חינוך מדעי טכנולוגי

רישום מקוון ללימודי תואר שני

ההרשמה לתוכנית לשנת תשפ"ג החלה!

חדש! הלימודים בתוכנית מותאמים לשנה אחת בלבד.

 

תוכנית: חינוך מדעי טכנולוגי (לשעבר הוראת המדעים)

ראשת התוכנית: פרופ' מיכל ציון

פרטים על התוכנית לחינוך מדעי טכנולוגי:

מהן מטרות התכנית לחינוך מדעי טכנולוגי?

 • הכשרת חוקרים, העמקה והרחבה של הפעילות המחקרית בתחום החינוך המתמטי, מדעי, טכנולוגי באוניברסיטה ומחוצה לה.
 • פיתוח והפעלה של תכניות לימודים לתארים מתקדמים בתחומי החינוך המתמטי, מדעי, טכנולוגי.
 • הכשרת כותבי תכניות לימודים ומפתחי חומרי הוראה ולמידה חדשניים, בליווי מחקרי הערכה.
 • התפתחות אקדמית של אנשי חינוך בכל רמות הלימוד והמסגרות החינוכיות בישראל בתחומי החינוך המתמטי, המדעי והטכנולוגי (STEM - Science, Technology, Engineering, Mathematics), וטיפוח יכולות מנהיגות ויזמות.
 • עיצוב ופיתוח של סביבות למידה חדשניות ועתירות טכנולוגיה.
 • ייזום מחקרים ופרויקטים חינוכיים בחינוך הפורמלי והלא פורמלי.
 • העמקת הזיקה שבין האוניברסיטה (קרי הקהילה המדעית) לבין החברה הישראלית והפרט בחברה הישראלית.

מה מאפיין את התכנית?

 • הלימודים בתכנית הינם רב-תחומיים וכוללים קורסי העמקה בגישות עדכניות בתחום החינוך המתמטי, המדעי והטכנולוגי על כל גווניו ושיטות מחקר.
 • חלק מתכנית הלימודים נלמד בפקולטות ומחלקות באוניברסיטה - מחוץ לפקולטה לחינוך כמו: מדעי החיים, מדעים מדויקים, מדעי המוח ועוד.
 • בתוכנית מספר התמחויות: הוראת המתמטיקה, הוראת מדעי הסביבה, מח וחינוך, חינוך לשְׁלוֹמוּת.
 • הלימודים בתוכנית תורמים לפיתוחו המקצועי של הלומד ומכשירים אותו לחקור, ליזום, להטמיע חידושים פדגוגיים, להגדיר יעדים חדשים בתחומו ולהגשימם.

מהו הרציונל של מבנה תוכנית הלימודים?

 • בתחום החינוך המדעי טכנולוגי משולבים שני תחומים באופן אינטגרטיבי ותלוי: מדעים (פיסיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי המחשב, מדעי הסביבה, מתמטיקה, מדעי המוח, מדעי הרפואה, חקלאות, הנדסה) וחינוך.
 • הלימודים והפעילות המחקרית בתכנית מתמקדים בשילוב של שני אלמנטים אלו, ובסינרגיזם של השילוב הזה: חיזוק הבסיס המדעי של הסטודנטים בתחומי המדע והטכנולוגיה, חיזוק הבסיס העיוני של הסטודנטים בנוגע לתורת החינוך, הקניית מתודות מחקריות בתחום מדעי החברה.
 • תוכנית הלימודים לתואר שני מיועדת לסטודנטים בעלי תואר ראשון אקדמי בתחומי המדעים והטכנולוגיה ובעלי ניסיון בחינוך בתחומים אלה.
 • התוכנית כוללת מסלול עם תיזה וללא תיזה.
 • הקורסים בתכנית פתוחים גם בפני סטודנטים לתואר שלישי בתחום החינוך המתמטי, המדעי והטכנולוגי.

מהם העקרונות המיושמים בתוכנית?

 • שמירה על רמה אקדמית גבוהה
 • קביעת דרישות ללימודי השלמה.
 • פיקוח לגבי הקורסים המדעיים הנבחרים על ידי הסטודנט מהפקולטות ומהמחלקות מחוץ לפקולטה לחינוך – נדרש אישור של ראש התכנית.
 • מתן מענה לסטודנטים עם רקע אקדמי מגוון:
 • מתן אפשרות לבוגרי מכללות להשתלב בתוכנית.
 • מתן אפשרות לבעלי תואר ראשון בתחומי המתמטיקה, המדעים, הטכנולוגיה, מדעי הבריאות, תזונה, ועוד, להשתלב בתוכנית.
 • התוכנית ניתנת להתאמה לפי הרקע המדעי של הסטודנט - מתן אפשרויות התמחות במגמות: הוראת המתמטיקה, הוראת מדעי הסביבה, מוח וחינוך, חינוך לשְׁלוֹמוּת.
 • מתן תמריץ להמשיך בלימודי תואר שני ברצף ובמקביל ללימודי תעודת הוראה
 • כל הקורסים של המגמה להוראת המדעים פתוחים בפני סטודנטים הלומדים לקראת תואר במדעי המוח.

מה עוד כדאי לדעת?

 • תוכנית הלימודים במגמה מובנת ומתפרסת על פני שנתיים ברצף (ניתן לסיים בשנה אחת). על הסטודנטים ללמוד תוכנית לימודים מלאה ולעמוד בכל חובות הלימוד בכל אחת משנות הלימוד ברצף.
 • קורסי התוכנית נלמדים ביום לימודים מרוכז, ביום חמישי משעה 20:00-10:00. ניתן לבנות תוכנית אישית במקרים מסוימים.
 • 4 ש"ש קורסי מדעים נלמדים במהלך שנות לימוד התואר בימים ושעות עפ"י בחירת הסטודנט/ית באישור ראש התוכנית. הרישום לקורסים במדעים יתבצע על בסיס מקום פנוי. עדיפות ברישום לקורס הנבחר תינתן לסטודנטים של הפקולטות למדעים. בקורסים בהן קיימות דרישות מוקדמות, חלות דרישות אלו גם על תלמידי התוכנית לחינוך מדעי טכנולוגי.
 • בנוסף, מחויבים הסטודנטים בדרישות לימודי יסוד ביהדות ואנגלית כמפורט באתר הוועדה לתואר שני.
 • ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים לשנה"ל תשפ"א.

 

חדש! הלימודים מותאמים לשנה אחת- יום חמישי מלא, יום נוסף בהתאמה אישית מהצהרים.

ניתן ללמוד במשך שנתיים ביום אחד בשבוע – יום חמישי. ניתן גם לבנות מערכת מותאמת אישית

בוגרים מספרים על עבודת המחקר בתוכנית לחינוך מדעי-טכנולוגי:

 

עלון מידע - לימודי חינוך מדעי טכנולוגי

חינוך מדעי טכנולוגי - עלון מידע

 

 

מסלולי הלימוד:

- מסלול  א': תואר שני עם תיזה

המסלול מיועד לסטודנטים המעוניינים בקבלת תואר שני MA  הכולל כתיבת עבודת מחקר (תיזה) כחלק מתוכנית הלימודים. הלימודים כוללים רכישת יידע תיאורטי ומיומנויות מקצועיות לצד פיתוח אקדמי ומחקרי. הלימודים בתכנית נועדו לאפשר השתלבות בעבודה לצד המשך לימודים אקדמיים בכלל ולימודים לקראת קבלת תואר ד"ר בפרט.

הלימודים העיוניים במסלול זה הינם בהיקף של 18 שעות שנתיות המתפרסות על פני יום מרוכז בשבוע (ייתכן עוד חצי יום בשבוע) לאורך שנתיים ברצף. לאחר סיום הלימודים העיוניים ניתנת לסטודנטים שנה עוקבת נוספת (שלישית) להגיש את עבודת המחקר (תיזה).

- מסלול  ב': תואר שני ללא תיזה

המסלול מיועד לסטודנטים המעוניינים בקבלת תואר שני MA  ללא כתיבת עבודת מחקר (תיזה). הלימודים כוללים רכישת יידע תיאורטי ומיומנויות מקצועיות, והשתתפות בקורסי מחקר לצד הרחבה בתחום המגמה.

הלימודים העיוניים במסלול זה הינם בהיקף של 22 שעות שנתיות המתפרסות על פני יום מרוכז בשבוע (ייתכן עוד חצי יום בשבוע) לאורך שנתיים ברצף.

מהם תנאי הקבלה?

למגמה יתקבלו:

 • בעלי תואר B.Sc במדעים, במתמטיקה, שממוצע ציוני התואר מעל 76.
 • בעלי תואר BEd  בתחומי הוראת המתמטיקה, מדע, טכנולוגיה שממוצע ציוני התואר מעל 80. מועמדים בעלי ציון 80-76, ידרשו להשלמה.
 • בעלי תואר BA בגיאוגרפיה, במדעי הסביבה, פיזיותרפיה, בריאות הציבור, מדעי התזונה, חינוך גופני, תרפיה עם בע"ח, ריפוי בעיסוק, סיעוד ועוד. ממוצע ציוני התואר מעל 76.
 • בעלי ניסיון בחינוך והוראה.
 • להתמחות "מח וחינוך" יוכלו להתקבל סטודנטים בעלי תואר ראשון בתחום שיאפשר להם ללמוד בקורסים של מדעי המוח באישור ראש המחלקה של מדעי המח.

כיצד מתבצע הרישום ללימודים?

 • רישום מקוון ללימודי תואר שני
 • לאחר הרישום המקוון יש לשלוח מסמכים של תואר ראשון/ ת.הוראה מקוריים (עם חותמת וחתימה) לכתובת: הוועדה לתואר שני, ביה"ס ללימודים מתקדמים, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן  5290000.
 • ניתן להגיע למדור שמ"ע (בנין 605) בין הימים א'-ה', בין השעות 08-18 ולהגיש את המסמכים הנ"ל באופן פרונטלי.
 • שליחת קו"ח. ניתן לשלוח במייל toar2edu@biu.ac.il או בדואר לכתובת: הפקולטה לחינוך – תואר שני – הוראת המדעים, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן 5290000.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירת התוכנית:

מייל:   Hen.Golan@biu.ac.il

טלפון: 0773063703

קבלת קהל:

”דלת פתוחה“ בימים א‘, ג‘, ה‘ בשעות 12:00-10:00

בזום ובאופן פרונטלי

ראשת התוכנית - פרופ' מיכל ציון

התוכנית לחינוך מדעי טכנולוגי, הפקולטה לחינוך

דואר אלקטרוני: Michal.Zion@biu.ac.il

 

תאריך עדכון אחרון : 27/11/2022