חידושים במחקר החינוכי

פרסומים קודמים

אוקטובר 2023 

 

פרופ' ענת שושני בדקה מה משמח מחנכות, וגילתה ממצאים מפתיעים

גישת החינוך שמגדלת ילדים שיהפכו את העולם למקום טוב יותר

התנ"ך של החינוך הביקורתי

הניסוי שיבדוק: האם מיותר להפריד תלמידים בלימודי מתמטיקה?

ניסוי במציאות מדומה העלה כי לצבע של חדר יכולה להיות השפעה על המצב הרגשי

מחקר חדש מבהיר עד כמה אי השוויון משפיע על הישגי התלמידים 

בוויכוח על החינוך האזרחי, המודל ההונגרי מספק תמרורי אזהרה

הזרם הממלכתי־חרדי משפר את מצב התלמידים והמורים

חוקרים מהאוניברסיטה העברית גילו מנגנון מולקולרי שמעורב בהתפתחות אוטיזם

חינוך לחיי עבודה וקריירה - כיוונים מתוך התאוריה, המחקר והפרקטיקה

Young children who are close to their parents are more likely to grow up kind, helpful and 'prosocial'

Language recognition is as much about brains as it is about hearing

In the age of ChatGPT, what's it like to be accused of cheating?

Intellectual disability more common in families with substance use disorder

Active children are more resilient

Lengthy screen time associated with childhood development delays

Surprising study results: Students are bored during exams

Bilingualism as a catalyst for social development in children

Reading for pleasure early in childhood linked to better cognitive performance and mental wellbeing in adolescence

How caregiver speech shapes infant brain

More structure, fewer screens makes for healthier kids in the school holidays

Researcher combats bullying of students with disabilities