הקתדרא לחקר וקידום כושר ההשתנות ע"ש מצ'אדו - פרוייקט עוצמות - שילוב אקדמי בין 3 דרגות לבוגרים עם מגבלה קוגנטיבית

יו"ר הקתדרא: פרופ' בתיה חפציבה ליפשיץ

בעמוד זה:

עוצמות:  תיאוריה, מציאות ומחקר

"אם תרצו אין זו אגדה"

6 סטודנטים עם מוגבלות שכלית (עם וללא תסמונת דאון)  - מסיימים לראשונה תואר ראשון במסגרת "פרויקט עוצמות"

חלוציות ופריצת דרך

מאת: פרופ' חפציבה בתיה ליפשיץ, הפקולטה לחינוך אוניברסיטת "בר אילן"

 

אידאלים, ציטוט יומי
 

6 הסטודנטים שוברים את "תקרת הזכוכית" של בוגרים עם מש"ה, משנים תפיסות סטריאוטיפיות סטיגמטיות לגבי יכולת הלמידה של אנשים עם מש"ה (כולל האבחנה של ה5 2013--DSM המדריך הדיאגנוסטי של ליקויים של ה-APA) ומוכיחים כי אנשים עם מוגבלות שכלית מסוגלים ללמידה אקדמית.

תיאור פרוייקט "עוצמות" 

פרויקט "עוצמות"  - הינו שילוב מודולרי בן 3 שלבים של בוגרים בעלי מגבלה קוגניטיבית בהשכלה הגבוהה. פרויקט זה פועל זו השנה התשיעית במסגרת הקתדרא לחקר וקידום כושר ההשתנות האנושית ע"ש מצ'אדו בפקולטה לחינוך, באוניברסיטת בר אילן בסיועה של הגב' עדה עוז – מנכ"לית עמותת עתי"ד -  העמותה  הישראלית לתסמונת דאון.

נכון לתשפ"ג משתתפים בו 150 בוגרים. בוגרים עם מגבלה שכלית התפתחותית, בוגרים עם הנמכה קוגניטיבית, בוגרים עם נכות פיזית עם הנמכה קוגניטיבית. 

בסיס תיאורטי: פרוייקט "עוצמות" מבוסס על  תאוריות מדעיות שפיתחה פרופ' ליפשיץ בהן תאוריית ה"גיל המפצה" (Lifshitz –Vahav, 2015; Lifshitz. 2020) וכן על סדרת מחקרים המאוששת תיאוריה זו. על פי התאוריה לעיכוב בהתפתחות בשנותיהם הראשונות של בעלי מוגבלות שכלית יש פיצוי בשנים מאוחרות יותר והם ממשיכים להתפתח ולהתקדם אף בשנות הבגרות. כלומר תיתכן השהיה של היכולות בגילאים הצעירים ופריחתן בשנים מאוחרות יותר.

בסיס הומניסטי: הפרויקט מבוסס על אמנת האום לזכויות אנשים עם מוגבלות  (2012 ;2006) ולפיה מדינות שהן צדדים תבטחנה לאנשים עם מוגבלויות את אפשרות הגישה להשכלה גבוהה כללית, להכשרה מקצועית כללית, לחינוך כללי למבוגרים וללמידה לאורך החיים.

 

תאור התוכנית (בקצרה) 

פרויקט "עוצמות"  - שילוב  מודולרי בן שלושה שלבים של בוגרים בעלי מגבלה קוגניטיבית בהשכלה הגבוהה.

שלב  א'

העשרה אקדמית מותאמת בקבוצה סטודנטים בעלי מגבלה קוגניטיבית מגיעים  פעם בשבוע לפקולטה לחינוך באוניברסיטת "בר אילן" ליום לימודים בן 4 שעות. הקורסים הנלמדים הם: מבוא לפסיכולוגיה, מבוא לסוציולוגיה, סנגור עצמי, ספריה ומחשבים. המרצים הם סטודנטים הלומדים לתואר שני בחינוך מיוחד בהתמחות מוגבלות שכלית בפקולטה לחינוך בהדרכת מרצי ההתמחות במוגבלות שכלית. 

מכללה לשילוב – עם דגש על שילוב תעסוקתי  (20  סטודנטים ) מטעם "ציימס" – ארגון למתן שירותים לאנשים בעלי צרכים מיוחדים בישראל. האוריינטציה של  מכללה זו היא תעסוקתית. המכללה נועדה לשמש גשר בין הבוגר לעולם התעסוקה ולשפר את יכולותיו של הבוגר עם מוגבלות להשתלב במקום עבודה בשוק החופשי ע"פ העדפותיו באופן מיטבי ויציב וכן לשנות את יחס המעסיקים והיחס החברתי בכלל כלפי בוגרים עם  מוגבלות שכלית. הסטודנטים עובדים בבתי אבות ובבית החולים הווטרינרי בבית דגן. בהתאם לכך נושאי הלימוד במכללה כללו: גרונטולוגיה, מבוא לזואולוגיה, חשיבה חברתית, מבוא לתעסוקה ומיומנויות אקדמיות.  

מכללה לבוגרים הזקוקים לתמיכות מרובות בתפקוד קשה ועמוק: בכל התוכניות של PSE  בישראל ובעולם נעדרת נוכחותם של בוגרים עם מוגבלות שכלית קשה ועמוקה.

הקמת המכללה האקדמית – טכנולוגית מותאמת לבוגרים עם מוגבלות שכלית במעונות  גל – היא ראשונה מסוגה בעולם ויש בה משום אפליה מתקנת כלפי אוכלוסייה זו. הבוגרים אינם מסוגלים להגיע לאוניברסיטה והלימודים מתקיימים במסגרת השיקום היומי שלהם. המכללה האקדמית מתקיימת – בשלב הנוכחי בסביבת הבוגרים עצמה – כלומר במעונות גל. 

הבוגרים לומדים מבוא לסוציולוגיה וחשיבה חברתית ברמה בסיסית בליווי ספר אלקטרוני ואסטרטגיות ייחודיות והנתונים הסטטיסטיים מצביעים על שיפור בהישגים בעקבות ההשתתפות בפרויקט.

שלב ב

שילוב קבוצתי בסמינריון מחקרי לתואר ראשון סטודנטים עם מש"ה משולבים בסמינריון מחקרי לתואר ראשון בחינוך מיוחד של  פרופ' בתיה חפציבה ליפשיץ "התבגרות ובגרות בקרב אנשים עם נכות התפתחותית". הסטודנטים הרגילים מבצעים ניתוחים סטטיסטיים. ניתוח השאלונים והאינטרפרטציה נעשית יחד עם שתי הקבוצות.

מטרות ההוראה של הפרויקט בשלבים א' ו-ב' :  מתן הזדמנות ללמידה בסביבה אוניברסיטאית לסטודנטים אנשים עם מוגבלות שכלית, הקניית ידע תיאורטי בנושאים אקדמיים הרלוונטיים לאוכלוסייה זו, נגישות לספריות האוניברסיטה, ביצוע עבודה מחקרית זוטא, לימוד משותף של נושא עם סטודנטים רגילים, שימוש בטכנולוגיות כאפליקציית זום. 

המטרות החברתיות: מפגש עם סטודנטים רגילים בקורס עצמו וכן בשעת ההפסקה, העצמה וחיזוק הדימוי, הביטחון העצמי ואיכות החיים של הסטודנטים אנשים עם מוגבלות שכלית.

שלב ג

תוכנית לתואר ראשון רב תחומי במדעי החברה של 6 סטודנטים עם מש"ה: החל משנת תשע"ד ששה סטודנטים בעלי מגבלה קוגניטיבית משולבים בקורסים של התואר הראשון בקורסים של מדעי החברה והרוח באוניברסיטת בבר אילן.

בעבר, הם היו רשומים כשומעים חופשיים עם זכות בחינה – מעמד המאפשר לקבל קרדיט אקדמי על ביצוע עבודות ומבחנים. הם מלווים במנגישים אקדמיים (בעלי תואר שני ושלישי בוגרי ההתמחות במוגבלות שכלית) ועל כל שעה אקדמית הם מקבלים לפחות שעה אקדמית של הכנה. הסטודנטים עמדו במטלות הקורסים וצברו עד תשע"ט כולל כה 32 נקודות קרדיט אקדמי מתוך 64 נקודות הנדרשות לתואר ראשון.

 לאור זאת החליטה הנהלת אוניברסיטת בר אילן לרשום את הבוגרים עם המוגבלות כסטודנטים מן המניין. 

הם יקבלו תואר ב.א. רב תחומי במדעי החברה בסוף שנת תשפ"ד.

 

מחקרים:

במסגרת פרויקט עוצמות נערכים מחקרים רבים. 

במחקר הראשון:  תרומת הלימודים ב"עוצמות" יכולות קריסטליות ופלואידיות של הבוגרים עם המגבלה הקוגניטיבית. 

נמצא כי הלימודים בשלבי ההעשרה אקדמית א, ב שהוזכרו לעיל תרמו ליכולות קריסטליות ופלואידיות של הבוגרים עם המגבלה הקוגניטיבית. 

Lifshitz, H., Nissim, S., Shnitzer-Meirovich, D., Weiss, I. (2016). The Contribution of Post-secondary Academic Courses on Crystallized and Fluid Tests of Adults with Intellectual Disability with/without Down SyndromeACTA PSYCHOPATALOGIA, 2, 4:34

במחקר השני: תרומת הלימודים ב"עוצמות" על האינטליגנציה הקריסטלית והפלואידית של הבוגרים עם המגבלה הקוגניטיבית. 

Lifshitz, H. & Vakil, E. (In press). Postsecondary university education increases crystallized and fluid intelligence of adult students with intellectual disability

הועברו לנבדקים מבחני אינטליגנציה (WAIS; Wechsler, 2001 ) לפני  4.5  שנים והיום. נמצא שיפור במנת המשכל בקרב הלומדים בהעשרה אקדמית והסטודנטים הלומדים לתואר ראשון כפי שממחיש התרשים. 

תרשים 1. העלייה באינטליגנציה הכללית, המילולית והביצועית של סטודנטים ב'עוצמות' הלומדים בשילוב מלא ובהעשרה אקדמית לאחר 4.5 שנים

תרשים 1: העלייה באינטליגנציה הכללית, המילולית והביצועית של סטודנטים ב'עוצמות' הלומדים בשילוב מלא ובהעשרה אקדמית לאחר 4.5 שנים
תרשים 1: העלייה באינטליגנציה הכללית, המילולית והביצועית של סטודנטים ב'עוצמות' הלומדים בשילוב מלא ובהעשרה אקדמית לאחר 4.5 שנים

במחקר  שלישי: היכולת הנרטיבית של בוגרים עם מש"ה במדדי מיקרו ומקרו:

Altman, C., Avraham, I., Lifshitz, H., Shnitzer-Meirovitz, (2022): How do students with Intellectual Disabilities tell stories? An investigation of narrative macrostructure and microstructure, Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 35, 5, 1110-1130.

נמצא כי קיים פער בין סטודנטים עם מש"ה לבין סטודנטים עם התפתחות תקינה במדדי מיקרו לעומת זאת במדדי מקרו - קוהרנטיות וגלובליות לא נמצאו הבדלים.

במחקר רביעי: תוכנית התערבות להקניית יכולת כתיבה אקדמיים לסטודנטים עם מש"ה

Altman, C., Dueck H., Lifshitz, H., Shnitzer-Meirovitz, (in press): Improvement of Academic Writing at the Microstructure- Macrostructure Level of Undergraduate Students with ID

 

 

עלון פרוייקט עוצמות

פרוייקט עוצמות בתקשורת

צוות מרצים ומנגישים לפי סדר הא-ב:

פרופיל הצוות

צוות עוצמות כולו הינו בעל השכלה רחבה, ידע עצום וניסיון עשיר בתחום המוגבלות הקוגניטיבית על גווניו.

פרופ' חפציבה ליפשיץ' ראש פרויקט עוצמות, הינה גם ראש ההתמחות במוגבלות שכלית  התפתחותית (מש"ה) וראש מרכז בייקר לחקר וקידום ילדים צעירים עם מגבלה קוגניטיבית בבית הספר לחינוך בבר-אילן. היא פיתחה את תיאוריית הגיל המפצה ועמדה בראש הוועדה הלאומית החדשה לתוכנית לימודים חינוכית לתלמידים עם מגבלה שכלית קשה ועמוקה מטעם משרד החינוך. תחומי המחקר וההתמחות: חקר נתיבי התפתחות האינטליגנציה, הזיכרון והקוגניציה בקרב אנשים עם מש"ה לאורך מעגל החיים, בגרות וזקנה בקרב אנשים עם מש"ה, תרומת משאב הפנאי ליכולת הקוגניטיבית של אנשים עם מש"ה ומניעת ירידה קוגניטיבית, השכלה אקדמית לאנשים עם מש"ה – אסטרטגיות הנגשה.

ד"ר שושנה ניסים, מרכזת את פרויקט עוצמות ואמונה על שלב ב' שלו. היא בעלת תואר שלישי בחינוך מיוחד עם התמחות במוגבלות שכלית התפתחותית מאוניברסיטת בר-אילן. בנוסף לריכוז הפרויקט, ד"ר ניסים היא מרצה בתוכנית כמו גם מפתחת אסטרטגיות הוראה והנגשת חומר אקדמי לסטודנטים עם מוגבלות קוגניטיבית. תחומי המחקר וההתמחות: הנגשה אקדמית לבוגרים עם מש"ה, מנהיגות בקרב אוכלוסייה עם מש"ה, תעסוקה בקרב אנשים עם מש"ה

ד"ר אירית חן –  מרצה בהתמחות לתואר שני במוגבלות שכלית ומרצה בשלב א' של פרויקט "עוצמות". תחומי מחקר והתמחות: הנגשה  קוגניטיבית לאוכלוסיה עם מש"ה, כישורים מתמטיים לאוכלוסיות  מורכבות

ד"ר נעה בוסתן – מנגישה אקדמית - לסטודנטים בפרויקט עוצמות.
מרצה ומדריכה פדגוגית, מכללת סמינר הקיבוצים תומכת בקבלת החלטות, משרד המשפטים מדריכה ואשת חינוך באגף לחינוך מיוחד, משרד החינוך

מורג וינגורד כראדי – בוגרת ההתמחות לתואר שני במוגבלות שכלית. מנגישה אקדמית בפרויקט עוצמות ומתרגלת בתוכנית הצ'יימס.

מתניה ריגר – בוגר ההתמחות לתואר שני במוגבלות שכלית. מנגיש אקדמי של קורסים שונים בפרויקט עוצמות : קורסי יהדות וחינוך. עובד כמרצה בחוגים לחינוך מיוחד במכללות להכשרת מורים, ראש עבודה מעשית בחינוך מיוחד , מיכללת "אורות" שותף ליוזמות שונות להנגשת תוכניות לימודים במערכת החינוך לאוכלוסיות התלמידים בחינוך המיוחד.

אביטל וייס - בוגרת תואר שני מגמת 'מדע הלכה וחינוך' , בר אילן. עובדת עם פרויקט עוצמות כמלווה בקורסים השונים וכמנגישה אקדמית. כיום משמשת כמזכירה של פרופ' חפציבה ליפשיץ, וכן עובדת במרכז בייקר בקידום ופיתוח חשיבה מתמטית בקרב ילדים עם צרכים מיוחדים.

הדס דוויק - בוגרת ההתמחות לתואר שני במוגבלות שכלית. כיום, ראשת החוג לחינוך מיוחד במכללה האקדמית הרצוג ומלמדת גם במכללת אפרתה.

 

סטודנטים לתואר ראשון- פרוייקט עוצמות
סטודנטים לתואר ראשון - פרוייקט עוצמות

 

לפרטים נוספים ורישום לתוכנית:

ד"ר שושנה ניסים, רכזת:
דוא"ל 
nissimshoshana@gmail.com | טלפון: 052-2222982
גב' אביטל וייס, מזכירה:
דוא"ל 
avital.weiss@biu.ac.il : טלפון: 054-5707678

שעות מענה טלפוני: ימים א'-ה', 9:00-13:00

 

תאריך עדכון אחרון : 01/11/2023