מלגות

האוניברסיטה מעניקה מלגות בגין מצב כלכלי ובגין מצויינות אקדמית.

תלמידים לתואר ראשון, שני ושלישי, המבקשים מלגה בגין מצב כלכלי (בעיקר ללימודים לתואר ראשון) ו/או בגין מצויינות אקדמית (ללימודים לתואר שני ושלישי) יפנו למדור הוועדות למלגות.

כמו כן מוענקות מלגות לסטודנטים ששירתו כחיילים קרביים בצה"ל, לסטודנטים תושבי ערי פיתוח ועוד, בהתאם לקריטריונים הנקבעים על ידי קרנות חוץ.

מלגות מיוחדות לתלמידי מחקר ובתר-דוקטורים, מוצעות מטעם המועצה להשכלה גבוהה, ומתעדכנות מפעם לפעם.

בנוסף, כל שנה מוענקות 150 מלגות נשיא לדוקטורנטים מצטיינים, המחוייבים לסיים את עבודת הדוקטור בתוך 4 שנים.

מומלץ לעיין בקטלוג המלגות של כלל האוניברסיטה, שימו לב לסינון לפי הקריטריונים המתאימים.

ניתן לעיין גם במדור המלגות לקישורים רלוונטיים נוספים.

קישורים וטפסים:

מידע - מלגות לתואר ראשון

מידע וטופס בקשת מלגה לתואר שני

ממדים ללימודים - תשפ"ג

*ניתן לעיין גם בהודעות על מלגות

מידע - מלגות לתלמידי מחר ובתר-דוקטורנטים: תקנונים וטפסים של מגוון המלגות

מידע - מלגות נשיא