פרסומים

ראה פרסומים גם באנגלית

גתהון, ש' (2015)

הקשר בין זהות אתנית-תרבותית לבין אופן תפיסת התפקיד בקרב עובדים עם נוער במצבי סיכון. מתוך: ע' גרופר וש' רומי (עורכים), ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל. כרך ב: קולם של בני הנוער וסוגיות מעולמם של עובדים בשדה החינוכי-טיפולי (ע"מ 391-414), ת"א : מכון מופ"ת

זלכה, ג' (2015)

בעיני המתבונן: הערכת כשירות חברתית של ילדים בסיכון בעיני הילדים עצמם, צוותי בתי הספר, צוותי המועדוניות וחונכים אישיים. מתוך: ע' גרופר וש' רומי (עורכים), ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל. כרך ב: קולם של בני הנוער וסוגיות מעולמם של עובדים בשדה החינוכי-טיפולי (ע"מ 85-113), ת"א : מכון מופ"ת

יבלון, י"ב (2015)

תרומת הקשר עם ההורים להסתגלותם של ילדים במוסדות קלט חירום. מתוך: ע' גרופר וש' רומי (עורכים), ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל. כרך ב: קולם של בני הנוער וסוגיות מעולמם של עובדים בשדה החינוכי-טיפולי (ע"מ 40-58), ת"א : מכון מופ"ת

יצחק-מקונן, ב', ינון, א' (2015)

השפעת תכנית "מורשת יהדות אתיופיה" על זהות תרבותית, עמדות תרבות והסתגלות לימודית וחברתית בקרב בני נוער יוצאי אתיופיה בחינוך הפנימייתי. מתוך: ע' גרופר וש' רומי (עורכים), ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל. כרך ב: קולם של בני הנוער וסוגיות מעולמם של עובדים בשדה החינוכי-טיפולי (ע"מ 163-192), ת"א : מכון מופ"ת

כהן, א"ה ורומי, ש' (2015)

הפנאי בקרב בני נוער בישראל : חינוך בלתי פורמאלי, אקלים בית ספרי, אלימות, סיכון לנשירה ורווחה נפשית . רמת גן : אוניברסיטת בר-אילן.

כהן, א"ה (2015)

יהדות צרפת : בין ייחודיות לאוניברסליות בעת החדשה ובזמננו. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן

פסיג, ד' (2015)

דפוסי שימוש של בני נוער בסיכון בתקשורת מתווכת מחשב (CMC) לצורך תמיכה חברתית בין-אישית. מתוך: ע' גרופר וש' רומי (עורכים), ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל. כרך ב: קולם של בני הנוער וסוגיות מעולמם של עובדים בשדה החינוכי-טיפולי (ע"מ 114-141), ת"א : מכון מופ"ת

 

 קורת, ע', סגל-דרורי, א' ושמיר, ע' (2015)

הספר האלקטרוני כמקדם שפה ואוריינות אצל ילדים צעירים: סקירת מחקרים שנערכו בישראל. אורינות ושפה, 5, 75-99

רומי, ש' (2015)

הרהורים על החופשקשר עין: ירחון ארגון המורים העל-יסודיים, 252 , 48-49

שכטר, חן (2015)

תנו לנו להוביל: מנהלי בתי-הספר בחזית הרפורמות. תל-אביב : רמות