התפתחות הילד

התוכנית להתפתחות הילד

רישום מקוון באתר בר אילן  ניתן להיעזר במדור שמ"ע 9392*

רישום לתוכנית "התפתחות הילד"

ההרשמה לשנת תשפ"ג נסגרה

 

 

התפתחות הילד

ראשת התוכנית: ד"ר כרמית אלטמן

Carmit.Altman@biu.ac.il

צוות התפתחות הילד

מזכירות התכנית: גב' מיטל גולדברגר

meytal.goldberger@biu.ac.il

התוכנית להתפתחות הילד בפקולטה לחינוך באוניברסיטת בר-אילן היא התוכנית הראשונה שהוקמה בארץ. היא נוסדה ע"י פרופ' יעקב רנד ז"ל ופרופ' פנינה קליין ז"ל, חתני פרס ישראל לחינוך, ובמשך השנים צברנו ידע רב, ניסיון ומוניטין בארץ ובחו"ל.

מטרות התוכנית

א. הכשרת סטודנטים מצטיינים לתואר שני ושלישי תוך התמקדות במחקר בגיל הרך (לידה עד 8).

ב. הכשרת אנשי חינוך ואנשי מקצועות הטיפול לאיתור מוקדם של מצבי סיכון התפתחותי.

ג. הכשרת אנשי חינוך ואנשי מקצועות הטיפול שבכוונתם להתמחות בהדרכה, ייעוץ, פיקוח וניהול בתחום החינוך בגיל הרך (לידה עד 3)*.

ד. הכשרת אנשי חינוך ואנשי מקצועות הטיפול לעבודה עם ילדים בגיל הרך ומשפחותיהם.

 *ראו פרטים בהמשך בנוגע ללימודים לקראת תעודת מדריך/יועץ לגיל-הרך בשיתוף משרד העבודה והרווחה.

 

הלימודים בתוכנית נועדו לאפשר למחנכים בגיל-הרך, לאנשי מקצועות הטיפול, למומחים העוסקים בתחום, ולסטודנטים המעוניינים בכך, לרכוש ידע מקצועי ולבצע מחקר על היבטים שונים של התפתחות הילד, בהיבטים התפתחותיים (בעיקר התפתחות שפה, אוריינות, למידה וזיכרון, היבטים המתייחסים לתשתית העצבית המולדת של הילד, מאפייני הורות ולתחומים נוספים בעלי השפעה משמעותית על התפתחות הילד). ההוראה בתוכנית מתמקדת בהתפתחות הרגשית-חברתית, הסנסורית, המוטורית, השפתית, הקוגניטיבית וביכולת המתפתחת לויסות עצמי של תינוקות ופעוטות, כולל איתור מוקדם של אתגרים בתחומים הללו, בחשיבות איכות האינטראקציה של מבוגר-ילד ובמשתנים סביבתיים נוספים. הסטודנטים לומדים לזהות גורמי סיכון במהלך תהליך ההתפתחות, לאבחן סביבות למידה איכותיות לתינוקות ולילדים צעירים, הן במסגרת המשפחה והן במסגרות טיפול וחינוך חוץ-ביתיות (כגון מעונות-יום, משפחתונים, פעוטונים, וגני ילדים). בנוסף, הם לומדים לתכנן התערבויות חינוכיות ולחלוק עם משפחות, מטפלים ומחנכים את הידע שנרכש.

התוכנית כוללת הכשרה מעשית שמטרתה לאפשר רכישת ידע ומיומנויות בחינוך וטיפול בגיל-הרך. ההכשרה מאפשרת יישום ידע מחקרי שנרכש במהלך מסלול הלימודים האקדמיים. הסטודנטים רוכשים ידע ומיומנויות לביצוע הערכה ומדידה בשיטות שונות, כולל תצפיות, שאלונים, וראיונות. זאת, תוך התמקדות בתחומים הנלמדים: התפתחות רגשית/חברתית, סנסורית, מוטורית, קוגניטיבית והיכולת לויסות עצמי; איכות הסביבה האנושית והפיזית של המסגרות הביתיות (קשר הורה-ילד) והחינוכיות-טיפוליות; איכות התיווך של המחנכות וההורים. בנוסף, הסטודנטים רוכשים ידע בתכנון תכנית התערבות חינוכית בהתאם לצרכים אינדיבידואליים של ילדים, ובארגון סביבת משחק מותאמת התפתחותית, כמו גם כלים מבוססי מחקר לקידום איכות האינטראקציה בינם לבין הילדים איתם הם עובדים.

התוכנית כוללת הכשרה אקדמית-מחקרית לתלמידים מצטיינים, שמטרתה ביצוע עבודה אקדמית מן השורה הראשונה, ופרסומה בכתבי עת מובילים בתחום (למשל: Child Development, Developmental Science, Reading and writing ועוד). על תלמידים אלו לקחת בחשבון שני ימים פנויים בשבוע לביצוע עבודת המחקר. תלמידי המחקר מציגים בכנסים ואף מפרסמים בכתבי עת מובילים.

 תכנית הלימודים

תכנית הלימודים לתואר שני בהתפתחות הילד מתפרסת על פני שנתיים, ונמשכת סה"כ ארבעה סמסטרים (תלמידים במסלול עם תיזה יכולים לקבל הארכה ל-3 שנים). התכנית מובנית ועל הסטודנטים ללמוד תכנית לימודים מלאה ולעמוד בכל חובות הלימוד בכל אחת משנות הלימוד. תכנית הלימודים כוללת לימודים עיוניים ומחקרים לצד התנסות מעשית (פרקטיקום) מלווה בהדרכה.

על כל סטודנט להתקבל ולהירשם, כחלק מלימודיו לאחת מבין שתי אפשרויות הפרקטיקום:

(א) פרקטיקום להכשרה מעשית בהתערבות חינוכית בגיל- הרך. ההכשרה בהתערבות חינוכית מתמקדת במתרחש במסגרת החינוכית ומאפשרת המשך התמחות בתחום ההדרכה והייעוץ בגיל הרך (גילאי לידה עד שלוש) לקראת קבלת תעודת גמר ממשלתית (ראו להלן).

(ב) פרקטיקום בוויסות עצמי מולד ונרכש: אינטראקציה עם הורים ומטפלים. הפרקטיקום בוויסות עצמי מולד ונרכש מתמקד בדיאדה מטפל-ילד.

כמו כן, מחויבים הסטודנטים בדרישות לימודי יסוד ביהדות ואנגלית כמפורט באתר הוועדה לתואר שני..

ימי לימוד

בפרטיקום להכשרה מעשית בהתערבות חינוכית בגיל-הרך: בשנה א' לומדים ביום שני (8:00-17:30). בשנה ב' לומדים ביום ראשון (8:00- 19:30 לכל המאוחר) ומתקיימת בו גם עבודה מעשית. התואר כולל מספר קורסים מתוקשבים.

בפרטיקום בוויסות עצמי מולד ונרכש: אינטראקציה עם הורים ומטפלים: בשנה א' לומדים ביום שני (8:00-17:30). בשנה ב' לומדים ביום ראשון (8:00- 19:30 לכל המאוחר), ומתקיימת בשנה ב' בלבד הכשרה מעשית במסגרת של מפגש של שעתיים על בסיס דו שבועי בין הסטודנט לבין ילד והוריו. התואר כולל מספר קורסים מתוקשבים.

תנאי קבלה

1.  בוגרי תואר ראשון עם ציונים בממוצע של 85 לפחות. עדיפות תינתן לבוגרי חינוך, ריפוי בעיסוק, הפרעות בתקשורת, פיזיותרפיה, פסיכולוגיה, גננות, מורות יסודי, עבודה סוציאלית, מדעי הקוגניציה/המוח או מקצועות קרובים.

2.  יתקבלו מועמדים בעלי ניסיון בחינוך ובעבודה עם ילדים בגיל הרך *(לידה עד 8) או עם משפחותיהם.

3.  למועמדים שסיימו לימודיהם במקצועות שאינם מתחום הגיל הרך, טיפול, פרא-רפואה או פסיכולוגיה (כמו: ביולוגיה, ממשל, פילוסופיה וכו') תותאם תוכנית השלמה בהתאמה אישית:

 * הניסיון הכי רלוונטי בהתפתחות הילד הוא בגיל הרך. אם קיים ניסיון רב עם ילדים שאינם בגיל הרך אנו ממליצות להגיש מועמדות ולאחר הראיון והדינמיקה הקבוצתית נוכל לדעת אם ועד כמה הניסיון יכול לתרום להשתלבותך באחד מהפרקטיקומים שלנו.

 מסלולי הלימוד

מסלול  א' - תואר שני עם תיזה.

המסלול מיועד לסטודנטים המעוניינים בקבלת תואר שני (MA) בהתפתחות הילד, הכולל כתיבת עבודת מחקר (תיזה) כחלק מתכנית הלימודים, בדגש על כתיבה מדעית-מחקרית. הלימודים העיוניים הם בהיקף של 18 שעות שנתיות, והם מתקיימים לאורך שנתיים עם אפשרות להארכה של שנה נוספת. הלימודים מתקיימים בימים ראשון ו/או שני, כאשר בכל שנת לימודים, אפשרות ללימודים ביום אחד: שנה א' יום ב', שנה ב' יום א'. ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים ובימי הלימוד לשנה"ל הבאה.

מסלול  ב' - תואר שני בלי תיזה.

המסלול מיועד לסטודנטים המעוניינים בקבלת תואר שני (MA) בהתפתחות הילד ללא כתיבת עבודת מחקר (תיזה). הלימודים העיוניים הם בהיקף של 22 שעות שנתיות, מתקיימים לאורך שנתיים, וכוללים בסיס תאורטי ומחקרי רחב יותר בתחום התפתחות הילד. הלימודים מתקיימים בימים ראשון ו/ או שני, כאשר בכל שנת לימודים יש אפשרות ללימודים ביום אחד: שנה א' יום ב', שנה ב' יום א'. ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים ובימי הלימוד לשנה"ל הבאה.

*  לא כולל הדרישות באנגלית ובלמודי יסוד.

אפשרויות הפרקטיקום

פרקטיקום: התערבות חינוכית לשיפור איכות חינוך וטיפול במסגרות לגיל הרך - עשיה חינוכית התואמת את היכולות המתפתחות של הילד, חיבור בין התיאוריה לעשייה בשדה המאפשרת שילוב והכלה

"הכוונה שלנו היא לא להגביר את כמות הלמידה רק בתחומים ספציפיים, לא ללמד עוד מילים או עוד משהו במתמטיקה, אלא להכין את המערכת השכלית והרגשית, כך שילד ירצה ויוכל ללמוד מהסביבה ומאחרים ויהפוך לאדם עצמאי בעל ערך בעיני עצמו" (פרופ' פנינה קליין).

אחת התופעות החברתיות המאפיינות את העידן המודרני היא שמספר הולך וגדל של תינוקת ופעוטות מתחת לגיל שלוש, ושל ילדים במסגרות טרום חובה, שוהה במשך רוב שעות הערות שלו במסגרות חינוכיות-טיפוליות (כגון, מעונות יום, משפחתונים, פעוטונים, גנים צהרונים וכד'). שנות הילדות המוקדמות הינן שנים קריטיות בהתפתחות הילד. מכיוון שהמאפיינים והצרכים ההתפתחותיים של תקופת הגיל הרך המוקדמת הם ייחודיים, נוסחו בידי אנשי מקצוע קריטריונים ועקרונות המגדירים מהי עשיה תואמת התפתחות עם תינוקות ופעוטות במסגרות חינוכיות (Developmentally Appropriate Practice – DAP). המטרה היא להתאים את אופי הפעילות במסגרת החינוכית ליכולותיו המתפתחות של הילד על ידי אימוץ ובניה של תכניות חינוכיות המותאמות התפתחותית. מחקרים בתחום החינוך והתפתחות הילד בגיל-הרך בארץ ובעולם העוסקים בהשפעות האפשריות של איכות חינוך-טיפול בילד על התפתחותו מראים, מזה מספר עשורים, את ההשפעות החיוביות של עשיה תואמת התפתחות על עתידם של ילדים צעירים. תחילתה של עשיה זו הינם בגיל הרך המוקדם, ועקרונותיה נכונים לכל גיל.

מטרת הפרקטיקום "התערבות חינוכית" היא להכשיר את הלומדים להיות אנשי מקצוע בעלי מומחיות בהערכה ובקידום איכות חינוך-טיפול ועשייה תואמת התפתחות במסגרות לגיל-הרך, ולהעמיק את ההבנה בנוגע לצרכים הייחודיים של ילדים צעירים מאוד המשתלבים במסגרות גילאי לידה-שלוש. במסגרת הפרקטיקום מוכשרים הסטודנטים לעבודה עם תינוקות ופעוטות באמצעות חיבור בין ידע תיאורטי עדכני בתחום ההתפתחות והחינוך בגיל-הרך, לבין יישומו בשדה. כל זאת בהתאמה לסטנדרטים מיטביים במציאות הישראלית כפי שהם מובאים במסמך הסטנדרטים להפעלת מסגרות חינוכיות לפעוטות (2011) שאומץ על-ידי משרד העבודה והרווחה, ועל בסיס קוריקולום ייחודי ועדכני המותאם התפתחותית לילדים בגיל הרך מלידה עד גילאי טרום חובה.

בתהליך ההכשרה הייחודי המתקיים באוניברסיטת בר-אילן רוכשים הסטודנטים כלים וגישות לשיפור איכות החינוך והטיפול הניתנים לתינוקות ופעוטות. לצורך הכשרה זו מתקיימת התנסות במעונות-יום ציבוריים ופרטיים, עם תינוקות ופעוטות בגיל לידה עד שלוש, אחת לשבוע למשך 4-5 שעות. ההתנסות במעון מלווה בהדרכה חינוכית. במהלך ההתנסות לומד הסטודנט: 1) לצפות ולהעריך צרכים התפתחותיים אינדיבידואלים של תינוקות ופעוטות. 2) יישום מעשי של עקרונות התפתחותיים ופדגוגיים מותאמים לגיל הילדים ולצרכיהם האישיים, 3) שימוש בכלים להערכת איכות חינוך-טיפול במסגרת החינוכית, 4) להעריך את איכות האינטראקציה בין המבוגרים לילדים שבטיפולם באמצעות מודל ה- More Intelligent and Sensitive Child (MISC) שפותח ע"י פרופ' פנינה קליין 5) לצפות ולהעריך צרכים של צוות חינוכי בתוך הקשר של תרבות ארגונית של מעון וארגון מסוימים. ההכשרה מתקיימת לאורך שנת לימודים אחת, כולל חופשת הסמסטר. לאורך שנת הלימודים מקבל כל סטודנט אחת לשלושה שבועות הדרכה אישית בשטח של מדריכה מקצועית מטעם האוניברסיטה. ההדרכה מבוססת בין היתר על צילום בווידאו של הסטודנט בעת אינטראקציות עם ילדים במסגרת החינוכית. את תהליך ההכשרה המעשית בשטח מלווים שני קורסים:

סדנת "התערבות חינוכית בגיל הרך" (77-767) העוסקת בניתוח ועיבוד דילמות מקצועיות על בסיס ההתנסות המעשית של הסטודנטים בשטח תוך חיבור בין הידע התיאורטי הרלוונטי בתחומי ההתפתחות, הטיפול, החינוך והפדגוגיה של הגיל הרך.

קורס "חינוך וטיפול בגיל הרך" (77-768) העוסק במגוון סוגיות הקשורות להתפתחות הילד, שילוב ילדים בסיכון חברתי במסגרות חינוכיות לידה-שלוש, מדיניות חברתית הנוגעת בגיל הרך בישראל, הערכת איכות טיפול-חינוך והעשייה במסגרות אלו.

הלומדים בפרקטיקום זה משתתפים גם בקורסים עיבוד חושי וויסות עצמי כבסיס להתפתחות תקינה ולקויה (77-911) וגישות לעבודה עם הורים לילדים צעירים (77-760)

עדיפות תינתן למועמדים בעלי ניסיון בתחום הטיפול והחינוך במסגרות לגיל הרך, כגון: מנהלות ומפקחות מעונות-יום, גננות, מורות יסודי, קלינאיות תקשורת. * הדברים מנוסחים בלשון נקבה אך מיועדים לשני המינים. 

ההכשרה במסגרת הפרקטיקום מאפשרת (על בסיס התאמה אישית) המשך התמחות ביעוץ והדרכה במסגרות חינוכיות טיפוליות לגיל הרך. לימודי ההמשך מתקיימים בשיתוף עם משרד העבודה והרווחה ומקנים תעודת גמר ממשלתית. בוגרי תכנית ההמשך יכולים להשתלב בתפקידי יעוץ והדרכה במסגרות חינוכיות טיפוליות לגיל-הרך.

לימודים לקראת קבלת תעודת גמר ממשלתית: מדריך/ה יועץ/ת לגיל-הרך

מטרת הלימודים היא להכשיר מומחים (בוגרי תואר שני בתחום החינוך וההתפתחות בגיל-הרך) לשמש בתפקידי יעוץ והדרכה לאנשי צוות העובדים במסגרות חינוכיות-טיפוליות לגיל-הרך. תכנית הלימודים מעוגנת במדיניות החינוכית כפי שנוסחה על-ידי מומחים בגיל-הרך וקובעי מדיניות במסמך הסטנדרטים (2009). לימודים אלה כרוכים בתשלום נוסף.

פרקטיקום: וויסות עצמי מולד ונרכש: אינטראקציה עם הורים ומטפלים

ויסות עצמי (Self-Regulation) הינה יכולת אנושית מרכזית בחשיבותה, המהווה בסיס להתפתחות יכולות ומיומנויות רבות, ומשפיעה באופן משמעותי על תפקודו של האדם לאורך החיים. מחקרים רבים בתחום התפתחות הילד קושרים יכולות ויסות עצמי עם התפתחות אופטימלית. מחקרים אחרים קושרים הפרעות בוויסות עצמי עם קשיי התפתחות ופסיכופתולוגיה.

היכולת לוויסות עצמי מתפתחת באופן מואץ בשנתיים הראשונות לחיים על בסיס שני מרכיבים עיקריים:

  1. תהליכים נוירוביולוגיים מולדים המשפיעים על האופן שבו התינוק והילד מגיבים לגירויים חושיים ולאירועים בסביבתם (עיבוד חושי).
  2. תהליכים בין אישיים המתרחשים באינטראקציה היום יומית עם ההורים והמטפלים העיקריים (קשר הורה-ילד).

המסלול מורכב מארבעה קורסים סמסטריאליים. שני קורסים (סדנא תיאורטית ופרקטיקום - ד"ר יגרמן) כוללים סקירה תיאורטית המתייחסת להבדלים אינדיווידואליים בין ילדים ביכולתם הנוירופיזיולוגית המולדת לעיבוד חושי וויסות עצמי. שני הקורסים הנוספים מתייחסים למרכיב הנרכש של היכולת לוויסות עצמי (סדנא תיאורטית ופרקטיקום - ד"ר וניאל), ומתמקדים בתיאוריות מרכזיות בנושא קשר הורה-ילד ובדרכי הערכה וקידום איכותו.

במסגרת הסדנא התיאורטית בעיבוד חושי וויסות עצמי יינתן רקע עדכני להבנת תהליכי העיבוד החושי, וההשפעה שיש לתהליכים אלה על יכולתו של הילד לוויסות עצמי ולהתנהגות מסתגלת. יושם דגש על השפעתם של הבדלים אינדיבידואליים אלו בין ילדים על איכות האינטראקציה עם המבוגרים המטפלים בהם, והבנת תהליכי ויסות הדדי באינטראקציית מטפל-ילד כבסיס להתפתחותו של הילד. במסגרת הפרקטיקום יתנסו הסטודנטים בניתוח אינטראקציות שלהם עם ילד בגיל הרך המצולמות בווידאו. בניתוח האינטראקציות המצולמות יושם דגש הן על פירוש התנהגותו של הילד דרך הבנת הפרופיל החושי-ויסותי שלו, הן התייחסות למשתני רקע המשפיעים על התנהגותו של הילד והן על תהליכי הוויסות ההדדי והתיווך באינטראקציה.

במסגרת הקורס התיאורטי בגישות לעבודה עם הורים יינתן רקע עדכני להבנת תהליכים מרכזיים בקשר הורה-ילד במסגרת שנות החיים הראשונות, והתפקיד ההורי, על מאפייניו וגווניו השונים בהקשר זה. כמו כן, הקורס יכלול היכרות עם גישות עדכניות לעבודה עם הורים לילדים צעירים, הנשענות על בסיסים תיאורטיים מרכזיים, כמו גם על מחקרי התערבות. מטרת הפרקטיקום בקשר הורה-ילד היא לאפשר לסטודנטים היכרות עם כלים מרכזיים להערכת איכות האינטראקציה שבין הילד וההורה, הן במחקר והן בשדה הקליני של הגיל הרך. במסגרת הפרקטיקום יתנסו הסטודנטים בניתוח אינטראקציות הורה-ילד עם ילד בגיל הרך המצולמות בווידאו. ניתוח האינטראקציות המצולמות יתמקד בתצפית על התנהגות ההורה, התנהגות הילד, והתהליך האינטראקטיבי שביניהם, תוך דגש על התנהגויות הורה מקדמות התפתחות.

למה כדאי ללמוד אצלנו?

לימודים בתכנית להתפתחות הילד מתקיימים בשתי אפשרויות פרקטיקום:

הפרקטיקןם בויסות עצמי מהווה לימודי העשרה והעמקה באינטרקציה אחד-על-אחד בתחום מטפלים והורים. הוא מיועד למי שרוצה להבין מהן בעיות ויסות של ילד, כיצד הן משפיעו עליו ועל האינטרקציה שלו עם אחרים, ומה ניתן לעשות כדי להיטיב את בהתפתחותו, לחוד, ובמסגרת הקשר שלו עם הוריו. 

הפרקטקום בהתערבות  עוסק בקשר מטפל-ילד אבל בתוך המסגרת החינוכית תוך התחשבות בגודל הקבוצה, וכו'. 

שני הפרקטיקומים הם בגילי לידה-3.

לפרקטיקום בהתערבות ישנם לימודי המשך שהם לימודי תעודה בהדרכה ויעוץ במסגרות לגיל הרך (לידה עד שלוש), בהתאמה עם תקנות חוק הפיקוח החדשות. לכל מעון נדרשת מדריכה בהיקף של לפחות 4 ש"ש, ולמקצוע זה אנו מכשירים. כדי להתקבל לפרקטיקום דרוש נסיון בעבודה עם ילדים בגילי לידה עד שלוש, או בגילי הגן או הכיתות הנמוכות.

הפרטיקום בויסות הוא להעשרה בלבד, ולא מכוון למקצוע המשך.

 

ביצוע תהליך רישום:

1. שליחת המלצות - המלצת מעסיק, המלצה אקדמית (לסטודנטים שסיימו לימודיהם לתואר מעל לשנתיים יכולים להגיש שתי המלצות מעסיק במקום).

טופס המלצה אקדמית רצוי המלצות ממרצה בקורס אקדמי (עדיפות לסמינריון).

טופס המלצת מעסיק  המלצה מגורם מקצועי שמכיר את המועמד/ת מהתנסות בשדה.

2. מילוי  שאלון למועמד.

3. מועמדים למסלול תיזה בלבד יקבלו קבצי מאמרים לקריאה לפני ראיון הקבלה למגמה.

על ההמלצות להגיע ישירות מהממליצים ולא באמצעות המועמדים לקבלה.

(מומלץ להעביר לממליצים את טופס ההמלצה בצירוף אפשרויות השליחה וכן עם פרטי המועמד ממולאים בתחילת ההמלצה).

על ההמלצות והשאלונים להגיע אל הפקולטה לחינוך, מזכירות תואר שני.

אפשרויות השליחה:

1.      מייל מזכירת התכנית:  meytal.goldberger@biu.ac.il

 כתובת דואר: אוניברסיטת בר אילן, רמת-גן, מיקוד 5290002 – הפקולטה לחינוך, תואר שני

 2.      רישום התואר השני יכול להיעשות באחד מהאופנים הבאים:

 רישום מקוון באתר בר אילן  ניתן להיעזר במדור שמ"ע 9392*

3.      יש לשלוח את החומר הנוסף  לוועדה ללימודים מתקדמים, תואר שני:

  • אישור סיום לימודים – רשמי ומקורי (חותמת, חתימה ולוגו מוסד הלימודים על אישור הסיום)
  • גיליון ציונים עם ממוצע תואר – רשמי ומקורי (חותמת, חתימה ולוגו מוסד הלימודים על אישור הסיום)
  • קורות חיים מעודכנים
  • צילום תעודת זהות
  • תמונת פספורט

לרישום ללימודי תואר שני באתר האוניברסיטה לחץ כאן

זימון לראיון מותנה בהשלמת כל תהליכי הרישום ולאחר קבלת כל המסמכים הנ"ל.

מועמד העונה על הקריטריונים, יוזמן לראיון אישי.

אלו הן דרישות מינימום ואין בהן התחייבות לקבל כל מועמד העומד בתנאים אלה.

תוכניות לימודים מסלול ללא תיזה:

תוכנית הלימודים לשנת תשפ”ג, שנה א'- פרקטיקום בוויסות עצמי מולד ונרכש: אינטראקציה עם הורים ומטפלים

תוכנית הלימודים לשנת תשפ”ג, שנה א'-פרקטיקום בהתערבות חינוכית בגיל הרך

תוכנית הלימודים לשנת תשפ”ג, שנה ב'- פרקטיקום בוויסות עצמי מולד ונרכש: אינטראקציה עם הורים ומטפלים

תוכנית הלימודים לשנת תשפ”ג, שנה ב'-פרקטיקום בהתערבות חינוכית בגיל הרך

תוכניות לימודים מסלול תיזה:

תוכנית לימודים לשנת תשפ”ג, שנה א'- פרקטיקום בוויסות עצמי מולד ונרכש: אינטראקציה עם הורים ומטפלים

תוכנית הלימודים לשנת תשפ”ג, שנה א'-פרקטיקום בהתערבות חינוכית בגיל הרך

תוכנית הלימודים לשנת תשפ”ג, שנה ב'- פרקטיקום בוויסות עצמי מולד ונרכש: אינטראקציה עם הורים ומטפלים

תוכנית הלימודים לשנת תשפ”ג, שנה ב'-פרקטיקום בהתערבות חינוכית בגיל הרך

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירת התוכנית: meytal.goldberger@biu.ac.il

טלפון: 0773063701

קבלת קהל:

”דלת פתוחה“ בימים א‘, ג‘, ה‘ בשעות 12:00-10:00

בזום ובאופן פרונטלי

סגל המגמה:

פרופ' עפרה קורת

פרופ' אסתר עדי יפה

ד"ר כרמית אלטמן

ד"ר ענת מועד

ד"ר נורית יגרמן

ד"ר אריאלה וניאל

ד"ר נעה לאור

גב' רוית רוזנפלד קרפט

ד"ר מונה יוליוס

גב' איילת דוד

תאריך עדכון אחרון : 14/11/2022