מרכז דע-גן

דע-גן - מרכז ארצי לקידום מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה בחינוך הקדם-יסודי הוקם ופועל בחסות אקדמית של המרכז להוראת המדעים בפקולטה לחינוך באוניברסיטת בר אילן ופועל במימון ופיקוח המזכירות הפדגוגית, ובשיתוף אגף מדעים והאגף הקדם יסודי במשרד החינוך.

מטרותיו העיקרית של המרכז:

 • טיפוח החינוך המתמטי, מדעי וטכנולוגי (ממ"ט) בגני הילדים תוך פיתוח והפצה של ידע, אמצעים פדגוגיים, כלי מחקר והערכה בתחומים אלה.
 • קידום ההתפתחות המקצועית של הגננות בתחומי המתמטיקה, מדעים וטכנולוגיה
 • תמיכה והעמקת הקשר בין הפיקוח מטעם משרד החינוך לבין קהילת הגננות בכל חלקי הארץ
 • העצמה וגיבוש של הקהילה המקצועית העוסקת במתמטיקה, מדע וטכנולוגיה בחינוך הקדם יסודי בארץ

האמצעים להגשמת מטרות המרכז:

 • הפעלת מערך של השתלמויות וקורסים מתקדמים לאורך השנה, המיועדים לקידום ההתפתחות המקצועית של גננות מובילות בתחומי ממ"ט.
 • קיום ימי עיון וכנסים לצורך קידום ועדכון כוח ההוראה בתחום ממ"ט בגנים.
 • הפעלת אתר והוצאה לאור של כתב עת בתחום ממ"ט בגנים.
 • הקמת רשת תקשוב המקשרת בין גננות ואנשי מקצוע בארץ ובעולם
 • פיתוח והפעלה של מאגר מידע העוסק בחינוך ממ"ט קדם יסודי
 • הקמה וניהול שוטף של מרכז משאבים עבור הגננות אשר מספק חומרים, רעיונות, ספרות והדרכה לצורך תמיכה בהוראה ובלמידה של ממ"ט בגן הילדים. 
 • קיום מחקרים ופיתוח כלי הערכה ומדידה לצורך תמיכה בהתפתחות התחום של ממ"ט בגני הילדים ומתן מענה לסוגיות שונות הקשורות בפיתוח האוריינות המתמטית, מדעית, טכנולוגית בגן הילדים ובקרב הצוות המקצועי בגנים.
 • תמיכה ביוזמות חדשות לקידום החינוך לממ"ט בגני הילדים.

לאתר מרכז דע-גן לחץ כאן

תאריך עדכון אחרון : 21/08/2022