קתדרות

 

הקתדרה לחקר כושר ההשתנות ע"ש מצ'אדו

הקתדרה לחקר וקידום כושר ההשתנות ע"ש מצ'אדו - פרוייקט עוצמות - שילוב אקדמי בין 4 דרגות לבוגרים עם מגבלה קוגנטיבית

הקתדרה לחינוך לערכים ולסובלנות ע"ש יוסף בורג

הקתדרה לחינוך לערכים לסובלנות ולשלום ע"ש ד"ר יוסף בורג - קתדרת אונסקו לזכויות אדם, דמוקרטיה, שלום וסובלנות

הקתדרה לחינוך מיוחד ע"ש קונין לוננפלד

קתדרה ע"ש קונין לוננפלד לחינוך מיוחד ברשות פרופ' נירית באומינגר צביאילי

הקתדרה לחקר דרכי ההוראה לימודי קודש

קתדרה לחקר דרכי ההוראה לימודי קודש ע"ש הרב ד"ר דוד אוקס ברשות פרופ' אלי הולצר