על הוועדה

הפקולטה לחינוך כוללת כ-1500 סטודנטיות וסטודנטים, סגל אקדמי ומנהלי, מורות ומורים. הפקולטה לחינוך מחויבת למחקרי חינוך בנושאים גלובליים, השוואתיים וחוצי-תרבויות.

הועדה לגיוון, שוויון והכלה (DEI) מחויבת לערכי הקהילה הבאים:

הערכת גיוון: נכבד את כולן/ם ללא קשר לזהות תרבותית, דתית, מגדרית, צבע, נטיות פוליטיות, מקום לידה, מראה חיצוני, מגבלות פיזיות, מקצוע ועוד. לכולם הזכות לחופש הביטוי וללימודים מיטביים בקמפוס.

יושרה וכנות: כל אחד ואחת בקהילה מתחייב/ת להתנהל ביושר ובכנות, בהתאם לסטנדרטים המוסריים והמקצועיים הגבוהים ביותר. אנו מבטיחים לטפח אווירה של תקשורת פתוחה, כבוד הדדי ושקיפות.

שיתוף פעולה להשגת מצוינות: עבודה משותפת להשגת הצלחה חשובה לנו. אנו מחויבים לסטנדרטים הגבוהים ביותר של מחקר, הוראה ולמידה. כאנשי סגל אקדמי, סגל מנהלי, מורות ומורים, סטודנטיות וסטודנטים, כולנו משתפים פעולה באופן פעיל ומכוון כדי להשיג הצלחה אקדמית.

אמפתיה וחמלה: אנו מכירים באתגרים הרבים העומדים בפנינו בחיינו האישיים, כגון איזון בין העבודה והאחריות המשפחתית, גידול ילדים, טיפול בקשישים, התמודדות עם מחלות ונכות ועוד. אנו דואגים ורגישים לחברי הקהילה שלנו, ופועלים יחד כדי להסתגל לתנאים משתנים.

אחריות על התנהגות בלתי הולמת: באופן אינדיבידואלי וקולקטיבי, אנו אחראים להשפעות המילים והפעולות שלנו על אנשים אחרים ועל הקהילה. אנו מבטיחים להשקיע מאמצים רבים כדי להבטיח שאף אחת/ד לא יהיה נתון לגזענות, לדעות קדומות ואלימות.

בעודנו מגינים על ערכי הקהילה הללו, אנו משתדלים לשלבם במדיניות, בתהליכים ובהנחיות של הועדה לגיוון, שוויון והכלה (DEI). המאמץ המתמשך שלנו כולל בין היתר:

  • מינוף ערוצי תקשורת מרובים כדי לחפש באופן רציף משוב רפלקטיבי מחברות וחברי הקהילה על תחומים לפיתוח ושיפור.
  • טיפוח תרבות של דיבור והעצמת כל חברות וחברי הקהילה, במיוחד נשים ובעלי זהויות סטיגמטיות.
  • קיום שוויון בעבודה היומיומית שלנו והערכה ביקורתית של מדיניות, פרקטיקות וסטנדרטים של ה-DEI שעשויים להיות גורם תורם לאי-שוויון שיטתי.
  • ההבנה שעבודה זו מצריכה אותנו לעיתים קרובות לעסוק בשיחות קשות וקריאות לענווה וחמלה תרבותית.

יצירת קשר

ליצירת קשר ניתן לפנות לחברי הוועדה או לשגריריה