מרצה בכירה | מנהלת מרכז דע-גן | ראש התוכנית להוראת המדעים

ד"ר אורנית ספקטור-לוי

מרצה בכירה | מנהלת מרכז דע-גן | ראש התוכנית להוראת המדעים
טלפון
משרד
בנין 905 חדר 404A
שעות קבלה
ראה קובץ בעמוד הבית-הודעות
מגמות לתואר שני
פרסומים

תאריך עדכון אחרון : 28/04/2022