תלמידי מחקר

Ph.D
שם נושא המחקר מנחה
אברמוביץ עדי
אברמוביץ עדי
אברמוביץ עדי
אברמוביץ עדי
אמיגה ירון
אמיגה ירון
אשכנזי פסיה
אשכנזי פסיה
בגריש הילה
בגריש הילה
גוני גורדין יוסקוביץ

מנהלי בתי ספר כסוכנים-פעלנים מחוללי חדשנות בסביבה רווּיית זירות

גוני גורדין יוסקוביץ

מנהלי בתי ספר כסוכנים-פעלנים מחוללי חדשנות בסביבה רווּיית זירות

גיא גרובס
גיא גרובס
גיא גרובס
גיא גרובס
הירשפלד שלומית תפיסת הדת, שיפוט מוסרי ואוטונומיה בקרב תלמידים בעלי רמת משכל גבולית ובעלי פיגור שכלי, בהשוואה לבעלי התפתחות תקינה
הירשפלד שלומית תפיסת הדת, שיפוט מוסרי ואוטונומיה בקרב תלמידים בעלי רמת משכל גבולית ובעלי פיגור שכלי, בהשוואה לבעלי התפתחות תקינה
זהבי מור
זהבי מור
חילבי יפית
חילבי יפית
טורגמן מירב לונה
טורגמן מירב לונה
יחיה מיטל
יחיה מיטל
כהן נייגר אביגיל
כהן נייגר אביגיל
כתאני מחומד
כתאני מחומד
לב רן תמר
לב רן תמר
סימון ליבוביץ'
סימון ליבוביץ'
ספיר אלי
ספיר אלי
ערין ח'לאילה
ערין ח'לאילה
פלד נעה
פלד נעה
רווית רונפלד קרפט
רווית רונפלד קרפט
שריר עשהאל
שריר עשהאל