תזות ודיסרטציות

English שלחו לחבר

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2020 בחינת מנגנוני תרומה ישירה, חיזוק ופיצוי הדדי בין תפקודים ניהוליים ואינטגרציה ויזומוטורית בכתיבה בילדים בכתה ב ובכתה ג MA אדדי בר, יעל פרופ' אסתר עדי-יפה
2020 איתור תלמידים אלימים בבתי הספר על ידי מוריהם תרומת מאפייני האלימות והקשר עם המורה MA אדרי-דודקביץ, בת-אל פרופ' יעקב יבלון
2020 הקשרים בין בחירת הורים, מידת שביעות הרצון, המעורבות, והציפיות של ההורים מביה"ס לבין יעילות בתי הספר היסודיים במגזר הערבי בישראל MA אלגמל, אמין ד"ר איריס בן דוד הדר
2020 קוהרנטיות בין קובעי מדיניות לבין מנהלי בתי ספר : ‏ח‏קירת רפורמה פדגוגית בחינוך (אנגלית) MA ברוס, אליענה פרופ' חן שכטר
2020 למידה שיתופית מהצלחות בקרב מורים לאנגלית בחטיבת הביניים : ‏ה‏גורמים המסייעים או המעכבים את תהליך הלמידה מהצלחות (אנגלית) MA הלוי, מירן פרופ' חן שכטר
2020 השפעת הנחיות גנריות וספציפיות לביצוע מטלת הבעה ויצירה בחומרים על: יצירתיות, הכוונה עצמית בלמידה והכוונה בין-אישית בגיל הרך MA וולפסון, ציפורה ד"ר טובה מיכלסקי
2020 גורמים חברתיים ותרבותיים המנבאים דפוסי תזונה והרגלי אכילה של בני נוער ערביים ויהודים בישראל MA חביב אללה, למיס פרופ' יוסי הראל-פיש
2020 מחשבות וניסיונות אובדניים ברצף האוטיסטי הרחב (אנגלית) MA ישעיהו הדס ד"ר יהונתן דבש, פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2020 כשל המרכזיות בקרב קוראים עם הפרעת קשב וריכוז : עדויות ממחקר חשיבה בקול MA לביא, ענת ד"ר מני יערי
2020 השפעות סמנטיות על עיבוד מורפולוגי סמוי ומפורש : השוואה בין קוראים תקינים לקוראים עם דיסלקציה MA מרטון, רעות פרופ' רחל שיף
2020 הצפה רגשית אמהית, ויסות רגשות של האם וסגנונות הורות כמנבאים ויסות רגשות אצל ילדים מודל של תיווך כפול ורציף MA נחום, נטע ד"ר ענת מועד
2020 יחידאות בקרב בוגרים עם מוגבלות שכלית במגזר הערבי השוואה בין נשים לבין גברים מפרספקטיבה של תיאוריות פסיכולוגיות (התקשרות,אינטימיות), תיאוריות מודרניות של יחידאות (בחירה, היעדר הזדמנויות) והבדלים באינטליגנציה הרגשית בין שתי הקבוצות MA עדילה, מג'דולין פרופ' חפציבה ליפשיץ
2020 "מוזימטיקה" שתי תוכניות התערבות להבנת היסודות המתמטיים במוזיקה ותרומתם ללמידה מתמטית בקרב תלמידי כיתות ג' ו-ד' (אנגלית) PhD עזריהו, ליבי פרופ' אסתר עדי-יפה
2020 השפעת סגנון חקר מדעי: מעשי, רעיוני, ווירטואלי : על מיומנויות חקר, ידע מדעי, הכוונה קבוצתית משותפת, ועמדות תלמידי תיכון כלפי ביצוע חקר מדעי MA שקד, דנה ד"ר טובה מיכלסקי
2020 שיפור יכולתם של מגני סייבר לזהות דפוסים חזותיים משתנים בזמן-אמת בסביבה עתירת מידע באמצעות טכנולוגית מציאות מדומה בתלת-ממד. PhD תמרי-הוכמן, רעות פרופ' דוד פסיג
2019 אינטליגנציה רגשית והון פסיכולוגי בקרב סטודנטים עם מוגבלות שכלית המשתתפים בהעשרה אקדמית מותאמת וסטודנטים עם מוגבלות שכלית המשולבים בקורסים רגילים MA אבו-סאלח גבאלי, סנא פרופ' חפציבה ליפשיץ
2019 מנהיגי ביניים כמגשרי גבולות ואפקטיביות הצוות : השפעתם של הטרוגניות פונקציונלית ומאפייני האישיות של מנהיגי הביניים מהטיפולוגיה של חמשת הגדולים (Big five) MA אברזל, אורן ד"ר פסקל בן עוליאל
2019 דת, חברה ומדינה במשנתו ההלכתית של הרב צבי פסח פראנק MA אוירבך, נתנאל פרופ' יוסף (ג'פרי) וולף
2019 אפקט המבחן המקדים בקרב ילדים בכיתות ב ו-ה MA אורן, שני-מיכל ד"ר ורד חלמיש
2019 סיפורי חיים מפי מבוגרים עם ASD : זהות אישית, איכות החיים העכשווית ואוריינטציית העתיד MA אחימאיר-כרמל, אסנת פרופ' חפציבה ליפשיץ
2019 תרומת חונכות לתפיסת מסוגלות ולפיתוח חשיבת עתיד חיובית, בקרב נערות דתיות בסיכון המשתתפות בתוכנית סל"ע חמ"ד ידידים MA אלימי, עדי פרופ' זהבית גרוס
2019 האם אימון מוטורי קבוע/מגוון משפר הישגים לימודיים של תלמידים בכיתות ב' בקריאה וכתיבה? (אנגלית) MA אמירה סרחאן פרופ' אסתר עדי-יפה
2019 חששות, ידע, ניסיון ותפיסות בנושא מיניות בקרב מתבגרים בעלי אוטיזם והוריהם MA ארבל-דוד, אפרת פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2019 יהודים בעלי תפקידים במחנות הריכוז וההשמדה : עדויות של ניצולים ועמדותיהם השיפוטיות ממרחק הזמן MA ארלן, פנינה פרופ' אריק כהן
2019 גורמי חוסן והגנה המנבאים רווחה נפשית ותפקודית בקרב בני נוער בישראל MA בוקובזה, גילה פרופ' יוסי הראל-פיש