שלחו לחבר

חוה גואטה

תפקיד
מזכירת סגנית ראש ביה"ס לחינוך וראש החוג למתמחים.מרכזת ועדת האתיקה. מרכזת הבחינה הביבליוגרפית ומרכזת עוזרי הוראה
טלפון
פקס
דוא"ל
guetah@mail.biu.ac.il
שעות קבלה
בניין 905 חדר 202

תאריך עדכון אחרון : 30/11/2016