תזות ודיסרטציות

English שלחו לחבר

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2019 אינטליגנציה רגשית והון פסיכולוגי בקרב סטודנטים עם מוגבלות שכלית המשתתפים בהעשרה אקדמית מותאמת וסטודנטים עם מוגבלות שכלית המשולבים בקורסים רגילים MA אבו-סאלח גבאלי, סנא פרופ' חפציבה ליפשיץ
2019 תרומת חונכות לתפיסת מסוגלות ולפיתוח חשיבת עתיד חיובית, בקרב נערות דתיות בסיכון המשתתפות בתוכנית סל"ע חמ"ד ידידים MA אלימי, עדי פרופ' זהבית גרוס
2019 השפעת רמת המפורשות במטלת למידת דקדוק מלאכותי באופנות חזותית ושמיעתית : השוואה בין מאייתים חלשים ומיומנים MA גלעד פטראנו, רותם ד"ר שני קחטה, פרופ' רחל שיף
2019 ניבוי ממדי התפתחות הזהות האימהית בתקופת ההיריון על תחושת הצמיחה של נשים לאחר הלידה, בתקופת המעבר לאימהות בפעם הראשונה MA היקרי בוטון, נטע ד"ר ניר מדג'ר, ד"ר מאיה כהן-מלייב
2019 תפקיד בעלי חיים בפסיכותרפיה קבוצתית בעזרת בעלי חיים לילדים PhD הראל, אורית פרופ' שלמה רומי, פרופ' דבורה קורט
2019 משמעות החוויה של ילד שגדל לצד כלבים וחתולים מנקודת מבטם של הילדים ואמהותיהם MA קורונה, לירון, פרופ' דבורה קורט, ד"ר אריאלה וניאל
2018 דילמות אתיות העולות בעקבות תעסוקת מורים עם מוגבלות פיזית: פיתוח גישה רב ממדית PhD טל-אלון, נועה פרופ' אורלי שפירא - לשצ'ינסקי
2018 למה קשה לי להיות חבר בעת משחק? : השוואת תפקודים קוגניטיביים בסביבה מבוקרת ובעת קשר חברי בקרב ילדים עם ADHD וילדים בעלי התפתחות תקינה PhD ליפשיץ, שרון פרופ' רחל שיף, ד"ר רוני גבע
2018 השפעת גורמים אנדוגניים ואקסוגניים על נתיבי התפתחות זיכרון העבודה הטריאדי בשלוש רמות של עומס קוגניטיבי בקרב מתבגרים ומבוגרים עם מוגבלות שכלית: הנתיב הלקוי, היציב או המתמשך (מפצה) PhD קילברג, אסתר פרופ' חפציבה ליפשיץ
2018 חשיפת היבטים אתיים במבחני הערכה בינלאומיים - TIMSS PhD אוחיון, אבי פרופ' אורלי שפירא - לשצ'ינסקי
2018 תפקודים ניהוליים והשפעתם על היכולות הפונולוגיות והמורפולוגיות : השוואה בין ילדים עם לקות שפה לילדים עם התפתחות תקינה בגילאי הגן MA אוחיון, יפעת פרופ' רחל שיף
2018 הקשרים בין סוג החינוך לבין פיתוח חשיבה יצירתית ומיומנויות חברתיות בקרב ילדים : ניתוח מודל עלות-אפקטיביות לחינוך הביתי בישראל MA אונגר מדר, מיכל ד"ר איריס בן דוד הדר
2018 תכנית לתיווך עמית - השפעות על סגנון ההוראה התיווכי, כושר ההשתנות והמיומנויות החברתיות בקרב מנחים עם התפתחות תקינה ומונחים עם ASD MA אורנית מיכאלי-כלפה פרופ' עדינה שמיר
2018 מאפייני אינטראקציה חברתית של ילדי גן המאובחנים על הקשת האוטיסטית בתפקוד גבוה בזיקה להתערבות קבוצתית בשיתוף עמיתים PhD איתן, דגנית פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2018 הבנת הנקרא ומטה-הבנה בקריאה ממסך לעומת קריאה מנייר בקרב ילדים בכיתות ב ו-ה MA אלבז, אליסיה ד"ר ורד חלמיש
2018 שיפור הבנת אירוניה אצל מתבגרים עם אוטיזם בתפקוד גבוה בעקבות תכנית התערבות MA אריה שונם, מור פרופ' נירה משעל
2018 מדע וטכנולוגיה בסביבות מתחלפות: מסורתית ומתוקשבת 1:1 : שיטות הוראה, מענה לשונות, מוטיבציה ללמידה ותחושת מסוגלות במגזר הערבי MA בדיר, אנואר ד"ר אורנית ספקטור לוי
2018 יחסי הגומלין בין מחויבות לעבודה ולמשפחה בקרב מורות בבתי ספר על יסודיים בחברה הערבית בישראל PhD בדיר, רודיינה פרופ' יוסף קליין
2018 הסתגלותן של נשים חרדיות לחיים האינטימיים אחר החתונה MA בוקסנבוים, ליאורה פרופ' זהבית גרוס
2018 השפעת גודל הגופן על זמן קריאה, הבנת הנקרא ושיפוטי הבנה בקרב ילדים צעירים ובוגרים MA בלאיש, ימית ד"ר ורד חלמיש
2018 תרומתם של עקרונות הפעולה דיאלוג, ביטוי עצמי ובחירה להצלחתן של יחידות נוער מטיפוסים שונים PhD בן נח, צבי פרופ' שלמה רומי, פרופ' אריק כהן
2018 סימולציות קבוצתיות ככלי לפיתוח קוד התנהגות אתי בקרב מדריכים ומעסיקים במסגרות תעסוקה נתמכת : הדרכה ממוקדת לומד PhD בן-עמרם, מירי פרופ' אורלי שפירא - לשצ'ינסקי
2018 קידום אוריינות בעקבות פעילות עם ספר אלקטרוני : השוואה בין ילדים בסיכון ללקות למידה ובין ילדים על הספקטרום האוטיסטי MA גוטווירט, מירב פרופ' עדינה שמיר
2018 תרומתם של המנהיגות האותנטית והאקלים האתי הבית ספרי בהנעת המורים להתנהגות אזרחית ולצמצום הנרפות החברתית PhD גמליאל, רעות חן פרופ' אורלי שפירא - לשצ'ינסקי
2018 חקירת תהליך הפקת-משמעות של מנהלי בתי ספר לצרך בצוע תפקידם ברפורמה ארצית "עז לתמורה" ‬(אנגלית) PhD גנון-שילון, שרי פרופ' חן שכטר