אודות מנהל התכנית להכשרת יועצים לייעוץ זוגי ומשפחתי -ד"ר זאב אפל