תואר שלישי/ דוקטורט - הפקולטה לחינוך: הנחיות מחלקתיות

תואר שלישי/ דוקטורט - הפקולטה לחינוך

הנחיות רישום לתוכנית הלימודים תשפ"ה - תואר שלישי

דוקטורנטים יקרים שלום רב,

יום ראשון ללימודים בשנה"ל תשפ"ה: יום ראשון, כ"ח בתשרי תשפ"ה, 30 באוקטובר 2024.

  • במהלך חודש אוגוסט ישלח שובר תשלום ומייל מידע על "חלון זמן" לביצוע רישום קורסים במערכת אינ-בר.
  • הרישום לקורסים יתאפשר רק לאחר הסדרת התשלום ויתבצע דרך מערכת אינ-בר.
  • בעת כניסתך למערכת, יש לאשר הצהרה והתחייבות קודם הרישום לקורסים- נא לקרוא ולאשר את הכתוב.
    לאחר מכן, מתחילים את הרישום:

בצד ימין לוחצים על "רישום לקורסים ← בשורה העליונה בוחרים "שיבוץ מרשימה" ← נפתח חלון רישום לקורסים עפ"י אשכולות. נכנסים לכל אשכול ונרשמים בהתאם.

  • תזכורת! כפי שצוין במכתב הקבלה, תלמידי תואר שלישי מחויבים ע"י האוניברסיטה בקורסי יהדות ואנגלית.

המחלקה ללימודי יסוד ביהדות

  • 4 ש"ש לסטודנטים שאינם בוגרי אוני' בר אילן
  • 2 ש"ש לסטודנטים בוגרי אוניברסיטת בר אילן

במערכת אינ-בר ניתן לראות מגוון קורסים הנלמדים במחלקה ולבצע רישום עפ"י בחירתך.
לידיעתך, קיימים קורסים מתוקשבים ללא מפגשים פרונטליים.

אתר המחלקה ללימודי יסוד

המחלקה לאנגלית כשפה זרה

יש לבדוק מול המחלקה לאנגלית דרישת חובות האנגלית בתואר השלישי 

אתר המחלקה לאנגלית  03-5318237

 

לכל שאלה/בקשה ניתן לפנות במייל בצירוף שם מלא, מס' ת.ז, ופירוט הבקשה.
שרית עמיאל מרכזת תואר שלישי

    טל' 03-5317650 | Sarit.amiel@biu.ac.il