גב' הפנר צילה

גב'
מרכזת - המרכז לפיתוח ותמיכה במעבדות הביולוגיה בבתי-הספר
טלפון: 
פקס : 
שעות קבלה :