English שלחו לחבר

אודות המכון לחינוך ולמחקר קהילתי

אודות המכון

המכון לחינוך ולמחקר קהילתי משקיע משאבים בתרומה לקהילה ולמנהיגות החינוכית, תוך ניסיון לסייע בעיצוב מדיניות חינוכית המבוססת על מידע מחקרי. המכון, בראשותו של פרופ' שלמה רומי, מחויב לקידום המחקר, התיאוריה והפרקטיקה בנושאים הקשורים לקהילה, תוך זיקה ותרומה לדיון ציבורי בסוגיות אותנטיות.

 

תאריך עדכון אחרון : 29/02/2016