English שלחו לחבר

מידע שימושי

 

השימוש בספריה מיועד לסטודנטים, למרצים ולעובדי בר-אילן. קוראי חוץ יכולים ליהנות מעיון במקום ומשירותי צילום.

כל שטח הספרייה מרושת בתקשורת אל-חוטית.

כל מחשבי הספרייה מצוידים בתכנות Office ובשניים מהם מותקנת תכנת  SPSS.

2 מחשבים בספריה מחוברים למקלדות בשפות עברית-אנגלית-ערבית

בספריה 2 מכונות צילום העובדות עם כרטיסי אשראי וכרטיסי "מפעיל", אותם ניתן לרכוש או להטעין במכשיר טעינה במקום. יש לנו גם 2 מדפסות המחוברות למחשבים, אחת מהן צבעונית. גם הן עובדות עם כרטיסי אשראי וכרטיסי "מפעיל". הדפסות נגישות גם דרך מכונות צילום. אפשר לשלוח הדפסה גם מטלפון סלולרי. 

בספריה 2 חדרים נפרדים המיועדים לעבודה בקבוצות. באחד החדרים נמצא מחשב המתאים למשתמשים לקויי ראיה.

בכניסה לספריה נמצאת תיבה להחזרת ספרים, המיועדת לשעות כשהספרייה סגורה.

ניתן לקבל הדרכה פרטנית מספרן בחיפוש חומר במאגרי מידע, גם בזום. יש לקבוע פגישה מראש. 

באתר מערך הספריות והמידע של האוניברסיטה מופיעים הסברים וקישורים לשימוש במשאבי הספרייה: הקטלוגים הממוחשבים, השאלהאיתור מאמרים, מאגרי מידעכיצד ניגשים למשאבים אלקטרוניים

מדור ההדרכה והיעץ של מערך הספריות והמידע מקיים בתחילת כל שנה אקדמית הדרכות בשימוש במשאבי הספרייה. ההדרכות ניתנות בבניין הספרייה 401, בכיתת המחשבים בקומת הביניים. על מנת להירשם להדרכה יש להיכנס לאתר של מדור הדרכה ויעץ.

בספריות האוניברסיטה קיימת מערכת אוטומטית להארכת ספרים, אולם על הסטודנטים מוטלת אחריות בלעדית לוודא דרך כרטיס הקורא שבקטלוג, שהספרים אכן הוארכו. על איחור בהחזרת ספרים יחול קנס.

 

ספריות אוניברסיטת בר- אילן 

 

תאריך עדכון אחרון : 22/07/2021