הקתדרה לחינוך לערכים לסובלנות ולשלום ע"ש ד"ר יוסף בורג - קתדרת אונסקו לזכויות אדם, דמוקרטיה, שלום וסובלנות

אוניברסיטת בר-אילן

רמת גן 52900

טלפון:  972-3-5318591

            972-3-5317881

 

פקס:   972-3-5348705

 

בנין     905  חדר  104 - 104A

 

אתר: www.biu.ac.il/SOC/se/burg 

תאריך עדכון אחרון : 05/11/2014