תזות ודיסרטציות

English שלחו לחבר

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2019 אינטליגנציה רגשית והון פסיכולוגי בקרב סטודנטים עם מוגבלות שכלית המשתתפים בהעשרה אקדמית מותאמת וסטודנטים עם מוגבלות שכלית המשולבים בקורסים רגילים MA אבו-סאלח גבאלי, סנא פרופ' חפציבה ליפשיץ
2019 דת, חברה ומדינה במשנתו ההלכתית של הרב צבי פסח פראנק MA אוירבך, נתנאל פרופ' יוסף (ג'פרי) וולף
2019 אפקט המבחן המקדים בקרב ילדים בכיתות ב ו-ה MA אורן, שני-מיכל ד"ר ורד חלמיש
2019 סיפורי חיים מפי מבוגרים עם ASD : זהות אישית, איכות החיים העכשווית ואוריינטציית העתיד MA אחימאיר-כרמל, אסנת פרופ' חפציבה ליפשיץ
2019 תרומת חונכות לתפיסת מסוגלות ולפיתוח חשיבת עתיד חיובית, בקרב נערות דתיות בסיכון המשתתפות בתוכנית סל"ע חמ"ד ידידים MA אלימי, עדי פרופ' זהבית גרוס
2019 האם אימון מוטורי קבוע/מגוון משפר הישגים לימודיים של תלמידים בכיתות ב' בקריאה וכתיבה? (אנגלית) MA אמירה סרחאן פרופ' אסתר עדי-יפה
2019 יהודים בעלי תפקידים במחנות הריכוז וההשמדה : עדויות של ניצולים ועמדותיהם השיפוטיות ממרחק הזמן MA ארלן, פנינה פרופ' אריק כהן
2019 גורמי חוסן והגנה המנבאים רווחה נפשית ותפקודית בקרב בני נוער בישראל MA בוקובזה, גילה פרופ' יוסי הראל-פיש
2019 ההשפעה של משוב מרחיב טהור על למידה ממבחנים MA בורנשטיין, אריק ד"ר ורד חלמיש
2019 תרומתה של תמיכה משולבת מטה-קוגניטיבית ורגשית לעומת תמיכה מטה-קוגניטיבית בפתרון שאלות מילוליות במתמטיקה באמצעות "סיפור מפעיל חשבוני" בגן הילדים MA גדסי, זהר פרופ' ברכה קרמרסקי
2019 תפקיד תמיכת המורה ואיכות היחסים עם ההורים בקשר להתנהגויות של פגיעה עצמית לא-אובדנית בקרב בני נוער MA גולדנברג, שיר אסתר פרופ' ניר מדג'ר
2019 מופעי חשיבה מטה-קוגניטיבית במהלך פתרון בעיות הנדסיות בקרב ילדי גן מרקע תרבותי שונה והקשר לפתרון בעיות מתמטיות MA גורביץ, רבקה ד"ר אורנית ספקטור לוי
2019 האם הרחבה בספר אלקטרוני תורמת להבנת הסיפור אצל ילדי גן ממיצב נמוך מעבר לגורמים אינדיווידואליים? MA גורל, דיקלה פרופ' עופרה קורת
2019 לימוד הבנת רגשות על-ידי ציור מבעי פנים בקרב ילדי גן חובה בחברה הערבית בישראל MA גורן חטיב, עביר פרופ' אסתר עדי-יפה
2019 השפעת רמת המפורשות במטלת למידת דקדוק מלאכותי באופנות חזותית ושמיעתית : השוואה בין מאייתים חלשים ומיומנים MA גלעד פטראנו, רותם ד"ר שני קחטה, פרופ' רחל שיף
2019 בריונות ברשת בקרב בני נוער : מאפייני הקורבנות, אפיונה כמצב דחק, משאבי חוסן ממתנים ובהתייחס לאוריינות דיגיטלית PhD גפן, עמיר פרופ' זהבית גרוס, פרופ' טלי היימן
2019 האם תסמיני דיכאון מתווכים את הקשר בין תמיכה חברתית ובין מחשבות אובדניות ופגיעה עצמית לא אובדנית? MA דקה, דועאא פרופ' ניר מדג'ר
2019 ניבוי ממדי התפתחות הזהות האימהית בתקופת ההיריון על תחושת הצמיחה של נשים לאחר הלידה, בתקופת המעבר לאימהות בפעם הראשונה MA היקרי בוטון, נטע פרופ' ניר מדג'ר, ד"ר מאיה כהן-מלייב
2019 גיבוש זהות בקרב מתבגרים : תרומת הקשר עם ההורים והחבר הטוב בתיווך סגנון עיבוד תהליכי זהות PhD הר מלך, רועי פרופ' ישראל ריץ, פרופ' מיכל אל יגון
2019 תפקיד בעלי חיים בפסיכותרפיה קבוצתית בעזרת בעלי חיים לילדים PhD הראל, אורית פרופ' שלמה רומי, פרופ' דבורה קורט
2019 למידה סטטיסטית סמויה ומפורשת במטלת דקדוק מלאכותי : השוואה בין קוראים בוגרים בעלי התפתחות תקינה לבין קוראים בעלי דיסלקסיה MA ואזנר, יפעה פרופ' רחל שיף
2019 השפעת החינוך הפיננסי על תרבות הצריכה של ילדים צעירים MA חדד, יניב ד"ר איריס בן דוד הדר
2019 היכולות הקוגניטיביות התורמות ליצירתיות מילולית ואמנותית בקרב ילדים MA חיימוב, מיכל פרופ' נירה משעל
2019 השפעת סוג התמיכה המילונית בספר הדיגיטאלי ורמת אוצר המילים התחילית על למידת מילים חדשות בקרב ילדים ממיצב חברתי-כלכלי נמוך MA חסון, מורן פרופ' עופרה קורת
2019 השפעת אופני תיעוד שונים על שיחזור והבנת התנסות מדעית וסקרנות מדעית אצל ילדי גן MA ישראלי, נעמה ד"ר אורנית ספקטור לוי