סגל מנהלי

ראש מנהל הפקולטה

מזכירות ראשית

תואר ראשון

תואר שני

תואר שלישי

הכשרת מורים

מרכזת תקציבים

ספריה

המעבדות למדיה דיגיטלית / אולפני הסימולציה

היחידה לפיתוח מקצועי

מרכז לפיתוח ותמיכה במעבדות הביולוגיה בבתי הספר

בעלי תפקידים אחרים

  • גב' חוה גואטה

    מזכירת סגנית ראש הפקולטה לחינוך וראש החוג למתמחים.מרכזת ועדת האתיקה. מרכזת הבחינה הביבליוגרפית ומרכזת עוזרי הוראה
    טלפון: