הצטיינות לשבח בהוראה לשנה"ל תשפ"ב בחוג להכשרת מורים

בכל שנה בוחרת האוניברסיטה את חברי הסגל והמחלקות המצטיינות להוראה. ציון לשבח בהוראה מבוסס על סקרי הוראה וראיונות פנים אל פנים עם סטודנטים. בשנה"ל תשפ"ב החוג להכשרת מורים זכה בציון לשבח בהוראה והוא בין 4 המחלקות הזוכות לשנה זו מתוך כלל מחלקות האוניברסיטה. חלוקת הפרס התקיימה במעמד נשיא האוניברסיטה, רקטור האוניברסיטה, סגן הרקטור וראשי המרכז לקדום ההוראה.

היכנסו לעמוד החוג להכשרת מורים על מנת ליהנות מהשפע המגוון שהחוג להכשרת מורים מציעה באיכות גבוהה של הוראה.

ציון לשבח - תעודת הוראה

הענקת ציון לשבח

החוג להכשרת מורים: תעודת הוראה, סטאז' ופיתוח מקצועי