למידה ובין ילדים על הספקטרום האוטיסטי MA גוטווירט, מירב פרופ' עדינה שמיר
2018 תרומתם של המנהיגות האותנטית והאקלים האתי הבית ספרי בהנעת המורים להתנהגות אזרחית ולצמצום הנרפות החברתית PhD גמליאל, רעות חן פרופ' אורלי שפירא - לשצ'ינסקי
2018 חקירת תהליך הפקת-משמעות של מנהלי בתי ספר לצרך בצוע תפקידם ברפורמה ארצית "עז לתמורה" ‬(אנגלית) PhD גנון-שילון, שרי פרופ' חן שכטר
2018 השפעת החשיפה לאמצעי מולטימדיה המשולבים בספר אלקטרוני על אוריינותם של תלמידים עם וללא סימפטומים של ADHD PhD גרומברג-ורדי, רוית פרופ' עדינה שמיר
2018 התערבות חברתית לקידום מיומנויות משחק חברתי ומשחק חברתי-דמיוני בקרב ילדי גן בעלי תפקוד גבוה על הרצף האוטיסטי, תוך שילוב עמיתים PhD הושמנד, שגית פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2018 נכונות תלמידים לפנות לעזרת רב בית הספר בעקבות אלימות בבית הספר MA הרשקוביץ, שולמית פרופ' יעקב יבלון
2018 הגברת התרומה של למידה באמצעות מבחנים : הקשר בין רמת הקושי של מבחן האימון לרמת הקושי של מבחן הקריטריון MA וייס, איתי ד"ר ורד חלמיש
2018 ההשפעה של תשאול סיבתי עצמאי על ילדים ברמות שונות של הבנת הנקרא MA וינוקור, הלן ד"ר מני יערי
2018 תיווך אימהות עם ספר אלקטרוני והשפעתו על ניצני אוריינות בקרב תלמידי כיתות א בסיכון ללקות למידה בהשוואה לתלמידי כיתות א עם התפתחות תקינה MA זנזורי-לוי, טלי פרופ' עדינה שמיר
2018 פיתוח יצירתיות כללית ויצירתיות מתמטית באמצעות פדגוגית MCR PhD טייב, נעמה פרופ' זמירה מברך
2018 תפיסת מהות המדע ומהות תהליך החקר אצל תלמידים שהתנסו בלמידת חקר מונחה לעומת תלמידים שהתנסו בלמידת חקר פתוח בתיכון עם סיום הלמידה כתלמידים ובמרחק של זמן כבוגרים MA יששכר, חגית, פרופ' מיכל ציון