אודות המכון לחינוך ולמחקר קהילתי

המכון לחינוך ולמחקר קהילתי

 

 

 

 

המכון לחינוך ולמחקר קהילתי משקיע משאבים בתרומה לקהילה ולמנהיגות החינוכית, תוך ניסיון לסייע בעיצוב מדיניות חינוכית המבוססת על מידע מחקרי. המכון, בראשותו של פרופ' שלמה רומי, מחויב לקידום המחקר, התיאוריה והפרקטיקה בנושאים הקשורים לקהילה, תוך זיקה ותרומה לדיון ציבורי בסוגיות אותנטיות.

בנין 905 חדר 107

מספר טל' : 03-5318152

כתובת דוא"ל:  machon.kehilati@biu.ac.il