המכון לחינוך ולמחקר קהילתי

המכון לחינוך ולמחקר קהילתי

 
                             

 

 

סגל אקדמי

שם דרגה/תפקיד
פרופ' רומי שלמה פרופ מן המניין / מנהל המכון למחקר ולחינוך קהילתי