פרסומים

ראה פרסומים גם באנגלית

אופנהיים שחר, ס' (2018)

איך עוברים מ"לגעת" ל"לדעת": מעקב אחר עבודת גבולות כביטוי לדיאלוג מגוון של צעירים בקהילת פיק־אפ עם תפיסות "גבריות". מגמות, נב(2), 45-76

איזקסון, ע' ווייס, מ' (2018)

"זר שירים" לבהי"ס היסודי ולחט"ברמת גן: המכון לאינטגרציה, אוניברסיטת בר-אילן

זבלבסקי, א' ושפירא-לשצ'ינסקי, א' (2018)

תפיסות של מנהלים, מורים ותלמידים את המעורבות של הורים בלימודי ילדיהם והקשר בינן לבין ההישגים במתמטיקה בישראל במבחני הערכה בין-לאומיים (TIMSS‏). דפים, 68,  79-109

זלכה, ג' (2018)

שילוב מחשבים בגני הילדים ועמדות הגננות כלפי שילובם.סוגיות חברתיות בישראל: כתב עת לנושאי חברה, 26, 58-90

חגואל, ח', וליפשיץ, ח' (2018)

"בקרוב אצלכם" - קלישאה או חזון?רווקות בקרב בוגרים. מתוך ר"ש פוירשטיין (עורך), לפרוץ את חומת הזכוכית: זוגיות ונישואין לאנשים עם מוגבלות (עמ' 331-375). תל-אביב : ידיעות אחרונות : ספרי חמד

נבוטובסקי, א', טסלר, ר', שפירא, י', קולוקוב, ט', גרברניק, א', שטיינמץ, נ',  והראל פיש, י' (2018)

בתי ספר מקדמי בריאות בישראל: הגישה האקולוגית ליישום מדיניות לקידום אורח חיים פעיל ובריא במסגרת החינוכיתזמן חינוך, 4,  139-170

שכטר, ט' וספקטור-לוי, א' (2018)

לבנות ולהיבנות - על פיתוח חשיבה הנדסית בגן הילדיםעלון דע-גן, 11, 8-17

אופנהיים-שחר, ס' (2017)

"...והכי חשוב חברים, תמיד תזכרו להעיף הצידה כל מה שמפריע לכם 'לסגור עסקה'" כיצד שפת הפיק-אפ מקדמת 'תרבות אונס', עיונים בשפה וחברה, 10(2) ,53-71

אילוז, ש', לוין, א', ווייס, א' (2017)

תכנית הלימודים בספרות לחינוך הממלכתי דתי: - עמדות מורים דו"ח מחקר. רמת גן : בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן,