המעבדה לחקר הלמידה והקוגניציה

המעבדה ללמידה וקוגניציה עוסקת במחקר קוגניטיבי והלשכותיו לחינוך. המחקר שלנו מתמקד בלמידה זיכרון ומטה קוגניציה בקרב מבוגרים וילדים. אנחנו מתעניינים בהבנת התנאים שמקדמים למידה אפקטיבית לאורך זמן. כמו כן, אנחנו מתעניינים בהבנת הגורמים שמעוררים עיבוד מטה קוגניטיבי במהלך הלמידה ומשפיעים על הדיוק שלו. המעבדה פועלת במסגרת הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת בר אילן.

לאתר המעבדה לחקר הלמידה והקוגניציה

ליצירת קשר:

ורד חלמיש Vered.halamish@biu.ac.il

03-5317259

תאריך עדכון אחרון : 03/11/2022