תכניות לימודים תואר שלישי

להנחיות המחלקתיות לתואר שלישי/ דוקטורט

להורדת קובץ תוכנית הלימודים

שימו לב! לא ניתן לדחות קורסי חובה לשנה"ל הבאות

חובה להירשם כל שנה לקוד דיסרטציה 77-999-01 עד למועד הגשת הדוקטורט

וכנית הלימודים: 8 ש"ש במהלך התואר

שנה א' (1 ש"ש חובה)

מס' קורס

שם הקורס

מרצה הקורס

ש"ש

חובה/בחירה

מועד הקורס

77-963-01

שיטות חשיבה לדוקט'

פרופ' אלי הולצר

1

חובה

יום ב 14:00

סמ' ב'

 

שנה ב'-ד' (2 ש"ש בחירה מתוך 4 ש"ש)

מס' קורס

שם הקורס

מרצה הקורס

ש"ש

חובה/בחירה

מועד הקורס

77-997-01

מידול נתונים היררכים במחקר בחינוך 

ד"ר יעקב ישראשווילי

1

בחירה

סמסטר קיץ

מרוכז ב-3 ימים

77-9951-01

מערכי מחקר מתקדמים

ד"ר יעקב ישראשווילי

1

בחירה

 

יום ה 14:00

סמ' ב'

77-944-01

מחקר איכותי מתקדם

ד"ר סיגל אופנהיים שחר

1

בחירה

 

יום ב 18:00

סמ' ב'

77-998-01

מודלים מתקדמים בסטטיסטיקה

ד"ר אור כץ

1

בחירה

יום א 16:00

סמ' ב'

 

שנה ג' (1 ש"ש חובה)

מס' קורס

שם הקורס

מרצה הקורס

ש"ש

חובה/בחירה

מועד הקורס

77-9901-01

קולוקוויום שיטות מחקר מתקדמות וכללי יסוד בכתיבה אקדמית

פרופ' עינת לוי-גיגי

1

חובה

יום ב 14:00

סמ' א'

שנה ד' (2 ש"ש חובה)

מס' קורס

שם הקורס

מרצה הקורס

ש"ש

חובה/בחירה

מועד הקורס

77-996-01

קולוקוויום למתקדמים

פרופ' עדינה שמיר

2

חובה

יום ב

12:00 – 15:30

סמ' ב

           

            במהלך התואר ( 2 ש"ש בחירה)

מס' קורס

שם הקורס

מחלקה

ש"ש

חובה/בחירה

מתואר שני

(לא סדנה)

קורסי בחירה שקשורים לתחום עבודת הדוקטורט

ניתן לבחור ממחלקה אחרת או ממוסד אחר

2

חובה

  • לסטודנטים הלומדים במסלול השלמות: עבודת שוות ערך לתזה - חובה לשבץ קוד רישום 7792301
  • התוכנית אינה סופית וייתכנו שינויים