מרצה בכירה | ראש החוג להכשרת מורים וראש המגמה למדעי הלמידה וההוראה | ראש מכון לחינוך ומחקר קהילתי

פרופ' טובה מיכלסקי

מרצה בכירה | ראש החוג להכשרת מורים וראש המגמה למדעי הלמידה וההוראה | ראש מכון לחינוך ומחקר קהילתי
טלפון
משרד
בניין 905 חדר 107
תלמידי מחקר
מנחה את תלמידי המחקר
  • בגריש הילה
  • כהן נייגר אביגיל
מגמות לתואר שני
קורות חיים

PROFESSIONAL ACTIVITIES IN AFFILIATED INSTITUTION:

2017 – present                  

Vice Director

School of Education, Bar-Ilan University

2017 – present

Head, Teacher Education Program

School of Education, Bar-Ilan University

2016 – present

Head, Master’s Degree Program in Learning and Teaching Sciences

School of Education, Bar-Ilan University

2015 – 2019

Member, Teaching Committee

School of Education, Bar-Ilan University

2010 – 2012

 

Head, University Ethics Committee

Bar-Ilan University

2009 – 2011

 

Head, Retraining Education Program for Hi-Tech A to Work as Biology Educators

School of Education, Bar-Ilan University

 

PROFESSIONAL ACTIVITIES

2020 – present                                                  

 

Member, Scientific Competencies Expert Group

Israeli Ministry of Education

2019 – present       

 

Member, e-Learning Planning and Implementation Program

Division of High School Education, Israeli Ministry of Education

2019 – present

 

 

Steering Committee Member, Judges Committee for Evaluating Student Achievements

Leadership in Education: From Theory to Practice Excellence Program

Mandel Leadership Institute

2019 – present

 

Steering Committee Member, Atudot Leisrael Prime Ministerial Committee for Leaders of Teacher Training in Israeli Reserves

Prime Minister's Office

2019 – present

 

Steering Committee Member, ACM L@S

Association for Computing Machinery Learning at Scale

2019 – present

 

 

Board Member

Mofet Institute: Center for Research, Curriculum, and Program Development in Teacher Education

2018 – 2020

 

Member, Communities Learning Forum in Teacher Training

Mofet Institute

2015 – 2017

 

Member, Research and Development Department

Israeli Air Force

 

 

 

EDUCATION

1977

BSc in Biology

Faculty of Life Sciences, Bar-Ilan University

 

1979

MSc (with honors) in Biology

Faculty of Life Sciences, Bar-Ilan University

 

2003

PhD in Science Education

School of Education, Bar-Ilan University

Dissertation: The Effects of SRL Guidance Within Asynchronous Learning Networks on Inquiry Learning Processes [Supervisor: Prof. Zemira R. Mevarech]

 

פרסים

AWARDS /HONORS

2017

Head of the School of Education’s Award for Program Enrollee Growth

Bar-Ilan University

 

2012

 

Rector’s Teaching Award

Bar-Ilan University

 

2010

Rector’s Teaching Award

Bar-Ilan University

 

2006

Third Prize

E-scola European Competition for Entrepreneurship and Innovation in Education

 

2004

Award for Excellence

Israel Ministry of Education

 

2004

Rector’s Teaching Award

Bar-Ilan University

 

2002

Rector’s Award for Excellence in Teaching

Bar-Ilan University

 

1998–2000

Pre-Doctoral Fellowship

Program for Interdisciplinary Education Research (PIER)

Institute of Educational Sciences, Department of Education

Bar-Ilan University

 

1979

Dean of Biology’s Award for Excellence

Bar-Ilan University

 

1976–1979

Dean of Life Sciences Department’s Award for Excellence

Bart-Ilan University

 

EDUCATION

 

Year

         Degree

Institution

 

1977

 

1979

B.A.

Bar-Ilan University

 

M.A

Bar-Ilan University

2003

Ph.D.

Bar-Ilan University

THESIS:

The Effects of Metacognive Guidance within in Asynchronous Learning Networks on Inquiry  Learning Processes

 

SUPERVISOR: 

Prof.  Zemira Mevarech

 

 

        

PROFESSIONAL FUNCTIONS: (Memberships/Editorial Activities)

Dr. Michalsky currently participates as a member in many international professional organizations, such as the International Group for the International Organization for Science and Technology Education (IOSTE). She also participates on the Review Committee for Research Proposals on Learning and Thinking for the Office of the Chief Scientist in the Ministry of Education. In addition, she is a member of the Academic Committee Conferences and was the Conference Chairperson for the Conference on Enhancing Biology Education in Israel (2005).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COURSES TAUGHT/TEACING EXPERIENCE 

Undergraduate:

B.A: Assessments in School, Inquiry Learning Teaching Gifted Students, Developing TPCK, high-Order Tthinking Skills.

Graduate:

M.A.

Ph.D

MAIN RESEARCH INTERESTS

1.Scientific Literacy

2.Developing students SRL

3. Developing teachers TPCK

 

 

   

 

 

LIST OF PUBLICATIONS

 

Books (as author)

 

1.       Michalsky, T. (1994). Guiding book for electronic-sheet Astound 2 applications in teaching science for high school. The Open University . (Hebrew).

 

2.      Michalsky, T. (1994). Guiding book for electronic-sheet PowerPoint 4 applications in teaching science for high school. The Open University . (Hebrew).

 

3.      Michalsky, T. (1995). Guiding book for electronic-sheet Word 6 applications in teaching science for high school. The Open University. (Hebrew).

 

4.      Michalsky, T. (1997). Bio-Excel: Computer applications in teaching science Hod Ami. (Hebrew).

 

5.      Michalsky, T. (1997). Guiding book for electronic-sheet Excel 5 applications in teaching science for high school. The Open University. (Hebrew).

 

6.      Michalsky, T. (1999). Heredity – DNA: Science 2000 Bar-Ilan University. (Hebrew).

 

 

ARTICLES PUBLISHED IN REFEREED JOURNALS/PERIODICALS

 

 

1.      Aboud, M,. Michalsky, T,.  Nitzan, Y & Samuel Salzberg (1980) Enhancement of Cellular Protein Synthesis Sensitivity to Diphtheria Toxin by Interferon. Infection and Immunity, (28) 1, 11-16.

 

2.      Nitzan, Y & Michalsky, T. (1980) Simple Procedure for Purification of  Diphtheria Toxin and Separation of its Fragments by Hydrophobic Chromatography, Analytical Biochemistry, 109, 71-75.

 

3.      Zion, M., Michalsky, T., & Mevarech, Z. R. (2005). The effects of metacognitive instruction embedded within an asynchronous learning network on scientific inquiry skills. International Journal of Science Education, 27, 957-958.

 

4.      Mevarech, Z. R., Zion, M., & Michalsky, T. (2007). Peer assisted learning via face-to-face or a-synchronic learning network embedded with or without metacognitive guidance:  The effects on higher and lower achieving students. Journal of Cognitive Education and Psychology, 4(3), 456-471.

 

 

5.      Michalsky, T., Zion, M., & Mevarech, Z. R. (2007). Developing students' metacognitive awareness in asynchronous learning networks in comparison to face-to-face discussion groups. Journal of Educational Computing Research, 36, 421-450.

6.      Michalsky, T., & Kramarski, B. (2008). Preservice teachers’ self-regulation of learning: Effects of e-learning environment and beliefs about learning and teaching. Megamot, 4, 660-685. (Hebrew).

 

7.      Kramarski, B., & Michalsky, T. (2009). Investigating pre-service teachers' professional growth in self-regulated learning environments. Journal of Educational Psychology, 101 (1), 161-175.

 

8.      Michalsky, T., Mevarech, Z. R., & Haibi, L. (2009). Elementary school children reading science texts: Effects of metacognitive instruction. Journal of Educational Research, 102(5), 363-374.

 

9.      Kramarski, B & Michalsky, T. (2009). Three metacognitive approaches to training pre-service teachers in different learning phases of technological pedagogical content knowledge. Special issue of  Educational Research and Evaluation An International Journal on Theory and Practice, 15 (5), 465-490.

 

 

10.  Kramarski, B, & Michalsky, T. (2010). Preparing preservice teachers for self-regulated learning in the context of technological pedagogical content knowledge. Learning and Instruction, 20, 434-447.

 

11.  Michalsky, T. (2012) Shaping Self-Regulation in Science Teachers' Professional Growth: Inquiry Skills. Science Education. 96) 6(, 1106–1133.  


 

  1. Michalsky, T., & Schechter, C. (2013) Preservice teachers’ self-regulated learning: Integrating learning from problems and learning from successes.  Teaching and Teacher Education, 30, 60–73.

 

 

13.  Kramarski, B., Michalsky, T.  (2013) Student and teacher perspectives on IMPROVE self-regulation prompts  in web-based learning. In  R. Azevedo, & V. Aleven, (Eds). International Handbook of Metacognition and Learning Technologies. (pp. 35-51). New York : Springer 

 

 

14.  Schechter, C. & Michalsky, T. (2014). Juggling our mindsets: Learning from success as a complementary instructional framework in teacher education. Teachers College Record. 116 (2), 48 p.
 

15.  Iluz, S., Michalsky, T., & Kramarski, B. (2013). Developing and assessing the life challenges teacher Inventory for teachers' professional growth. Studies in Educational Evaluation, 38. 44-54

 

  1. Michalsky, T. (2013) Integrating skills and wills instruction in self-regulated science text reading for secondary students. International Journal of Science Education, 13(11),  1846 -1873.       

 

 

17.  Michalsky, T., & Kramarski, B. (in press). Prompting Reflections for integrating self-regulation into teacher technology education. Teachers College Record. 

.

18.  Michalsky, T. (2014). Developing the SRL-PV assessment scheme: Preservice teachers’ professional vision for teaching self-regulated learning. Studies in Educational Evaluation, http://dx.doi.org/10.1016/j.stueduc.2014.05.003.    

 

 

 

Chapters in Books

 

1.      Kramarski, B & Michalsky, T. (2008). Preparing pre-service teachers for professional education within a metacognitive computer-based learning environment. In Schwartz, N., Zumbach. J., Seufert. T., Kester. L., (Eds.), Beyond Knowledge: the Legacy of Competence Meaningful Computer-based Learning Environments. (pp. 93-101). Springer Publisher.

 

2.      Michalsky, T., & Kramarski, B. (2008). Complementary perspective for the evaluation of student-teachers' pedagogical SRL in metacognitive hypermedia environment. In I. Roll, & V. Aleven (Eds.). Measuring metacognition and self-regulated learning in educational technologies. (ITS). Montreal, Canada. pp. 31-40. http://www.andrew.cmu.edu/user/iroll/workshops/its08/papers/Michalsky.pdf.
 

3.      Kramarski, B., Michalsky, T.  (2013) Student and teacher perspectives on IMPROVE self-regulation prompts  in web-based learning. In  R. Azevedo, & V. Aleven, (Eds). International Handbook of Metacognition and Learning Technologies. (pp. 35-51). New York : Springer 

 

  1. Kramarski, B., & Michalsky, T. (in press). Investigating teaching and learning perceptions of teachers in a self-regulated learning program for  attaining  TPCK. In  C. Angelie, & N. Valanides (Eds). Understanding Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK). Cyprus: Springer.

 

 

 

PAPERS PRESENTED AT SCIENTIFIC Conferences

 

1.      Kramarski, B., & Michalsky, T. (2007, August-September). Preparing pre-service teachers online for self-regulated learning. Paper presented at the 12th Biennial Conference, EARLI, Budapest, Hungary.

 

2.      Michalsky, T., & Kramarski, B. (2007, August-September). How can different mentoring styles promote reading and mathematical literacy of mentor students? Paper presented at the 12th Biennial Conference, EARLI, Budapest, Hungary.

 

3.      Kramarski, B., & Michalsky, T. (2008, May). Effects of online metacognitive engagement on pre-service teachers' self-regulated learning in pedagogical context. Symposium conducted at the 3rd Biennial Meeting of the EARLI Special Interest Group 16, Ioannina, Greece.

 

4.      Kramarski, B., & Michalsky, T. (2008, June). Complementary perspective for the evaluation of student teachers' pedagogical SRL in metacognitive hypermedia environment. Paper presented at the 3rd Workshop on Meta-Cognition and Self-Regulated Learning in Educational Technologies, ITS, Montreal.

 

5.      Kramarski, B., & Michalsky, T. (2008, September). Preparing pre-service teachers for professional education within a metacognitive computer-based learning environment. Paper presented at the EARLI SIG 6 & 7 Learning and Instruction with Computers in cooperation with SIG 6 Instructional Design, Salzburg, Austria.
 

6.      Kramarski, B., & Michalsky, T. (2009, August). Prompting self-reflection differentially in a computer-based learning pedagogical context. Symposium to be conducted at the 13th Biennial Conference, EARLI, Amsterdam, Netherlands.
 

7.      Kramarski, B., & Michalsky, T. (2010, May). Three training approaches to promote teachers’ SRL in technology environment. Symposium conducted at the 4rd Biennial Meeting of the EARLI Special Interest Group 16, Munster, Germany.
 

8.      Michalsky, T., & Mevarech, Z, R. (2010, May). The effects of metacognitive instruction embedded within inquiry laboratory work on scientific inquiry skills. Paper presented at the 4rd Biennial Meeting of the EARLI Special Interest Group 16, Munster, Germany.

 

9.      Michalsky, T. (2011, July). Promoting Pre-service Teachers’ Capacity to Teach
Self-Regulated Learning through Analysis of Both Teachers' and Students' Behavior
. International Association for Cognitive Education and Psychology. (IACEP) Boston, USA.

 

10.  Michalsky, T. (2011, September). Preparing Teachers for Self-Regulated Learning to Empower TPCK. Paper presented at the AERA Conference, Denver, USA.

 

11. Michalsky, T. (2013, August). Using videotaped teaching practice to promote SRL among pre-service teachers. Symposium conducted at the 15th Biennial Conference, Munich, Germany.
 


 

 

ARTICLES PUBLISHED IN REFEREED CONFERENCE PROCEEDINGS

 

1.      Michalsky, T., & Kramarski, B. (2008). Complementary perspective for the evaluation of student teachers' pedagogical SRL in metacognitive hypermedia environment. In I. Roll, & V. Aleven (Eds.), Measuring metacognition and self-regulated learning in educational technologies (ITS). Montreal, Canada. pp. 31-40. http://www.andrew.cmu.edu/user/iroll/workshops/its08/papers/Michalsky.pdf.
 

2.         Kramarski, B., & Michalsky, T. (2008). Preparing pre-service teachers for professional education within a metacognitive computer-based learning environment. In N. Schwartz, J. Zumbach, T. Seufert, & L. Kester (Eds.), Beyond knowledge: The legacy of competence meaningful computer-based learning environments (pp. 93-101). Salzburg: Springer.
 

 

פרסומים
קורסים

 

UNDERGRADUATE:

2007–present

Micro Teaching & Teacher Training

Undergraduate course

School of Education, Bar-Ilan University

 

2007– present

Field Teacher Training

Undergraduate course

School of Education, Bar-Ilan University

 

GRADUATE:

2015– present

Developing Students’ Self-Regulated Learning

Graduate & advanced undergraduate course

School of Education, Bar-Ilan University

 

2017– present

Designing Interactive Learning Environments

Graduate course

School of Education, Bar-Ilan University

 

1997– present

TPCK: Technological Pedagogical Content Knowledge

Graduate course

Department of Education and Psychology, Open University Israel

תחומי התמחות

הוראת מדעים, אוריינות מדעית, הכשרת מורים והכוונה עצמית בלמידה-SRL , למידה בסביבות טכנולוגיות מתקדמות.

תאריך עדכון אחרון : 02/02/2023