ראש המעבדה למציאות מדומה

פרופ' דוד פסיג

ראש המעבדה למציאות מדומה
משרד
בניין 905 חדר 309
שעות קבלה
ראה קובץ בעמוד הבית-הודעות
  פרסים

  ‎2014‎ First prize of the Israeli Mechatronics Competition for the betterment ‎of human living for Senior High School students – Ort Braude College, ‎Israel. ‎

  The prize was awarded to Hodaya Dvora Farjun (Shapira High School ‎Netanya, Israel) who did a research project as part of a study in the VR ‎Lab at Bar Ilan University. She developed a Brain Machine Interface ‎with which a handicap could drive a wheel chair with his/her EEG ‎brain waves.‎
  ‎2013‎ FIRST STEP TO NOBEL PRIZE IN PHYSICS
  International Competition for High School (Lyceum)‎
  Students in Research Projects in Physics. Institute of Physics, Polish ‎Academy of Sciences (Warsaw – Poland). ‎

  The honor was awarded to Hodaya Dvora Farjun (Shapira High School ‎Netanya, Israel) who did a research project as part of a pilot study in ‎the VR Lab at Bar Ilan University. The topic was “Implementing ‎Priming in a Brain Computer Interface.” http://www.ifpan.edu.pl/firststep‏ ‏

  פרסומים
  קורסים

  מציאות מדומה וחינוך
  מערכות למידה עתידיות
  שיטות ניהול עתידיות
  טכנולוגיות עתידיות והשלכותיהן הקוגניטיביות

  תחומי התמחות

   חקר העתיד, מציאות מדומה, טכנולוגיות למידה.

  תאריך עדכון אחרון : 23/08/2023