מזכירת סגנית הפקולטה לחינוך וראש החוג למתמחים | מרכזת ועדת האתיקה | מרכזת הבחינה הביבליוגרפית ומרכזת עוזרי הוראה

גואטה חוה

מזכירת סגנית הפקולטה לחינוך וראש החוג למתמחים | מרכזת ועדת האתיקה | מרכזת הבחינה הביבליוגרפית ומרכזת עוזרי הוראה
טלפון
דוא"ל
chava.gueta@biu.ac.il
שעות קבלה
בניין 905 חדר 202

תאריך עדכון אחרון : 14/11/2022