ספרייה הפקולטה לחינוך

 

 הספרייה פתוחה לקבלת קהל בימים א', ג', ד' בשעות 09:00-16:00 וביום ב', ה' בשעות 09:00-18:00

הספרייה ממוקמת בבניין הפקולטה לחינוך ע"ש שמעון בן יוסף, מס' 905 בקומת כניסה.

טלפון: 03-5318464

 

       מנהל   -  בועז פולצ'ק  Boaz.Polcheck@biu.ac.il  03-5317760

         ספרן - ארנית קסטלבוים 077-3063399 arnit.kestslboim@biu.ac.il

עוזר ספרן  -   ליה גולן 03-5318464   Layia-leah.golan@biu.ac.il

                                                                                      

גע

מערך הספריות והמידע של אוניברסיטת בר- אילן