אתיקה ארגונית בניהול משאבי אנוש במערכת החינוך הישראלית

מחבר ראשון של הפרסום: 

שפירא-לשצ’ינסקי, אורלי (2017)

אתיקה ארגונית בניהול משאבי אנוש במערכת החינוך הישראלית. חיפה : פרדס