מרכז בייקר ותוכנית הריס

תוכנית הריס:

אתר תוכנית הריס

תוכנית הריס, תינוקות טף ומשפחותיהם בבית הספר לחינוך שבאוניברסיטת בר-אילן, מיסודה של פרופ' פנינה קליין ז"ל, מהווה גוף מקצועי אקדמי המגשר בין ידע תיאורטי, מבוסס מחקר ועדכני בתחום ההתפתחות והפדגוגיה של הגיל הרך, לבין היישום היומיומי בעבודה עם תינוקות, פעוטות ומשפחותיהם. מטרת התוכנית היא לקדם את איכות הטיפול והחינוך שמקבלים תינוקות, פעוטות וילדים בגיל הרך.

התוכנית מספקת שירות למגוון קבוצות האוכלוסייה בישראל בהפעלת תכניות התערבות, בהדרכה, בהכשרה וביעוץ להורים ולאנשי מקצוע העובדים עם תינוקות ופעוטות. כמו כן, התוכנית מעורבת בקביעת מדיניות חינוכית לגיל הרך ברמה הלאומית בישראל. 

בראש תוכנית הריס עומדת פרופ' עפרה קורת

חברות הנהלה, ד"ר צילי שוחט, ד"ר נורית יגרמן וגב' דבורה גבעון.

מרכז בייקר

אתר מרכז בייקר

בראש מרכז בייקר עומדת פרופ' חפצי ליפשיץ

כתבת מרכז בייקר עמ' 14

פרס בייקר לשנת תשע"ז

ד"ר רוזנטל - רכזת מרכז בייקר לקידום  פעוטות וילדים בעלי עיכוב התפתחותי – היא זוכת פרס בייקר לשנת תשע"ז. ד"ר רוזנטל עבדה במרכז בייקר משנות ה-80 ועד כה והיא פעלה במסירות ובצניעות לצד פרופ' פנינה קליין ז"ל לקידומם הקוגניטיבי והאורייני של ילדים בעלי עיכוב התפתחותי עם וללא מוגבלות שכלית. יחד עם פרופ' קליין פיתחה שיטות מדעיות לקידומם של ילדים עם מוגבלות שכלית בגיל הרך ואף ערכה את הספרים והפרסומים של מרכז בייקר.

 

מזכירת מרכז בייקר ותכנית הריס

גב' אביטל וייס

avital.weiss@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 19/09/2022