פרופ' קורת עופרה

פרופ'
פרופ' חבר
פרופ' עופרה קורת
טלפון: 
פקס : 
דוא"ל : 
משרד : 
שעות קבלה : 
תלמידי מחקר: 

שיוך

שיוך למגמות תואר שני: 

תחומי התמחות