מיקום

English שלחו לחבר

בניין חינוך ממוקם בקמפוס הצפוני- מאחורי בניין פסיכולוגיה ומדעי המוח.

בניין :  חינוך ע"ש  יוסף בן שמעון

מס' בנין :   905

 מפת הקמפוס