חינוך וחקר המוח (Neuroeducation) - תואר שני

רישום מקוון באתר בר אילן  ניתן להיעזר במדור שמ"ע 9392*

נסגרה ההרשמה לתוכנית לשנת תשפ"ג

תואר שני בחינוך וחקר המוח (Neuroeducation)

ראשת התוכנית: פרופ' נירה משעל

 

תוכנית חדשה המשלבת ידע מחקר המוח, פסיכולוגיה וחינוך תפתח לראשונה בבר אילן*

 מטרות התואר

הקניית ידע ממדעי המוח לצורך מחקר, פיתוח ויישום של תכניות התערבות באוכלוסיה עם התפתחות תקינה ואוכלוסיות מיוחדות שונות (אוטיזם, סכיזופרניה, לקויות למידה, ועוד). תכניות ההתערבות נועדות לשפר תפקודים שפתיים וקוגניטיביים מגוונים הלקויים באוכלוסיות קליניות. מטרת התוכנית היא לפתח וליישם הבנות מחקר המוח והשדה הטיפולי תוך הרחבת הידע אודות הבסיס המוחי לתפקודים שפתיים קוגניטיביים תקינים ולקויים.

מבנה הלימודים

 משך הלימודים שנתיים, יום בשבוע בכל שנה.

מסלול עם תיזה: 14 ש"ש

מסלול ללא תיזה: 18 ש"ש

תוכניות הלימודים לשנים תשפ"ג ותשפ"ד

תואר שני - חינוך וחקר המוח - ללא תזה (PDF)

תואר שני - חינוך וחקר המוח - עם תזה (PDF)

תשפ"ב - תשפ"ג

תואר שני - חינוך וחקר המוח - עם תזה (PDF)

תואר שני - חינוך וחקר המוח - ללא תזה (PDF)

קורסים עיוניים: התוכנית כוללת קורסים עיוניים בנושאים כגון: נוירופסיכולוגיה: אבחון והתערבות, בסיס מוחי לשפה, הפרעות רגשיות וגישות טיפוליות, יצירתיות ומח, יישומים קליניים לנוירופידבק ופלסטיות המוח, בסיס מוחי להפרעות קשב.

התוכנית משלבת סמינריונים יישומים בהם נלמד ליישם תוכניות התערבות נוירו-קוגניטיביות בילדים, נוער ומבוגרים עם אוטיזם, דיסקלציה, סכיזופרניה ועוד; יילמדו כלים להתערבות מוחית (כגון, גרייה מוחית חשמלית); נוירופידבק; יילמדו כלי מדידה של תפקודים פסיכובלשניים (כגון, תפקוד המיספירי ובין-המיספירי).

תנאי קבלה

התוכנית פתוחה לבוגרי מדעי החברה הרוצים לתרום לשדה החינוכי ולהבין את התפקוד המוחי בהקשר השפתי-קוגניטיבי. מיועד לבוגרי מדעי החברה ובוגרי התארים הפרא רפואיים ובכללם חינוך מיוחד, פסיכולוגיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, ייעוץ, קרימינולוגיה, עבודה סוציאלית. בוגרים שאינם ממדעי החברה יכולים להתקבל עם השלמה. סף הקבלה מדעי החברה: ממוצע 85. סף הקבלה מדעים מדוייקים/חיים: 80.

שאלון למועמד.ת 

קבלה למסלול ללא תיזה: הנדרשת המלצה אחת אקדמית/מעסיק

קבלה למסלול עם תיזה: נדרשות שתי המלצות (לפחות אחת אקדמית), ראיון ושאלון

תנאי מעבר ממסלול בלי תיזה למסלול עם תיזה, ממוצע ציונים 93, בכפוף למציאת מנחה. 

התיזה תהיה בנושא חקר המוח והמנחים יהיו ממנחי התוכנית או ממדעי המוח.

טופס המלצה אקדמית רצוי המלצות ממרצה בקורס אקדמי (עדיפות לסמינריון)

טופס המלצת מעסיק המלצה מגורם מקצועי שמכיר את המועמד/ת מהתנסות בשדה

על ההמלצות להגיע ישירות לפקולטה לחינוך למרכזת התכנית:

שרית עמיאל  sarit.amiel@biu.ac.il

קורסי השלמה- סטודנטים שאינם באים מרקע רלוונטי לתוכנית יצטרכו להוסיף 1-3  קורסי השלמה בשנה הראשונה בממוצע 76 (לפי שיקול הדעת של ראשת התוכנית).

רישום לתוכנית

רישום התואר השני:

       רישום מקוון באתר בר אילן (ניתן להיעזר במדור שמ"ע 9392*).

ללא קשר לאפשרות שנבחרה בתום ההרשמה יש לשלוח את החומר הנוסף לוועדה ללימודים מתקדמים, תואר שני:

  • אישור סיום לימודים – רשמי ומקורי (חותמת, חתימה ולוגו מוסד הלימודים על אישור הסיום)
  • גיליון ציונים עם ממוצע תואר – רשמי ומקורי (חותמת, חתימה ולוגו מוסד הלימודים על אישור הסיום)
  • קורות חיים מעודכנים
  • צילום תעודת זהות
  • תמונת פספורט

לרישום ללימודי תואר שני באתר האוניברסיטה

זימון לראיון מותנה בהשלמת כל תהליכי הרישום  ולאחר קבלת כל המסמכים הנ"ל

* מועמד למסלול עם תיזה העונה על הקריטריונים, יוזמן לראיון אישי

* אלו הן דרישות מינימום ואין התחייבות לקבל כל מועמד העומד בתנאים אלה

 

לפרטים נוספים: 

ראשת התוכנית פרופ' נירה משעל nira.mashal@biu.ac.il

אתר המעבדה והתכנית

מרכזת התוכנית: שרית עמיאל  sarit.amiel@biu.ac.il

טלפון 03-5317650

קבלת קהל:

”דלת פתוחה“ בימים א‘, ג‘, ה‘ בשעות 12:00-10:00

בזום ובאופן פרונטלי

לבירור חובות יהדות ו/או אנגלית, ניתן לברר באתר האוניברסיטה

סגל אקדמי
שם דרגה/תפקיד דוא"ל
פרופ' משעל נירה פרופ' מן המנין mashaln@mail.biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 14/11/2022