נוהלים וטפסים לתזה

 

סטודנטים יקרים,

אתם מתחילים דרך לכתיבת מחקר - תזה לתואר השני. מי שטרם מצא מנחה, אנו ממליצים לעשות זאת בהקדם.

רשימת מנחים ונושאי הנחייה לשנת תשפ"ג - הפקולטה לחינוך

להלן הנחיות להגשת הצעת מחקר ותזה לסטודנטים מהפקולטה לחינוך הלומדים במסלול מחקרי - מסלול תזה.

 

הצעת מחקר

לקראת הגשת הצעת המחקר, נא קראו את נהלי הכתיבה ותבדקו שהצעת המחקר כתובה בהתאם.

יש לשלוח את הצעת מחקר בקובץ Word לגב' שרון מדינה בכתובת המייל: theses.edu@biu.ac.il

בנוסף להצעת המחקר, יש לצרף למייל טופס הצעה לתוכנית עבודה מלא וחתום ע"י הסטודנט והמנחה (מוקלד ובקובץ Word)

הצעת המחקר נשלחת לחוות דעת קוראים, סגל אקדמי מהפקולטה לחינוך, בהתאם לנושא המחקר.

זמן הקריאה הוא בין 6-8 שבועות. חוות הדעת שתתקבל תשלח במייל לסטודנט ולמנחה עם הנחיות לתיקונים הנדרשים והסבר להמשך התהליך לאישור סופי של הוועדה לתואר שני.

כל סטודנט מתבקש להתייעץ עם המנחה באם המחקר מחייב אישור וועדת אתיקה של הפקולטה לחינוך. אם כן, יש לפעול עפ"י הנחיות ועדת האתיקה של הפקולטה.

 

לתשומת ליבך! כל הליך אישור ההצעה יכול להתבצע רק אם הסטודנט רשום לאוניברסיטה בעת הגשת ההצעה לאישור.

 

הגשת התזה

היכנסו להוראות והנחיות להגשת עבודת המחקר (תזה) לתואר השני מתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים.

לאחר סיום כתיבת התזה, יש לשלוח מייל לגב' שרון מדינה בכתובת המייל theses.edu@biu.ac.il  עם צירוף עבודת המחקר (תזה), בקובץ Word ולכתב למייל את המנחה.

בהמשך ייקבע מועד לבחינת ההגנה ויישלח זימון לסטודנט עם הפרטים לבחינה. בחינת ההגנה תהיה בנוכחות שופטים, מנחה וסטודנט.

לאחר בחינת ההגנה ובהתאם להחלטות שיתקבלו בבחינה, יישלח לסטודנט הסבר להמשך התהליך להגשת העבודה לספרייה המרכזית וכן לאישור סופי של הוועדה לתואר שני.

 

בהצלחה !