תוכנית המחקר הבינלאומית על רווחתם ובריאותם של בני נוער

תכנית המחקר על רווחתם ובריאותם של בני נוער בפקולטה למדעי החברה הוקמה בשנת 1993 על ידי ד"ר יוסי הראל-פיש כתוכנית מחקר רב-תחומית העוסקת בנושאים החשובים והמרכזיים ביותר בחיי ילדים ונוער בארץ, במזרח התיכון ובעולם בכלל. לתוכנית המחקר בסיס מוצק בתחומי מדעי ההתנהגות והחברה וברפואה מונעת ובריאות הציבור.

צוות המחקר כולל חוקרים ראשיים, עמיתי מחקר, פוסט-דוקטורנטים ותלמידי מחקר ממחלקות שונות בפקולטה למדעי החברה ומתחומים נוספים דוגמת המחלקה לסטטיסטיקה. צוות זה פועל בשיתוף פעולה הדוק עם חוקרים במכוני מחקר ואוניברסיטאות אחרות ב- 46 מדינות באירופה וצפון אמריקה המרושתים דרך המחקר הרב-לאומי של ארגון הבריאות העולמי. התוכנית נהנית ממגוון מענקי מחקר מקרנות תחרותיות בינלאומיות וממשרדי ממשלה.

שני מחקרי הדגל של תוכנית המחקר בבר אילן הם:

  • מחקר ה - National Study Health Behavior in School-aged Children -
    A World Health Organization Cross הידוע בשמו המקוצר HBSC. מחקר זה מתבצע כל ארבע שנים במקביל ב-46 מדינות.
  • המחקר האזורי על רווחתם ובריאותם של בני הנוער במזרח התיכון שהינו פרויקט משותף לבר אילן ולאוניברסיטת אל-קודס ברשות הפלסטינאית הידוע בשמו המקוצר HBSC-ME . המחקר המזרח תיכוני ממומן על ידי ממשלת ארה"ב.

כל המחקרים בתוכנית זו מבוצעים בשיתוף, במימון ובחסות משרדי החינוך והבריאות של ממשלת ישראל. המידע המופק ממחקרים אילו מסייע לפיתוח ועיצוב מדיניות ואסטרטגיות יעילות לצמצום תופעות של אלימות, סמים ואלכוהול ולקדם את רווחתם הנפשית, הגופנית והחברתית של הילדים והנוער באזורנו.

מחקר ה- HBSC הישראלי, לדוגמה, תרם רבות בהתמודדות של ממשלת ישראל והחברה הישראלית עם תופעת האלימות בקרב ילדים ונוער. ממצאי המחקר הובילו להקמת ועדת וילנאי ושמשו כחומר גלם בעבודתו ובהפקת ההמלצות היישומיות להתוויית מדיניות ההתערבות בנושא ברמה הארצית.

הפרסומים המופקים מתוכנית מחקר זו עוסקים במגוון רחב מאוד של תחומים הקשורים למדעי הנוער והם כוללים נושאים כמו: חקר מניעת פציעות והיפגעות, דפוסי נהיגה של נהגים צעירים, תופעת עישון הנרגילה, הרגלי תזונה והפרעות אכילה, צריכת אלכוהול וסמים, נשירה סמויה ממערכת החינוך, מעורבות הורים ותרבות המשפחה, התנדבות ומעורבות קהילתית, חקר מקורות ההון החברתי, פיתוח מדדים ל"אושר" ורווחה נפשית, גופנית, חברתית ורוחנית של האדם. פיתוח מדע של מודלים הוליסטיים להבנת גורמי ההשפעה על אושרו של האדם. ועוד.

בנוסף לפרסומים השוטפים, תוכנית המחקר על ריווחת הנוער הניבה בשנים האחרונות שבעה בוגרי דוקטורט ומעל 40 בוגרי תואר שני שהונחו ורכשו את ניסיונם המחקרי במסגרת התוכנית. בוגרים אילו כבר משולבים באקדמיה, במכוני מחקר, משרדי ממשלה ובתפקידים מקצועיים בתחום הנוער בארץ ובעולם.

פרטים נוספים ורשימת פרסומים ניתן לקבל מ:
תוכנית המחקר הבינלאומי על רווחתם ובריאותם של בני נוער,
הפקולטה למדעי החברה, טלפון: 973-3-531-8967, פקס: 973-3-736-0496
אתר אינטרנט: www.hbsc.biu.ac.il , דוא"ל hbsc@mail.biu.ac.il.

לאתר המכון