המרכז לפיתוח ותמיכה במעבדות בית הספר

המרכז לפיתוח ותמיכה במעבדות הביולוגיה בבתי הספר

 

השתלמות ביולוגיה מולקולרית "מתאוריה למעשה" ינואר 2018

המרכז לפיתוח ותמיכה במעבדות הביולוגיה בבתי הספר, הנמצא בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר אילן,  הינו ייחודי בארץ ובעל ניסיון רב מזה שנים, בהעשרת תכני המעבדה בביולוגיה לחטיבות הביניים והעליונות, ולמכללות להכשרת מורים.

במרכז:

  • מעבדות להכנת חומרים וגידול אורגניזמים.
  • אתר תמיכה במאגרי מידע והזמנת חומרים.
  • כיתת לימוד ממוחשבת.
  • חדרי לימוד ומעבדה.
  • ספריה מקצועית.

          

פעילויות המרכז:

  1. ייעוץ ותמיכה לצוותי ההוראה

במרכז לפיתוח ותמיכה במעבדות הביולוגיה בבתי הספר, ניתנים ייעוץ, הדרכה והכוונה למורים לביולוגיה וללבורנטים בבתי הספר (חטיבות הביניים, בתי ספר תיכוניים ומכללות להכשרת מורים), בנושאי ההוראה במעבדה ועבודות חקר.

המרכז תומך בצוותי ההוראה בבתי הספר בכל הנוגע לחלק המעשי של תכנית הלימודים בביולוגיה: לימוד ביולוגיה במעבדה ובשדה וביצוע עבודות חקר גם במסגרת הביוחקר והביודע, בכל רמות ההוראה

כמו כן, ניתנת הדרכה ללבורנטים ולצוות המורים לביולוגיה, בבתי הספר המנויים, בכל הנוגע לביצועם של ניסויים ושימוש בחומרים: הדרכה בדפי הנחייה המצורפים לחומרים, הדרכה בדוא"ל, בטלפון ובמסגרת השתלמויות למורים וללבורנטים.

 

  1. אספקת חומרים

מרכז הפיתוח והתמיכה במעבדות הביולוגיה בבתי הספר משמש גם כמרכז אספקה לחומרים הדרושים לביצוע ניסויים. הכנת החומרים, משלוחם והוראות השימוש בהם נעשים בכפוף להוראות הבטיחות המתפרסמות ע"י משרד החינוך, ועל פי מידע על רעילות חומרים כפי שמובא לידיעתנו עם פרסומם.

במרכז מכינים את כל החומרים הדרושים, שוקלים, אורזים ושולחים לבתי הספר המנויים כמויות מתאימות של חומרים יקרים, כגון: אנזימים, תרביות חיידקים ופטריות, הורמונים אחדים וערכות לביצוע בדיקות שונות,  הדרושים לביצוע ניסויים.

 

  1. פיתוח מדעי

במרכז מפותחים באופן שוטף חומרי הוראה וניסויים חדשים למעבדות הביולוגיה בנושאי ההוראה השוטפים ובנושאי העשרה מתקדמים.

אנשי צוות המרכז מפרסמים מאמרים על חידושים בשיטות, נהלי בטיחות בעבודה עם חומרים וגישות פדגוגיות חדשות. אודות לפעילות הפיתוח זוכים המורים ועובדי המעבדה להתעדכן בניסויים חדישים ורעיונות חדשניים להפעלה בבית הספר.

  1. השתלמויות

במרכז מפותחות ומתבצעות השתלמויות יחודיות למורים ולבורנטים.

השתלמויות לבורנטים: שיטות מדידה, ביו-חקר, שיטות ביוטכנולוגיות חדשות, נושאי העשרה מגוונים.

השתלמויות מורים: תובנות מבחינת הבגרות, תכנים חדשים מעולם הביולוגיה, ניסויי מעבדה חדשים, כלים ללימוד נושאים ומיומנויות, שיטות לבדיקת תהליכים בביו-חקר, סימולציות לסיטואציות בשיעור.

צוות המרכז:

הנהלה אקדמית:

ד"ר ברוריה אגרסט- יו"ר הנהלת המרכז bruria.agrest@biu.ac.il

פרופ' מיכל ציון- ראש אקדמי michal.zion@biu.ac.il

ד"ר שושי הרמן- מנהלת אקדמית shoshana.herman@biu.ac.il

ד"ר פרחי וקסמן- סגנית מנהלת אקדמית pirchiaw@gmail.com

 

צוות פיתוח והשתלמויות:

מורות ותיקות ומנוסות בפיתוח תכנים לחטיבות העליונות: גב' אסתי ברזילי, גב' נילי גילוני, גב' אורה הירש, גב' שרה ורטהימר, גב' אפרת לינק.

מורות מובילות לפיתוח תכנים לחטיבות הביניים: גב' אושרה אלוני, גב' לינור אנגל, גב' בילי פרידמן. 

צוות מעבדה ומנהלה:

גב' צילה הפנר – מנהלת לוגיסטית.

עובדות מעבדה: גב' רותי ירום, גב' מיכל יעקבי, גב' בטי בלנגה, גב' חמוטל קרוקס.

 

קישור לאתר המרכז
 

 

סגל אקדמי

שם דרגה/תפקיד
ד"ר אגרסט ברוריה הממונה האקדמית על המעבדה לביולוגיה
פרופ' ציון מיכל פרופ' חבר/סגנית ראש ביה"ס לחינוך, ראש המסלול להכשרת מורים בביולוגיה

צוות מנהלי

שם דרגה/תפקיד טלפון
גב' בטי בלנגה עובדת מעבדה 03-5318751, 03-6352124
גב' הפנר צילה מרכזת - המרכז לפיתוח ותמיכה במעבדות הביולוגיה בבתי-הספר 03-5318751 03-6352124