English שלחו לחבר

מרכז בייקר ותכנית הריס

תכנית הריס:

אתר תכנית הריס

תכנית הריס, תינוקות טף ומשפחותיהם בבית הספר לחינוך שבאוניברסיטת בר-אילן, מיסודה של פרופ' פנינה קליין ז"ל, מהווה גוף מקצועי אקדמי המגשר בין ידע תיאורטי, מבוסס מחקר ועדכני בתחום ההתפתחות והפדגוגיה של הגיל הרך, לבין היישום היומיומי בעבודה עם תינוקות, פעוטות ומשפחותיהם. מטרת התכנית היא לקדם את איכות הטיפול והחינוך שמקבלים תינוקות, פעוטות וילדים בגיל הרך.

התכנית מספקת שירות למגוון קבוצות האוכלוסייה בישראל בהפעלת תכניות התערבות, בהדרכה, בהכשרה וביעוץ להורים ולאנשי מקצוע העובדים עם תינוקות ופעוטות. כמו כן, התכנית מעורבת בקביעת מדיניות חינוכית לגיל הרך ברמה הלאומית בישראל. 

בראש תכנית הריס עומדת פרופ' עפרה קורת

חברות הנהלה, דר' צילי שוחט, דר' נורית יגרמן וגב' דבורה גבעון.

מזכירה, גב' רנה ברוק

מרכז בייקר

אתר מרכז בייקר

בראש מרכז בייקר עומדת פרופ' חפצי ליפשיץ

כתבת מרכז בייקר עמ' 14

פרס בייקר לשנת תשע"ז

ד"ר רוזנטל - רכזת מרכז בייקר  לקידום  פעוטות וילדים בעלי עיכוב התפתחותי – היא זוכת פרס בייקר לשנת תשע"ז. ד"ר רוזנטל עבדה במרכז בייקר משנות ה-80 ועד כה והיא פעלה במסירות ובצניעות לצד פרופ' פנינה קליין ז"ל לקידומם הקוגניטיבי והאורייני של ילדים בעלי עיכוב התפתחותי עם וללא מוגבלות שכלית. יחד עם פרופ' קליין פיתחה שיטות מדעיות לקידומם של ילדים עם מש בגיל הרך ואף ערכה את הספרים והפרסומים של מרכז בייקר.

 

תאריך עדכון אחרון : 22/12/2019