English שלחו לחבר

יצירת קשר

יצירת קשר

בקשות לסבסוד סדנאות במסגרת תוכנית סמ"ל עבור אנשי חינוך והוראה בכל הדרגים והתפקידים, יש להפנות לד"ר שרה זילברשטורם, מנהלת אגף התמחות וכניסה להוראה, ואשת הקשר בין תוכנית סמ"ל לבין הלב, בכתובת:  sarasi@education.gov.il.

למידע נוסף אודות הסדנאות ניתן לפנות ליחידה לסימולציה בחינוך, ד"ר שירה אילוז, מנהלת היחידה.

דרכי התקשרות: טלפון: 03-5318461, mail:Shira.Eluz@biu.ac.il