גב' גואטה חוה

גב'
מזכירת סגנית ראש ביה"ס לחינוך וראש החוג למתמחים.מרכזת ועדת האתיקה. מרכזת הבחינה הביבליוגרפית ומרכזת עוזרי הוראה
גב' גואטה חוה
טלפון: 
פקס : 
דוא"ל : 
שעות קבלה :