המכון לקידום האינטגרציה החברתית

המכון לקידום האינטגרציה החברתית

המכון לקידום האינטגרציה הוקם בשנת 1982 ‏ע"י פרופ' יהודה אמיר ז"ל, בעקבות יישום מדיניות הרפורמה במערכת החינוך העל-יסודי בישראל והקמת חטיבות הביניים. פרופ' אמיר הציב למכון שתי מטרות עיקריות: קידום האינטגרציה החברתית במערכת החינוך וקידום ההישגים הלימודיים של התלמידים מהשכבות החלשות, הלומדים במערכת החינוך, תוך התערבות במערכת החינוך.

‏המכון הוא מכון למחקר יישומי. ממצאי המחקרים מיושמים בשדה החינוך ויעילותם נבחנת תוך כדי תהליך ההתערבות ובסופו.

שמחים לבשר כי המכון לקידום האינטגרציה החברתית בפקולטה לחינוך זכה במכרזים הבאים:

א.  קידום חוסן ורווחה נפשית של מנהיגי ביניים בצוותי חינוך, בתת הסל מומחה תוכן- פיתוח מקצועי, ייעוץ, ליווי והדרכה

ב.  קידום חוסן ורווחה נפשית של מנהיגי ביניים בצוותי חינוך, בתת הסל קידום חוסן ורווחה נפשית של צוותי החינוך

ג.  ידע ויישומים למצוינות, בתת הסל מחוננים ומצטיינים

ד. תוכניות המוזיקה של המכון לאינטגרציה

כל זאת, במסגרת המכרזים למשרד החינוך של ספקי תוכניות ומענים עבור מערכת החינוך (בדגש על גפ"ן- גמישות פדגוגית ניהולית)

פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי | ראשת המכון

תאריך עדכון אחרון : 26/05/2022