חינוך מיוחד - התמחות במוגבלות שכלית

רישום מקוון באתר בר אילן  ניתן להיעזר במדור שמ"ע 9392*

 

חינוך מיוחד - מוגבלות שכלית

"מדע עם נשמה"

ראשת התוכנית: פרופ' בתיה חפציבה ליפשיץ

מייל:hefziba.lifshitz@biu.ac.il

הלימודים בתוכנית לתואר שני בחינוך מיוחד - מוגבלות שכלית

תאוריית ה"גיל המפצה" (Lifshitz –Vahav, 2015) טוענת כי  לעיכוב בהתפתחות בשנותיהם הראשונות של בעלי מוגבלות שכלית יש פיצוי בשנים מאוחרות יותר ואינטליגנציה ממשיכה להתפתח ולהתקדם אף בשנות הבגרות. בהתאם לכך בוגרים בעלי מוגבלות שכלית יכולים לרכוש כישורים ומיומנויות שטרם רכשו בעבר  כולל  לימודים אקדמיים.  

"יש לאפשר לאנשים עם מוגבלויות לפתח את מירב האפשרויות הגלומות באישיותם' כישרונותיהם ויצירתיותם ובכישוריהם השכליים והפיזיים" (אמנת האו"ם לזכויות אנשים עם מוגבלות ,2006)

התכנית לתואר שני במוגבלות  שכלית נועדה לשנות את עמדות אנשי המקצוע (מורים/ גננות/אנשי מקצועות הבריאות/ עוס"ים ואחרים) כלפי היכולות הגלומות בתלמידים ובוגרים עם מוגבלות שכלית ורמה גבולית, לציידם במידע תאורטי ואמפירי לגבי היכולות של בעלי מ"ש על מנת לסייע להם לפתח את כישוריהם הקוגניטיביים בהתאם לעקרונות האמנה.

מטרות התואר: רכישת תאוריות חדשניות בתחום החינוך, הגניטיקה ומדעי המוח הרלוונטיים לתחום המוגבלות השכלית. הקניית ידע בתחומי שפה וחשיבה של אנשים עם מ"ש, אבחון קשיי קריאה ופיתוח תכנית התערבות, הפרעות נפשיות ועוד.

תוכנית הלימודים :

 • גיל  כרונולוגי, קוגניציה ופנאי - משאבי פיצוי  באוכלוסיה עם מוגבלות  שכלית וגבולית
 • אבחונים פסיכולוגיים ואיתור קשיים אקדמיים בקרב ילדים ובוגרים עם מוגבלות שכלית ורמה גבולית
 • מוגבלות שכלית-  מודל הסתגלותי לחברה למשפחה ולקהילה
 • אטיולוגיות  – חידושים בתחום הגנטי, ההתנהגותי והקוגניטיבי
 • חדש: הפרעות נפשיות - אפיונים ודרכי התערבות
 • פרקטיקום – בתוך כתלי האוניברסיטה:
 • "ספר – טרוני" - הדרכת ילדים עם התפתחות תקינה כיצד לתווך סיפור לילדים עם מוגבלות שכלית
 • פרויקט "עוצמות" – שילוב  אקדמי  בן 3 שלבים לבוגרים עם מוגבלות התפתחותית שכלית  

אפשרויות תעסוקה

ריכוז תוכניות קידום במסגרות למוגבלים בגיל המבוגר – מינהל מוגבלויות משרד הרווחה

הדרכה ניהול והוראה במגוון אוכלוסיות ושכבות גיל במשרד החינוך

(ניתן להשלים לתעודת הוראה בחינוך מיוחד)

חדשתומך קבלת החלטות לאנשים  עם מוגבלות – מקצוע  חדש*:

לימוד קורס  "תומכי קבלת החלטות  בשכר  לאנשים  עם מוגבלות" (11 מפגשים היחידה להתפתחות מקצועית בבר אילן מעבר ללימודי התואר) ולקבל תעודת תומך קבלת החלטות לאנשים  עם מוגבלות

 

מנחה לגיל השלישי -– מקצוע  חדש  *:

לימוד קורס  "מנחים  לגיל השלישי" (היחידה להתפתחות מקצועית בבר אילן מעבר ללימודי התואר)

מרצים: פרופ' בתיה חפציבה ליפשיץ, פרופ' נירית באומינגר-צביאלי, ד"ר דליה טל, ד"ר אירית חן, דר איילת גור, ד"ר ח. עמינדב, גב ט. כץ , ד"ר שושנה ניסים

 1. קהל היעד: מורים ויועצים, גננות, פסיכולוגים, עוסי"ם מקצועות פארא -רפואיים: (קלינאי תקשורת, מרפאים  בעיסוק), בוגרי תואר ראשון בכל המקצועות של מדעי החברה והרוח כולל לינגוויסטיקה. אין צורך בניסיון בעבודה בחינוך המיוחד.

תכנית לימודים תשפ"ג

הלימודים יתקיימו יום וחצי בשבוע במשך שנה. חמישי – 8-19-30 ; ראשון 16-19.30 .

מסלולים: מסלול מחקרי עם תזה* ( 14 ש"ש); מסלול יישומי ללא תזה (18 ש"ש). 

* אפשרות למענק מחקר בן 7000 ₪ לכותבי עבודת תיזה. פרטים ניתן לקבל אצל פרופ' ליפשיץ

תנאי קבלה:

 • מורים ויועצים, גננות, פסיכולוגים, עוסי"ם, אנשי מקצועות הבריאות (פיזיותרפיסטים, קלינאי תקשורת, מרפאים בעיסוק), בוגרי תואר ראשון בכל המקצועות של מדעי החברה והרוח כולל לינגוויסטיקה. אין צורך בניסיון בעבודה בחינוך המיוחד.
 •  מאוניברסיטה או מכללה מוכרת בעלי ממוצע ציונים של 85 לפחות
 • המלצות- המלצה אקדמית והמלצת מעסיק
 • ראיון אישי

 ביצוע תהליך רישום: 

1. שאלון למועמד/ת

2. לרישום ללימודי תואר שני באתר האוניברסיטה

3. יש לשלוח 2 המלצות - המלצת מעסיק, המלצה אקדמית (לסטודנטים שסיימו לימודיהם לתואר מעל לשנתיים יכולים להגיש שתי המלצות מעסיק במקום)

טופס המלצה אקדמית   רצוי המלצות ממרצה בקורס אקדמי (עדיפות לסמינריון)

טופס המלצת מעסיק המלצה מגורם מקצועי שמכיר את המועמד/ת מהתנסות בשדה

על ההמלצות להגיע לפקולטה לחינוך, מזכירות תואר שני ישירות מהממליצים ולא באמצעות המועמדים לקבלה 

המועמד ימלא את הפרטים האישיים ע"ג טופס ההמלצה, שימולא ע"י הממליץ ויישלח על ידיו לפי הכתובת המופיעה בטופס ההמלצה.

אפשר לשלוח באחת מהאפשרויות הבאות:

1. מייל מזכירות תואר שני- Toar2.Edu@biu.ac.il

כתובת דואר: אוניברסיטת בר אילן, רמת-גן, מיקוד 5290002 – הפקולטה לחינוך, תואר שני 

2. יש לשלוח את החומר הנוסף לוועדה ללימודים מתקדמים, תואר שני:

 • אישור סיום לימודים – רשמי ומקורי (חותמת, חתימה ולוגו מוסד הלימודים על אישור הסיום)
 • גיליון ציונים עם ממוצע תואר – רשמי ומקורי (חותמת, חתימה ולוגו מוסד הלימודים על אישור הסיום)
 • קורות חיים מעודכנים
 • צילום תעודת זהות
 • תמונת פספורט

 זימון לראיון מותנה בהשלמת כל תהליכי הרישום  ולאחר קבלת כל המסמכים הנ"ל

מועמד העונה על הקריטריונים , יוזמן לראיון אישי.

אלו הן דרישות מינימום ואין בה התחייבות לקבל כל מועמד העומד בתנאים אלה

לפרטים נוספים ניתן לפנות למתאמת התוכנית דניאלה אגם

בטלפון 03-5318439 | מייל :  daniella-miriam.agam@biu.ac.il

קבלת קהל:

”דלת פתוחה“ בימים א‘, ג‘, ה‘ בשעות 12:00-10:00

בזום ובאופן פרונטלי

 

ךם

 

 

 

 

 

 

ך

תאריך עדכון אחרון : 15/11/2022