תוצרים מקורס חשיבה יצירתית - תעודת הוראה

מרצה: ד"ר עטרה איזקסון |  atara.isaacson@biu.ac.il

הקורס מיועד לסטודנטים במסלולים שונים במסלול תעודת הוראה בפקולטה לחינוך, ומציג דרכים שונות של הפעלה יצירתית בהוראה ובלמידה. הסטודנטים מתנסים בשיטת מודלינג (כתלמידים בעצמם כקהל יעד) מהי למידה יצירתית באמצעות תפיסות וגישות שונות תוך פיתוח חשיבה יצירתית ולימוד באמצעות גילוי וחקר. זאת לאחר התנסות בעבודה עם מוצר, טקסט, חפץ, שיר, סיפור וכד', נערכת המשגה לגבי המשמעות והאפקט של יצירתיות על היבטיה השונים תוך התייחסות לתאורטיקנים חשובים בתחום (גילפורד, דה בונו, דווק, ברוקס, פרקינס, ויגוצקי ורובינסון).

הנכם מוזמנים לצפות במוצרים שלנו

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

למגוון המסלולים ללימודי תעודת הוראה

תאריך עדכון אחרון : 01/06/2023