תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2021 למידה סטטיסטית ומאפיינים שפתיים : השוואה בין ילדי גן לקויי שפה לילדי גן עם התפתחות תקינה MA אביטל, קורין פרופ' רחל שיף
2021 בחינת היבטים ברמת המיקרו רמת המאקרו וההשקה ביניהם בנרטיבים של בוגרים עם מוגבלות שכלית (אנגלית) MA אברהם, אילנית ד"ר כרמית אלטמן, פרופ' חפציבה ליפשיץ
2021 טיפוח אוריינות סביבתית בהכוונה של SRL בקרב סטודנטים לחינוך PhD אורטל-עברי, סיגלית פרופ' מיכל ציון, פרופ' ניר מדג'ר
2021 השפעת שיטת הלמוד (תרגול שליפה לעמת שנון ) ומדיום הלמוד (ניר או מסך) על למידת אוצר מילים בשפה זרה (אנגלית) MA אליאס, דורית ד"ר ורד חלמיש
2021 כשל המרכזיות בקרב קוראים עם דיסלקציה : עדות ממחקר חשיבה בקול MA בן יוסף, אורית ד"ר מני יערי
2021 התרומה של מקצוע האם ורמת אוריינות הבית להתפתחות ניצני הכתיבה של הילד : השוואה בין אימהות מרפאות בעיסוק לאימהות בעלות מקצועות אחרים MA בן צבי, אביה פרופ' עופרה קורת
2021 רמת ניצני הקריאה של ילדים לאימהות קלינאיות תקשורת לעומת ילדים לאימהות בעלות מקצועות אחרים והקשר למאפייני הילד MA ברלוי, בת ציון פרופ' עופרה קורת
2021 התפקיד המתווך של שליטה אימהית בקשר בין אמונה במוטיבציה חיצונית ופיקוח הורי לצורך התפתחות, לבין אי היענות ילד (אנגלית) MA דיין, פינוס, הגר ד"ר ענת מועד
2021 הקשר שבין השימוש בסימולציות ככלי מקדם למידה לבין הכוונה עצמית בלמידה (SRL) בהקשרים בינאישיים בקרב מורים מתמחים MA ולורט מגיאל, ניצן ד"ר שירה אילוז, פרופ' יעקב ב' יבלון
2021 התפקיד של תמיכת מבוגרים משמעותיים בקשר שבין קורבנות מבריונות לרווחה נפשית : ניתוח משווה בין תלמידים עם מוגבלות פיזית לתלמידים ללא מוגבלות MA חגואל שפיצברג, מלכה פרופ' יוסי הראל-פיש
2021 התניית אהבה אימהית כמשתנה המתווך את הקשר שבין חוויות ילדות של התניית אהבה מצד ההורים לבין היענות הילד בגיל שנתיים MA כהן פריימן, ליז ד"ר ענת מועד
2021 השפעת הוראה מטפחת חשיבה יצירתית מדעית טכנולוגית והכוונה שיתופית קבוצתית על פתרון בעיות מדעיות טכנולוגיות PhD כהן, אביגיל פרופ' טובה מיכלסקי
2021 ייצוג מנטאלי מרחבי בקרב ילדים עם לקות שפה בהשוואה לילדים עם התפתחות תקינה בגיל הגן : השפעת ההיבט המיוצג ורמת מורכבותו MA לוונטל, יעל פרופ' רחל שיף
2021 מדיניות של קידום מצוינות בפריפריה : ניתוח עלויות ואפקטיביות של התוכנית הלאומית 'מצוינגב' באילת PhD עמוסי ניסן, אמור ד"ר איריס בן דוד הדר
2021 הערכת יכולות פרגמטיות בקרב מתבגרים עם התפתחות תקינה (אנגלית) MA פוסמן, שני פרופ' נירה משעל
2021 יציבות מורפמת השורש הדבור בלקסיקון המנטאלי : השוואה בין קוראים עם דיסלקציה לקוראים שהתפתחותם תקינה MA פוקר חזן, נויה פרופ' רחל שיף
2021 ההשפעה האינטראקטיבית של גמישות קוגניטיבית ומשחק חזותי-מרחבי (טטריס) על הסיכוי לפתח תסמינים פוסט טראומטיים לאחר חשיפה לטראומה (אנגלית) MA פרל, אריאל ד"ר עינת לוי-גיגי
2021 הקשר בין מוטוריקה אישית למוטוריקה דיאדית-תאום תנועתי חברתי, בזיקה לתפקודים ניהוליים וחומרת לקות בקרב ילדים עם ASD בילדות המוקדמת, טרום מתבגרים ומתבגרים MA שמש, ענבל פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2020 בחינת מנגנוני תרומה ישירה, חיזוק ופיצוי הדדי בין תפקודים ניהוליים ואינטגרציה ויזומוטורית בכתיבה בילדים בכתה ב ובכתה ג MA אדדי בר, יעל פרופ' אסתר עדי-יפה
2020 החוויות והתפיסות של מורים ותלמידים אשר התנסו במודל הוליסטי רב-ערוצי בשעורי מדע וטכנולוגיה בכיתה ההטרוגנית MA דוידי סבן, נופר ד"ר אורנית ספקטור-לוי
2020 איתור תלמידים אלימים בבתי הספר על ידי מוריהם תרומת מאפייני האלימות והקשר עם המורה MA אדרי-דודקביץ, בת-אל פרופ' יעקב ב' יבלון
2020 יחסי הגומלין בין שלבים התפתחותיים בקרב הורים החיים בזוגיות מעורבת עם תפיסות דתיות שונות MA אוליאל, חן ד"ר אלי שכטר
2020 הקשרים בין בחירת הורים, מידת שביעות הרצון, המעורבות, והציפיות של ההורים מביה"ס לבין יעילות בתי הספר היסודיים במגזר הערבי בישראל MA אלגמל, אמין ד"ר איריס בן דוד הדר
2020 נרטיבים של סיפורי חיים בקרב בוגרים עם מוגבלות אינטלקטואלית גבולית : זהות אישית, משמעות חברתית, איכות חיים ואוריינטציית עתיד MA אלרואי סופר, ליאן פרופ' חפציבה ליפשיץ
2020 שילוב בין חינוך פורמלי לבין חינוך בלתי פורמלי : השוואת תפיסות אנשי חינוך, הורים ותלמידים מערים ברמות חברתיות-כלכליות שונות PhD אשר, נעמי פרופ' שלמה רומי