משאבים אלקטרוניים

English שלחו לחבר

 

הכניסה למשאבים האלקטרוניים היא דרך אתר הספריות של בר-אילן.    

על מנת להכנס לכל טקסט אלקטרוני כמו מאגרי מידע או כתבי עת אלקטרוניים או ספרים אלקטרוניים על משתמשי בר-אילן להזדהות בחלון של המערכת Single Sign-On  שיפתח עם הלחיצה על שם המשאב.

הסטודנטים מזדהים

שם המשתמש הוא מספר זהות מלא של 9 ספרות, וסיסמא היא כמו הסיסמא של MOODLE

הסגל האקדמי מזדהים:

שם המשתמש הוא מספר זהות מלא של 9 ספרות, וסיסמא היא כמו הסיסמא של דואל Exchange של בר-אילן