תזות ודיסרטציות

שנה סטודנט/ית מנחה
2023 מנהיגות לניעות חברתית בחינוך הערבי בישראל PhD אלמלק-ותד, אלאא פרופ' חן שכטר
2023 התנהגות חברתית תקשורתית במצבי אינטראקציה טבעיים של בנים ובנות ברצף האוטיזם בתפקוד גבוה בגיל ההתבגרות MA בן שבת-סרי, מירי פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2023 אינטליגנציה קריסטלית ופלואידית, גמישות קוגניטיבית ויצירתיות בקרב מתבגרים עם מש"ה בעלי כישרון בתחום האומנות החזותית MA ברקו, קרן פרופ' חפציבה ליפשיץ
2023 תהליכי זהות ומוטיבציה הורית בקרב אימהות יחידניות מבחירה ושלא מבחירה (אנגלית) MA גול, חן ד"ר מאיה כהן-מלייב
2023 ייצוגים התנהגותיים ואלקטרו-פיזיולוגיים של קוגניציה חברתית בקרב בוגרים צעירים עם אוטיזם לעומת בעלי התפתחות תקינה (אנגלית) PhD גזיאל-גוטמן, מירב פרופ' נירה משעל
2023 מעורבות חברתית בעיניהם של רכזי מעורבות חברתית בבתי הספר העל יסודיים בישראל : בניית טיפולוגיה של תפיסות MA גרינבוים-גוטמן, סימא פרופ' זהבית גרוס
2023 לקראת פיתוח למידה חברתית-רגשית של מורים באמצעות סימולציות קבוצתיות בהקשר אתי (אנגלית) PhD גת, יניב פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי
2023 תרומת תכנית תיווכית לכתיבה אקדמית ברמת המיקרו והמאקרו בקרב סטודנטים עם מוגבלות שכלית הלומדים לתואר ראשון (אנגלית) MA דוויק, הדס פרופ' חפציבה ליפשיץ
פרופ' כרמית אלטמן
2023 תרומת תכנית תיווכית לכתיבה אקדמית ברמת המיקרו והמאקרו בקרב סטודנטים עם מוגבלות שכלית הלומדים לתואר ראשון (אנגלית) MA דוויק, הדס פרופ' חפציבה ליפשיץ
פרופ' כרמית אלטמן
2023 קוהרנטיות בתפיסת התפתחות מקצועית במערכת החינוך בישראל (אנגלית) MA הירש, ארנון פרופ' חן שכטר
2023 בין אקלים פוליטי לתהליכי קבלת החלטות תקציביות : חקר המקרה של השינויים בתקציב החינוך בישראל PhD וולף, רועי פרופ' חבר איריס בן דוד הדר
פרופ' חבר יוסף קליין
2023 בין אקלים פוליטי לתהליכי קבלת החלטות תקציביות : חקר המקרה של השינויים בתקציב החינוך בישראל PhD וולף, רועי פרופ' חבר איריס בן דוד הדר
פרופ' חבר יוסף קליין
2023 השוואה בין מערכת הערכים של מתבגרים ומתבגרות במגזר היהודי בישראל מרמות דתיות שונות MA זורינם, אופירה פרופ' זהבית גרוס
ד"ר מירי גולדרט
2023 הקשר בין היעילות של תרגול שליפה בלמידה לבין חרדת בחינות וזיכרון עבודה בקרב תלמידי תיכון MA חלא, אורטל ד"ר ורד חלמיש
2023 וויסות-עצמי בלמידה בעת פתרון בעיות במתמטיקה בקרב תלמידים מחוננים ומצטיינים במתמטיקה (אנגלית) MA חמוד, הלא ד"ר נורית פז-ברוך
2023 תפיסות מורים והורים בהטמעת נורמות משפטיות : לקראת שיתוף פעולה בין הורים למורים MA טנג'י, שרה פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי
פרופ' חבר ישראל גילת
2023 תפיסות מורים והורים בהטמעת נורמות משפטיות : לקראת שיתוף פעולה בין הורים למורים MA טנג'י, שרה פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי
פרופ' חבר ישראל גילת
2023 לקראת פיתוח מודל אקולוגי-חברתי בקרב מנהיגי ביניים בית-ספריים : סימולציות משחק-תפקידים בקונטקסט אתי‏‏ (אנגלית) PhD יפתח, גבע פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי
2023 משך זמן הפעילות האוריינית המסורתית והדיגיטלית לפני משבר הקורונה ובעת המשבר והערכת ההורים את רמת ניצני אוריינות הילד : השוואה בין החברה הערבית לחברה היהודית MA מחאמיד, וולאא פרופ' עופרה קורת
2023 הקשר בין מנהיגות משתפת ומנהיגות פטרנליסטית לבין אפקטיביות בית ספרית : בחינת התפקיד המתווך של עמדות והתנהגויות שלהמורים ותפקיד הממתן של מאפיינים תרבותיים (אנגלית) PhD נאסר, מיסאא פרופ' חבר פסקל בן עוליאל
2023 מוטיבציה להביא ילדים לעולם והשלכותיה על הסתגלות הורית, סגנונות הורות והסתגלות הילד : מחקר אורך של חמש שנים (אנגלית) PhD נחום, רעות פרופ' חבר ניר מדג'ר
2023 התרומה של מיצב חברתי-כלכלי, אוריינות הבית ותיווך אימהות ללמידת מילים חדשות אצל הילד : מחקר חלוץ בקרב פעוטות ממיצב נמוך MA קלזאן, ברכה פרופ' עופרה קורת
2023 מנהיגות משבר בבית הספר בזמן מגפת הקורונה : ‏ פירוט פרקטיקות יעילות של מנהיגים (אנגלית) MA שינה, דן פרופ' חבר פסקל בן עוליאל
2023 דרכי התמודדות עם קונפליקט בית-קריירה אצל נשים דתיות בחברה הערבית והקשר לתהליך גיבוש זהות MA שרארי-חשמה, הנאדי ד"ר איילת בנטל-ישראלי
ד"ר אלי שכטר
2023 דרכי התמודדות עם קונפליקט בית-קריירה אצל נשים דתיות בחברה הערבית והקשר לתהליך גיבוש זהות MA שרארי-חשמה, הנאדי ד"ר איילת בנטל-ישראלי
ד"ר אלי שכטר