English שלחו לחבר

הלב, המרכז הארצי לסימולציה בחינוך

אודות הלב, היחידה לסימולציה בחינוך

כניסה לאתר

פלייר כנס שרי חינוך 2016

מגמת השימוש בסימולציה ובתחקיר כאמצעים להכשרת אנשי מקצוע גוברת והולכת בעשורים האחרונים, בעיקר בעולמות הטיס, הרפואה ובהכשרת מנהלים בכירים.

הלב, היחידה לסימולציה בחינוך, בפקולטה לחינוך בחוג להכשרת מורים באוניברסיטת בר אילן, היא גוף ייחודי וראשון מסוגו בעולם בתחום הכשרת אנשי חינוך והוראה.

היחידה מכשירה אנשי חינוך והוראה בניהול קונפליקטים ביעילות, ובפיתוח מיומנויות תקשורת בין אישיות , כגון: בניית יחסי אמון, הקשבה ואמפטיה, התמודדות עם התנגדות, מיומנויות גישור, ניהול משברים, מתן משוב, התנהלות מוצלחת בראיון – למראיין ולמרואיין ועוד'.

ההתנסות במסגרת הסימולציות נעשית בסביבת למידה מוגנת ובטוחה, בהשתתפות שחקנים מקצועיים. הלמידה המבוססת על צילומי וידיאו של הסימולציות, ומאפשרת קידום והתפתחות הן בממד המקצועי-דיסציפלינארי, והן בממד האישי-רגשי.  

המבנה הייחודי של ההכשרה ביחידה לסימולציה בחינוך

בסדנת הסימולציה המשתלמים משתתפים בסימולציות של מצבי קונפליקט, בהשתתפות שחקנים מקצועיים, שהוכשרו לגלם את הנפשות הפועלות בעולמם המקצועי, כגון: תלמידים, הורים, אנשי צוות מקצועי, על פי סיפורי מקרה קונפליקטואליים, טעונים ומורכבים, המותאמים ו/או מפותחים בהתאם לצרכי המשתלמים.

סדנאות הסימולציה מתקיימות בקבוצות למידה קטנות ואינטימיות, באולפני סימולציה טכנולוגיים מתקדמים, המאפשרים צילום של הסימולציות בווידאו. לאחר ההתנסות בסימולציה מתקיים תחקיר הכולל צפייה של המתנסה בעצמו במהלך הסימולציה, ותהליך של משוב ב-360 מעלות:  משוב של המתנסה לעצמו בעקבות הצפייה בסימולציה, קבלת משוב מחברי הקבוצה, קבלת משוב מהשחקנים אודות חוויותיהם הבין אישיות במפגש הסימולטיבי עם המתנסה, ומשוב ממנחה הקבוצה. 

הלמידה לא מסתיימת עם סיום הסדנא. אנו מעודדים את המשתלמים להמשיך, ולהעמיק את הלמידה לאחר הסדנא באופן אישי או באופן קבוצתי במסגרות העבודה השונות. לצורך כך אנו מספקים לכל משתלם צילום וידאו של הסימולציה בהשתתפותו, וחוות דעת כתובות של משתתפי הסדנא והשחקנים אודות ההתנהלות בסימולציה.

סדנאות היחידה לסימולציה מתקיימות בסביבת למידה בטוחה ותומכת, תוך לגיטימציה רבה להכרת הזהות המקצועית של המשתלמים, ולהגדרת דרכי פעולה מגוונות.

 

תוכנית סמ"ל - סימולציה להוראה

לאורך השנים צוותים בכירים של משרד החינוך, ורבים מבין נשיאי המכללות האקדמיות לחינוך השתתפו בסדנאות סימולציה ובחנו את איכותן ויעילותן של סדנאות הסימולציה, כמקדמות את הכשרתם של אנשי החינוך וההוראה.  

לאור ההבנה, כי היחידה לסימולציה בחינוך מקיימת תוכניות הדרכה משמעותיות ויעילות לקידום תהליכי ההכשרה, ההתמחות והפיתוח המקצועי, יצר מינהל עובדי הוראה של משרד החינוך, את תוכנית סמ"ל  - סימולציה להוראה. במסגרת תוכנית סמ"ל קבוצות של אנשי חינוך והוראה בכל התפקידים והדרגים, זוכים ללמידה ייחודית ואפקטיבית, על פי צורכיהם, בסבסוד מלא של המינהל.

 

 

 

יצירת קשר

למידע נוסף אודות הסדנאות ניתן לפנות לד"ר שירה אילוז, מנהלת היחידה, דוא"ל: shira.eluz@biu.ac.il

דרכי התקשרות לתיאום סדנאות: טלפון: 03-5318461, דוא"ל: rachel.kav-rockban@biu.ac.il

 

ך