לימודי תואר שלישי בחינוך - דוקטורט בחינוך

אייקון לוח שנה  

ההרשמה לתואר שלישי פתוחה לאורך כל השנה

פרופ' עינת לוי-גיגי
פרופ' עינת לוי-גיגי | יו"ר הוועדה לתואר שלישי

יו"ר הוועדה לתואר שלישי בחינוך: פרופ' עינת לוי-גיגי

חברי הוועדה: פרופ' עינת לוי-גיגי, פרופ' יוסף קליין, ד"ר אלי שכטר

מרכזת תואר שלישי בחינוך: שרית עמיאל | sarit.amiel@biu.ac.il | 03-5317650

 

מטרת הלימודים

מטרת לימודי דוקטורט בחינוך לקראת התואר השלישי היא להכשיר את הסטודנט למחקר עצמאי בחינוך.

תנאי הכרחי לפני הגשת מועמדות ללימודי דוקטורט בחינוך הינו התקשרות עם מנחה מתוך המחלקה (בדרגת מרצה בכיר ומעלה) ואישור הסכמתו להנחייה.

ניתן לקבל הנחייה על ידי חוקרים בעלי שם בארץ ובעולם בתחומים שונים בחינוך: מנהיגות וניהול מערכות חינוך, חינוך מיוחד ולקויות למידה, שימוש בטכנולוגיות מתקדמות בלמידה, התפתחות הילד, ייעוץ חינוכי וכן חינוך בלתי פורמלי.

על הדוקטורנט חלה חובת השתתפות בכנס מדעי אחד לפחות בארץ (אפשר גם בחו"ל) והצגת עבודתו או חלק ממנה.


לקבלת מידע נוסף ופרטים על לימודי דוקטורט בחינוך, ניתן להשאיר פרטים בדף צור קשר באתר או לפנות למרכזת תואר שלישי, גב' שרית עמיאל בטל' 03-5317650 
 

במסגרת לימודי תואר שלישי בחינוך, קיימים שני מסלולי לימוד:

א. דוקטורט בחינוך - מסלול רגיל

תנאי הקבלה

יוכלו להגיש מועמדותם ללימודי תואר שלישי בוגרי תואר שני בחינוך עם תזה, עם ציון ממוצע של 88 לפחות בכל הקורסים וציון של 88 לפחות בתזה. תנאי הקבלה כפופים לתקנות האוניברסיטה ולמגמות הפקולטה לחינוך וכן כפוף לתנאי התקנון והנהלים של בית הספר ללימודים מתקדמים.

הוועדה המחלקתית של הפקולטה לחינוך אינה מבטיחה קבלת כל הפונים גם אם הם עומדים בדרישות הסף.

חובות המועמד בהליך הקבלה ללימודי דוקטור בחינוך

 1. להמציא שתי המלצות  המעידות על כישוריו המחקריים.
 2. להכין מסמך הצהרת כוונות למחקר
 3. לעבור ראיון קבלה אצל 2 מרצים בתחום המחקר.  

חובות לימודיות במסגרת לימודי תואר שלישי בחינוך

סה"כ 8 ש"ש (16 נ"ז)

 1. קורסים מתודולוגיים לבחירה 2 ש"ש (4 נ"ז).
 2. קורס סמסטריאלי 1 ש"ש  (2 נ"ז) בשיטות חשיבה מחקריות לדוקטורנטים.

(חובת השתתפות בקורס זה בשנה א או ב ללימודי התואר השלישי).

 1. קורס שנתי 2 ש"ש (4 נ"ז) נוסף ברמת תואר שני ומעלה (פרט לסדנא), אשר ייקבע בתיאום עם המנחה.
 2. השתתפות בקולוקוויום לתלמידי תואר שלישי 3 ש"ש (6 נ"ז) (77-911, 77-996), לפי שלבי התקדמות במחקר.
 3. דרישות נוספות כגון: קורסים באנגלית ובלימודי יהדות - בהתאם לתקנות האוניברסיטה ביחס ללימודי התואר השלישי וכפוף לתקנון ולנהלים של בית הספר ללימודים מתקדמים.
 4. כל החובות תהיינה כפופות לתקנות האוניברסיטה ביחס ללימודי התואר השלישי ולתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים.

 

ב. מסלול השלמות לדוקטורט בחינוך

שתי קבוצות של סטודנטים יחויבו בלימודי השלמות לדוקטורט בחינוך:

 1. סטודנטים בעלי תואר שני, עם תזה, לא מתחום החינוך.
 2. סטודנטים בעלי תואר שני ללא תזה, שהתקבלו למסלול עם עבודת שוות ערך לתיזה.

תנאי הקבלה של תלמידי השלמות בוגרי תואר שני עם תזה

יוכל להגיש מועמדותו ללימודי התואר השלישי בוגר תואר שני, עם תזה, עם ציון ממוצע של 88 לפחות בכל הקורסים וציון של 88 לפחות בתזה. תנאי הקבלה כפופים לתקנות האוניברסיטה ולמגמות הפקולטה לחינוך ביחס ללימודי התואר השלישי, וכן כפוף לתנאי התקנון והנהלים של בית הספר ללימודים מתקדמים.

הוועדה המחלקתית של הפקולטה לחינוך  אינה מבטיחה קבלת כל הפונים גם אם הם עומדים בדרישות הסף.

חובות המועמד בהליך הקבלה

 1. להמציא שתי המלצות  המעידות על כישוריו המחקריים.
 2. להכין מסמך הצהרת כוונות למחקר
 3. לעבור ראיון קבלה אצל 2 מרצים בתחום המחקר.  

חובות לימודיות במסגרת דוקטור בחינוך

במהלך שנת השלמות אחת, יהיה עליו לשמוע בין 8-6 ש"ש (16-12 נ"ז)  קורסי השלמה, על פי המלצת המנחה ויו"ר הוועדה המחלקתית, מתוכם: לפחות סמינריון אחד וכן סטטיסטיקה ושיטות מחקר.

בתום שנת ההשלמות וקבלת ציון ממוצע של 88 לפחות בכל קורסי ההשלמות, תמליץ הוועדה המחלקתית לבית הספר ללימודים מתקדמים על קבלתו ללימודי התואר השלישי בחינוך, כסטודנט שלא מן המניין. כאשר יתקבל, יהיו חובותיו הלימודיות כמו במסלול הרגיל.

ועדת בית הספר ללימודים מתקדמים צריכה לאשר העברת סטודנט ממסלול השלמות למסלול רגיל וקבלתו לתואר שלישי. כל החובות תהיינה כפופות לתקנות האוניברסיטה ביחס ללימודי התואר השלישי.


תנאי הקבלה לתואר שלישי בחינוך עבור תלמידי השלמות בוגרי תואר שני בחינוך שלא כתבו תיזה מחקרית

בעל תואר שני בחינוך ללא תזה עם ממוצע של 95 לפחות ועם ניסיון אקדמי מחקרי ברמה גבוהה, יוכל להגיש מועמדות למסלול השלמות לעבודת שוות ערך לתיזה במסגרת התואר השלישי.

הוועדה המחלקתית של הפקולטה לחינוך  אינה מבטיחה קבלת כל הפונים גם אם הם עומדים בדרישות הסף.

חובות המועמד בהליך הקבלה

 1. להמציא שתי המלצות המעידות על כישוריו המחקריים.
 2. להכין מסמך הצהרת כוונות למחקר
 3. לעבור ראיון קבלה אצל 2 מרצים בתחום המחקר.  

חובות לימודיות במסגרת דוקטורט בחינוך

 1. הסטודנט יתקבל כסטודנט השלמות לדוקטורט בחינוך. משך לימודי ההשלמות יהיו כשנתיים.
 2. במהלך השנתיים יכתוב הסטודנט עבודה שוות ערך לעבודת מ.א. עבודה זו תוכל להיות קשורה לעבודת הדוקטורט.
 3. הסטודנט ייבחן בע"פ על עבודתו והעבודה תיבדק ע"י שני מומחים מבית הספר לחינוך ועל-פי המלצתם, תדון הוועדה לתואר שלישי של הפקולטה לחינוך בקבלת המועמד.
 4. כאשר יתקבל המועמד ללימודי תואר שלישי בחינוך, יהיו חובותיו הלימודיות כמו החובות הלימודיות במסלול הרגיל לתואר השלישי.  ועדת בית הספר ללימודים מתקדמים צריכה לאשר את העברת הסטודנט ממסלול השלמות למסלול רגיל ורשאית גם לא לקבלו ללימודי תואר שלישי בחינוך.
 5. כל החובות תהיינה כפופות לתקנות האוניברסיטה ביחס ללימודי התואר השלישי, ולתקנון והנהלים של בית הספר ללימודים מתקדמים.

 

קבלת קהל ומידע נוסף

ניתן לפנות למרכזת תואר שלישי, גב' שרית עמיאל בטלפון: 03-5317650 | sarit.amiel@biu.ac.il

”דלת פתוחה“ בימים א‘, ג‘, ה‘ בשעות 12:00-10:00 בזום ובאופן פרונטלי