מעבדות מחקר

שלום רב!

 בבית הספר לחינוך פועלים מעבדות מחקר הן בתחום הקוגניבטיב והן בתחום טכנולוגיות ותקשורת

 קישור  למעבדות המחקר בתחום הקוגניטבי-

http://www1.biu.ac.il/indexE.php?id=7717&pt=29&pid=7702&level=4&cPath=7702,7717